Cuộc thi: "Giao thông học đường" năm học 2018-2019

Cuộc thi: "Giao thông học đường" năm học 2018-2019
Thực hiện kế hoạch cố 609/KH-UBATGTQG ngày 25/12/2018 và công văn số 139/SGDDT-CTTT ngày 11 tháng 1 năm 2019 của sở giáo dục Hà Nội về việc phát động hưởng ứng cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2018-2019. Trường THPT Đa Phúc triển khai cuộc thi tới học sinh toàn trường với các nội dung cụ thể thu sau.
1. Đối tượng
- Học sinh khối 10-11. Mỗi lớp cử ít nhất 30 học sinh tham gia.
2. Thời gian
- Từ ngày 07/01/2019 đến 5/2019.
3. Hình thức
- Thi trắc nghiệm trực tuyến trên internet tại đia chỉ http"//giaothonghocduong.com.vn
- Cuộc thi gồm 3 vòng: Vòng trường - Vòng Tỉnh và vong thi toàn quốc.
- Vòng trường: gồm 4 tuần thi
   + Tuần 1: Từ 07/01/2019 đến 17/01/2019
   + Tuần 2 Từ 21/01/2019 đến 31/01/2019
   + Tuần 3: Từ 04/03/2019 đến 14/03/2019
   + Tuần 4: Từ 19/03/2019 đến 29/03/2019

- Sau 4 tuần mỗi trường sẽ có 01 thí sinh có kết quả cao nhất tham gia thi thành phố.
4. Nội dung
a) Kiến thức: Quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; kiến thức cơ bản về an toàn giao thông đường bộ; một số hiểu biết về công trình giao thông đường bộ, phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
b) Về kỹ năng: Tham gia giao thông an toàn; xử lý tình huống giao thông; điều kiển phương tiện giao thông; khắc phụ hậy quả và giải quyết tại nạn giao thông.
c) Về ứng xử văn hóa: Tình huống ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.