Giới trẻ hiện nay, nhất là các bạn học sinh dễ bị mắc benh dau lung và bệnh thoai hoa cot song do ngồi học không đúng tư thế, chơi game hoặc ngồi vi tính quá nhiều!

Thư viện | Thống kê | RSS | Liên hệ
Trường THPT Đa Phúc gửi đến . (): Chào mừng năm học mới 2021-2022. (Lúc: 28.09.2017 11:54)                     

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 235
  • Khách viếng thăm: 213
  • Máy chủ tìm kiếm: 22
  • Hôm nay: 72640
  • Tháng hiện tại: 1886765
  • Tổng lượt truy cập: 37729917

Truy cập nhanh

Tổ nhóm chuyên môn

Giáo dục điện tử

Kết quả kiểm tra online trên trang app.onluyen.vn - Môn tiếng anh lớp 11.

Đăng lúc: Thứ năm - 30/04/2020 12:31 - Người đăng bài viết: admincp
KẾT QUẢ THI ONLINE LẤY ĐIỂM HỆ SỐ 1 - Môn: Tiếng anh lớp 11 *Ghi chú: Thi ngày 29 tháng 4 năm 2020.
KẾT QUẢ THI ONLINE LẤY ĐIỂM HỆ SỐ 1 - Môn: Tiếng anh lớp 11
*Ghi chú: Thi ngày 29 tháng 4 năm 2020.


STT Mã môn Lớp Tài khoản Thời gian học sinh làm bài (giây) Điểm Tổng câu làm đúng Tổng câu làm sai Tổng câu bỏ qua Ghi chú
1 ANH 11A giangnh2@daphuc.edu.vn 1554 9.6 24 1 0  
2 ANH 11A nhatdk1@daphuc.edu.vn 1271 9.2 23 2 0  
3 ANH 11A dungbm1@daphuc.edu.vn 1800 0 0 25 0 KT lại
4 ANH 11A ducta1@daphuc.edu.vn 1393 8.8 22 3 0  
5 ANH 11A ngocnvh1@daphuc.edu.vn 1785 9.2 23 2 0  
6 ANH 11A quynhnt3@daphuc.edu.vn 1776 6.8 17 8 0  
7 ANH 11A anhlh1@daphuc.edu.vn 1308 8.8 22 3 0  
8 ANH 11A hieutt1@daphuc.edu.vn 1438 9.6 24 1 0  
9 ANH 11A tamlt1@daphuc.edu.vn 1800 8 20 5 0  
10 ANH 11A quyenhm1@daphuc.edu.vn 1800 7.6 19 6 0  
11 ANH 11A vynt1@daphuc.edu.vn 1800 8 20 5 0  
12 ANH 11A anhvd2@daphuc.edu.vn 1674 8 20 5 0  
13 ANH 11A quanuh1@daphuc.edu.vn 1330 8.8 22 3 0  
14 ANH 11A anhttq1@daphuc.edu.vn 1800 6.8 17 8 0  
15 ANH 11A lyny1@daphuc.edu.vn 1547 4.4 11 14 0  
16 ANH 11A ngandtt1@daphuc.edu.vn 1800 6 15 10 0  
17 ANH 11A namnp1@daphuc.edu.vn 1580 9.6 24 1 0  
18 ANH 11A lynk2@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
19 ANH 11A huynq1@daphuc.edu.vn 1466 9.6 24 1 0  
20 ANH 11A quynhvd1@daphuc.edu.vn 1588 9.2 23 2 0  
21 ANH 11A thomnt1@daphuc.edu.vn 1800 7.6 19 6 0  
22 ANH 11A quynhpnt1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
23 ANH 11A binhnp1@daphuc.edu.vn 1454 8.8 22 3 0  
24 ANH 11A datnt3@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
25 ANH 11A datnc1@daphuc.edu.vn 1726 8.8 22 3 0  
26 ANH 11A minhhtp1@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
27 ANH 11A khanhnn1@daphuc.edu.vn 1613 8.8 22 3 0  
28 ANH 11A annmh1@daphuc.edu.vn 1685 9.6 24 1 0  
29 ANH 11A dunglh1@daphuc.edu.vn 1506 9.2 23 2 0  
30 ANH 11A ducnm1@daphuc.edu.vn 1524 9.2 23 2 0  
31 ANH 11A anhnv3@daphuc.edu.vn 1785 9.2 23 2 0  
32 ANH 11A linhnp2@daphuc.edu.vn 1626 9.6 24 1 0  
33 ANH 11A duongnvt1@daphuc.edu.vn 1205 8.8 22 3 0  
34 ANH 11A linhntm1@daphuc.edu.vn 1703 7.6 19 6 0  
35 ANH 11A ducpm1@daphuc.edu.vn 1769 9.6 24 1 0  
36 ANH 11A mynth1@daphuc.edu.vn 1656 8.4 21 4 0  
37 ANH 11A chink2@daphuc.edu.vn 1766 8 20 5 0  
