Lưu ý về việc học sinh chuyển lớp.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ VIỆC CHUYỂN LỚP
CUỐI NĂM HỌC 2020 – 2021


 
Cuối năm học 2020 – 2021, nhà trường chỉ thực hiện cho học sinh chuyển ban học ở học sinh lớp thường và chỉ xét trường hợp chuyển ban ở lớp 11 chọn (nhưng phải đăng ký thi các môn trong ban). Những học sinh chuyển ban cần chú ý một số thông tin sau:
  1. Học sinh làm đơn (có thể bằng file word hoặc ảnh và nộp qua email, zalo,…) cho GVCN hoàn thành trước ngày 04/8/2021.
  2. Mẫu đơn tải trên trang web hoặc liên hệ với GVCN (Mỗi đơn bắt buộc có 3 NV, nhà trường sẽ ưu tiên xết nguyện vọng 1 trước, sau đó đến Nv 2, 3).
  3. GVCN tổng hợp đơn của học sinh và gửi cho BGH trước 10h00’ ngày 06/8/2021ẫu
>>> Mẫu đơn xin chuyển lớp

Tác giả bài viết: Admin