Hướng dẫn phụ huynh sử dụng sổ liên lạc điện tử trên Website

Hướng dẫn phụ huynh sử dụng sổ liên lạc điện tử trên Website http://solienlacdientu.hanoi.gov.vn/

Hướng dẫn phụ huynh sử dụng sổ liên lạc điện tử trên Website

Hướng dẫn phụ huynh sử dụng sổ liên lạc điện tử phiên bản Website http://solienlacdientu.hanoi.gov.vn/
1. Chuẩn bị:   Để sử dụng sổ liên lạc điện tử phiên bản Website, quý vị phụ huynh cần có máy vi tính (hoặc máy tính bảng) có kết nối internet.
2. Cách sử dụng: 
Bước 1: Mở trình duyệt web và truy cập website sổ liên lạc điện tử của Thành phố Hà Nội: http://solienlacdientu.hanoi.gov.vn/  

Bước 2:  Nhập tên đăng nhập và mật khẩu do nhà trường (GVCN) cấp cho mỗi học sinh và kích chọn Đăng nhập (Hình trên)
           Quý vị phụ huynh sử dụng các dịch vụ website để tìm hiểu về tình hình học sinh thông qua các chức năng ở menu dọc bên trái hình ảnh trên(Thời khóa biểu, điểm danh, phiếu điểm, danh sách lớp, danh sách giáo viên giảng dạy...); Kích chọn tên học sinh ở góc trên bên phải giao diện website để sử dụng các chức năng xem thông tin cá nhân, đổi mật khẩuđăng xuất.

            Quý vị phụ huynh nên đổi mật khẩu mà nhà trường cấp bằng mật khẩu khác dễ nhớ hơn và đảm bảo việc bảo mật.
            Nếu thông tin cá nhân học sinh bị sai sót hoặc phụ huynh quên tên đăng nhập và mật khẩu, đề nghị phụ huynh liên hệ với cô giáo chủ nhiệm để chỉnh sửa thông tin hoặc được cấp lại tên đăng nhập và mật khẩu.