38 ANH 11A hangnm2@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
39 ANH 11A hienlt1@daphuc.edu.vn 1757 8.4 21 4 0  
40 ANH 11A phongnhh1@daphuc.edu.vn 1625 10 25 0 0  
41 ANH 11A lamnht1@daphuc.edu.vn 1661 9.2 23 2 0  
42 ANH 11A anhnq5@daphuc.edu.vn 1715 6.8 17 8 0  
43 ANH 11A hieunc1@daphuc.edu.vn 1796 8 20 5 0  
44 ANH 11A tiennm1@daphuc.edu.vn 1528 8 20 5 0  
45 ANH 11A hieunt4@daphuc.edu.vn 1469 8.8 22 3 0  
46 ANH 11A tannm1@daphuc.edu.vn 1800 8.4 21 4 0  
47 ANH 11A sonld1@daphuc.edu.vn 1614 9.6 24 1 0  
48 ANH 11A anhtd2@daphuc.edu.vn 1483 8.4 21 4 0  
49 ANH 11B hungnt3@daphuc.edu.vn 1490 8.4 21 4 0  
50 ANH 11B kienbt1@daphuc.edu.vn 1604 8.8 22 3 0  
51 ANH 11B minhbq1@daphuc.edu.vn 1497 8.4 21 4 0  
52 ANH 11B minhdt1@daphuc.edu.vn 1529 8.4 21 4 0  
53 ANH 11B chinhnd1@daphuc.edu.vn 1592 9.6 24 1 0  
54 ANH 11B tungtv1@daphuc.edu.vn 1561 9.6 24 1 0  
55 ANH 11B giangnt2@daphuc.edu.vn 1537 6.8 17 8 0  
56 ANH 11B ducnm2@daphuc.edu.vn 1561 8.4 21 4 0  
57 ANH 11B duongltt1@daphuc.edu.vn 1598 7.6 19 6 0  
58 ANH 11B minhdq2@daphuc.edu.vn 1714 9.2 23 2 0  
59 ANH 11B anhph1@daphuc.edu.vn 1640 8.4 21 4 0  
60 ANH 11B kienbt2@daphuc.edu.vn 1800 8 20 5 0  
61 ANH 11B huongnv2@daphuc.edu.vn 1787 3.6 9 16 0  
62 ANH 11B anhlv1@daphuc.edu.vn 1587 8.8 22 3 0  
63 ANH 11B halt1@daphuc.edu.vn 1637 9.6 24 1 0  
64 ANH 11B tuanpt1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
65 ANH 11B gant1@daphuc.edu.vn 1701 8.4 21 4 0  
66 ANH 11B khanm1@daphuc.edu.vn 1773 8 20 5 0  
67 ANH 11B haqtn1@daphuc.edu.vn 1800 8.4 21 4 0  
68 ANH 11B thanhnm1@daphuc.edu.vn 1463 6.4 16 9 0  
69 ANH 11B hanhbq1@daphuc.edu.vn 1689 9.2 23 2 0  
70 ANH 11B tuta1@daphuc.edu.vn 1489 9.6 24 1 0  
71 ANH 11B linhntd1@daphuc.edu.vn 1476 9.6 24 1 0  
72 ANH 11B thaontp3@daphuc.edu.vn 1636 9.2 23 2 0  
73 ANH 11B haudd1@daphuc.edu.vn 1772 9.2 23 2 0  
74 ANH 11B dungnc1@daphuc.edu.vn 1679 9.6 24 1 0  
75 ANH 11B thangdq1@daphuc.edu.vn 1800 10 25 0 0  
76 ANH 11B hungnt2@daphuc.edu.vn 1599 7.6 19 6 0  
77 ANH 11B huydq1@daphuc.edu.vn 1596 9.2 23 2 0  
78 ANH 11B hungth1@daphuc.edu.vn 1307 9.6 24 1 0  
79 ANH 11B thangnq1@daphuc.edu.vn 1453 8.8 22 3 0  
80 ANH 11B phuonglm1@daphuc.edu.vn 1573 7.6 19 6 0  
81 ANH 11B haonv2@daphuc.edu.vn 1800 8 20 5 0  
82 ANH 11B namdh1@daphuc.edu.vn 1405 8 20 5 0  
83 ANH 11B quangnd1@daphuc.edu.vn 1527 10 25 0 0  
84 ANH 11B nghiabt1@daphuc.edu.vn 1538 8.4 21 4 0  
85 ANH 11B tuanlm1@daphuc.edu.vn 1767 8 20 5 0  
86 ANH 11B tunh1@daphuc.edu.vn 1746 8.4 21 4 0  
87 ANH 11B hieunt5@daphuc.edu.vn 1401 7.6 19 6 0  
88 ANH 11B thaipq1@daphuc.edu.vn 1414 9.6 24 1 0  
89 ANH 11B ducdh1@daphuc.edu.vn 1233 9.6 24 1 0  
90 ANH 11B trongnd1@daphuc.edu.vn 1691 5.6 14 11 0  
91 ANH 11B anhth2@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
92 ANH 11B vunh1@daphuc.edu.vn 1499 9.6 24 1 0  
93 ANH 11B hattt1@daphuc.edu.vn 1500 8.8 22 3 0  
94 ANH 11B giangnth3@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
