TKB HK1 năm học 2020 -2021 - Lần 05-Chính thức

TKB HK1 năm học 2020 -2021 - Lần 05-Chính thức
Thời khóa biểu HK1 2020 -2021 (Lần 05) - Chính thức-NEW Thực hiện từ: 14/12/2020 - Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15' - Buổi chiều: Tiết 1 từ 12h45' - Chiều thứ 4, 5, 6 trái buổi thời gian học theo ca: Lưu ý: Các lớp khối chiều thứ 4, 6 học trái buổi học tại phòng học chính khóa của lớp Ca 1: Từ 13h15 đến 15h15 Ca 2: Từ 15h20 đến 17h20
THỜI KHÓA BIỂU HK2  2020 - 2021 - (Lần 05) - Chính thức- NEW
 Thực hiện từ: 14/12/2020 
 
- Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15'
- Buổi chiều: Tiết 1 từ 12h45' 
- Chiều thứ 4, 5, 6 học trái buổi học theo ca(Trừ môn: Tin học, thể dục, quốc phòng học theo tiết):
  Ca 1: Từ 13h15 đến 15h15
  Ca 2: Từ 15h20 đến 17h20
- Riêng chiều thứ 4 và thứ 6 sau khi học xong 3 tiết chính khóa 1 số lớp khối 10, 11 ở lại học lịch trái buổi Ca 2 tại ngay phòng học của lớp theo lịch riêng của từng lớp.
- Từ ngày 14.12.2020 có thêm môn WST(Tiếng anh với người nước ngoài)- Áp dụng với K10, 11

>>> Xem toàn bộ

>>> Xem theo giáo viên

>>> Xem theo lớp

>>> Tải TKB

>>> Tải TKB trợ giảng TA

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Thịnh