95 ANH 11C trant1@daphuc.edu.vn 1601 7.6 19 6 0  
96 ANH 11C linhntt2@daphuc.edu.vn 1771 7.2 18 7 0  
97 ANH 11C yennt1@daphuc.edu.vn 1347 9.2 23 2 0  
98 ANH 11C chivt1@daphuc.edu.vn 1800 10 25 0 0  
99 ANH 11C trangpkl1@daphuc.edu.vn 1207 10 25 0 0  
100 ANH 11C duongntt1@daphuc.edu.vn 1795 9.6 24 1 0  
101 ANH 11C truonglb1@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
102 ANH 11C hauhd1@daphuc.edu.vn 1505 8.8 22 3 0  
103 ANH 11C hieuvm1@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
104 ANH 11C giangnt3@daphuc.edu.vn 1471 9.2 23 2 0  
105 ANH 11C thaibd1@daphuc.edu.vn 1790 10 25 0 0  
106 ANH 11C truongbd1@daphuc.edu.vn 1770 9.2 23 2 0  
107 ANH 11C anhntp1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
108 ANH 11C quyennd1@daphuc.edu.vn 1775 10 25 0 0  
109 ANH 11C linhdhh1@daphuc.edu.vn 1499 9.6 24 1 0  
110 ANH 11C anhld1@daphuc.edu.vn 1800 4.4 11 14 0  
111 ANH 11C nguyennt1@daphuc.edu.vn 1423 10 25 0 0  
112 ANH 11C lanvtn1@daphuc.edu.vn 1502 9.6 24 1 0  
113 ANH 11C anhctv1@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
114 ANH 11C khaidt1@daphuc.edu.vn 1701 10 25 0 0  
115 ANH 11C hungnm1@daphuc.edu.vn 1800 0 0 25 0 KT lại
116 ANH 11C vinhht1@daphuc.edu.vn 1395 8.4 21 4 0  
117 ANH 11C phidt1@daphuc.edu.vn 1667 10 25 0 0  
118 ANH 11C hungdm2@daphuc.edu.vn 1622 9.6 24 1 0  
119 ANH 11C anhnk1@daphuc.edu.vn 1659 9.6 24 1 0  
120 ANH 11C myhlk1@daphuc.edu.vn 1800 10 25 0 0  
121 ANH 11C huyennt2@daphuc.edu.vn 1800 6.8 17 8 0  
122 ANH 11C giangnh3@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
123 ANH 11C daipt1@daphuc.edu.vn 1472 8.8 22 3 0  
124 ANH 11C dungta1@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
125 ANH 11C thaodh1@daphuc.edu.vn 1417 9.6 24 1 0  
126 ANH 11C anhdm1@daphuc.edu.vn 1798 9.6 24 1 0  
127 ANH 11C anhnd2@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
128 ANH 11C trangntt2@daphuc.edu.vn 1790 9.2 23 2 0  
129 ANH 11C hungnv5@daphuc.edu.vn 1641 9.6 24 1 0  
130 ANH 11C tuannq1@daphuc.edu.vn 1731 10 25 0 0  
131 ANH 11C manhnd4@daphuc.edu.vn 1700 10 25 0 0  
132 ANH 11C nghiadv1@daphuc.edu.vn 0 0 0 25 0  
133 ANH 11C khanhdp1@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
134 ANH 11C trangtt3@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
135 ANH 11C namdt2@daphuc.edu.vn 1800 7.6 19 6 0  
136 ANH 11C anhph2@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
137 ANH 11C hattt2@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
138 ANH 11C trangndt1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
139 ANH 11C truclt1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
140 ANH 11C hoalt1@daphuc.edu.vn 1800 8 20 5 0  
141 ANH 11C nhungntp1@daphuc.edu.vn 1669 9.6 24 1 0  
142 ANH 11C ngapt1@daphuc.edu.vn 1800 8 20 5 0  
143 ANH 11D phuongnh1@daphuc.edu.vn 1589 9.2 23 2 0  
144 ANH 11D thaont6@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
145 ANH 11D ngocnd1@daphuc.edu.vn 1507 8.4 21 4 0  
146 ANH 11D anhtq1@daphuc.edu.vn 1634 10 25 0 0  
147 ANH 11D ngocdh1@daphuc.edu.vn 1800 10 25 0 0  
148 ANH 11D phuongtt1@daphuc.edu.vn 1764 10 25 0 0  
149 ANH 11D phucdtm1@daphuc.edu.vn 1344 9.6 24 1 0  
150 ANH 11D anhttv3@daphuc.edu.vn 1768 8.8 22 3 0  
151 ANH 11D huongnq1@daphuc.edu.vn 1266 7.6 19 6 0  
152 ANH 11D linhtm2@daphuc.edu.vn 1794 10 25 0 0  
153 ANH 11D mainn1@daphuc.edu.vn 1433 9.6 24 1 0  
154 ANH 11D mynh2@daphuc.edu.vn 1800 8 20 5 0  
155 ANH 11D gianglh3@daphuc.edu.vn 1800 0 0 25 0 KT lại
156 ANH 11D sonnn1@daphuc.edu.vn 1800 10 25 0 0  
157 ANH 11D myntt2@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
158 ANH 11D thaovh1@daphuc.edu.vn 1800 10 25 0 0  
159 ANH 11D oanhnt2@daphuc.edu.vn 1800 10 25 0 0  
160 ANH 11D huongtt2@daphuc.edu.vn 1276 8.8 22 3 0  
161 ANH 11D mynth2@daphuc.edu.vn 1415 9.6 24 1 0  
162 ANH 11D diemln1@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
163 ANH 11D huongdt3@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
164 ANH 11D phuongdtl2@daphuc.edu.vn 1800 10 25 0 0  
165 ANH 11D lannt1@daphuc.edu.vn 1800 10 25 0 0  
166 ANH 11D trangntk1@daphuc.edu.vn 1524 9.2 23 2 0  
167 ANH 11D trangnt5@daphuc.edu.vn 1800 8 20 5 0  
168 ANH 11D duongntt2@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
169 ANH 11D nhungph1@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
170 ANH 11D anhnp4@daphuc.edu.vn 1796 8.8 22 3 0  
171 ANH 11D thuongvt1@daphuc.edu.vn 1648 9.6 24 1 0  
172 ANH 11D minhln1@daphuc.edu.vn 0 0 0 25 0  
173 ANH 11D trangnt6@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
174 ANH 11D phuongnm3@daphuc.edu.vn 1624 10 25 0 0  
175 ANH 11D trangdtq1@daphuc.edu.vn 1800 10 25 0 0  
176 ANH 11D nhiny1@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
177 ANH 11D nganpt1@daphuc.edu.vn 1772 9.6 24 1 0  
178 ANH 11D phuongnm4@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
179 ANH 11D quynhnn2@daphuc.edu.vn 1750 9.6 24 1 0  
180 ANH 11D huyenpt2@daphuc.edu.vn 1712 10 25 0 0  
181 ANH 11D anhnt4@daphuc.edu.vn 1722 10 25 0 0  
182 ANH 11D hienntt3@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
183 ANH 11D nhungnt3@daphuc.edu.vn 1573 10 25 0 0  
184 ANH 11D huyennt3@daphuc.edu.vn 1286 9.6 24 1 0  
185 ANH 11D anhndp1@daphuc.edu.vn 1665 9.6 24 1 0  
186 ANH 11D giangvtc1@daphuc.edu.vn 1363 9.2 23 2 0  
187 ANH 11D anhttn2@daphuc.edu.vn 1800 10 25 0 0  
188 ANH 11D anhntp2@daphuc.edu.vn 1768 10 25 0 0  
189 ANH 11D thomtt1@daphuc.edu.vn 1395 10 25 0 0  
190 ANH 11E khanhda1@daphuc.edu.vn 1746 9.6 24 1 0  
191 ANH 11E thaohp1@daphuc.edu.vn 1725 9.2 23 2 0  
192 ANH 11E diepttn2@daphuc.edu.vn 1778 9.6 24 1 0  
193 ANH 11E linhdp1@daphuc.edu.vn 1630 9.2 23 2 0  
194 ANH 11E giangntn1@daphuc.edu.vn 1800 10 25 0 0  
195 ANH 11E linhhtp1@daphuc.edu.vn 1777 9.6 24 1 0  
196 ANH 11E anhdtl1@daphuc.edu.vn 1582 10 25 0 0  
197 ANH 11E yendh2@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
198 ANH 11E trangnth3@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
199 ANH 11E thaopp1@daphuc.edu.vn 1793 9.2 23 2 0  
200 ANH 11E hanhlt1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
201 ANH 11E phuongnh2@daphuc.edu.vn 1772 9.2 23 2 0  
202 ANH 11E phuongnt3@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
203 ANH 11E maintq1@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
204 ANH 11E anhtd3@daphuc.edu.vn 1798 9.6 24 1 0  
205 ANH 11E huongttt2@daphuc.edu.vn 1759 9.2 23 2 0  
206 ANH 11E ngocdb2@daphuc.edu.vn 1794 9.6 24 1 0  
207 ANH 11E hanhnh1@daphuc.edu.vn 1508 9.6 24 1 0  
208 ANH 11E halt2@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
209 ANH 11E ngocnth2@daphuc.edu.vn 1696 9.2 23 2 0  
210 ANH 11E tramnn1@daphuc.edu.vn 1789 9.6 24 1 0  
211 ANH 11E phuongpm1@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
212 ANH 11E ngocph1@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
213 ANH 11E nhinty1@daphuc.edu.vn 1794 9.6 24 1 0  
214 ANH 11E ngantp1@daphuc.edu.vn 1701 6.8 17 8 0  
215 ANH 11E anhnh3@daphuc.edu.vn 1765 9.2 23 2 0  
216 ANH 11E tuongtl1@daphuc.edu.vn 1566 9.6 24 1 0  
217 ANH 11E huylq1@daphuc.edu.vn 1761 8.8 22 3 0  
218 ANH 11E trangnt7@daphuc.edu.vn 1734 9.6 24 1 0  
219 ANH 11E hungnq1@daphuc.edu.vn 1704 8.4 21 4 0  
220 ANH 11E vinhnt3@daphuc.edu.vn 1480 10 25 0 0  
221 ANH 11E bachht1@daphuc.edu.vn 1799 9.2 23 2 0  
222 ANH 11E huenm1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
223 ANH 11E namnh1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
224 ANH 11E yendth2@daphuc.edu.vn 1744 9.6 24 1 0  
225 ANH 11E hiepnb1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
226 ANH 11E thinhnv1@daphuc.edu.vn 1732 8.4 21 4 0  
227 ANH 11E hiennt6@daphuc.edu.vn 1303 9.6 24 1 0  
228 ANH 11E tranglm1@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
229 ANH 11E hanhtm1@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
230 ANH 11E ngocnth3@daphuc.edu.vn 1649 9.6 24 1 0  
231 ANH 11E trucntt2@daphuc.edu.vn 1674 9.6 24 1 0  
232 ANH 11E gianghh1@daphuc.edu.vn 1512 9.2 23 2 0  
233 ANH 11E quynhntd1@daphuc.edu.vn 1744 9.6 24 1 0  
234 ANH 11E luongbd1@daphuc.edu.vn 1338 6.8 17 8 0  
235 ANH 11G anhntp3@daphuc.edu.vn 1608 8.8 22 3 0  
236 ANH 11G anhnh4@daphuc.edu.vn 1696 8.8 22 3 0  
237 ANH 11G linhtnt1@daphuc.edu.vn 1684 9.6 24 1 0  
238 ANH 11G phuongntm2@daphuc.edu.vn 1407 9.2 23 2 0  
239 ANH 11G myntt3@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
240 ANH 11G linhtt2@daphuc.edu.vn 1421 9.2 23 2 0  
241 ANH 11G lynth1@daphuc.edu.vn 1512 9.6 24 1 0  
242 ANH 11G phucph1@daphuc.edu.vn 1613 9.6 24 1 0  
243 ANH 11G thuanpd1@daphuc.edu.vn 1521 9.2 23 2 0  
244 ANH 11G linhntt3@daphuc.edu.vn 1278 9.6 24 1 0  
245 ANH 11G linhtk3@daphuc.edu.vn 1562 8.4 21 4 0  
246 ANH 11G phuongnt4@daphuc.edu.vn 1714 9.2 23 2 0  
247 ANH 11G ngocnm1@daphuc.edu.vn 1599 8.4 21 4 0  
248 ANH 11G khanhdhg1@daphuc.edu.vn 1432 8 20 5 0  
249 ANH 11G anhdtn1@daphuc.edu.vn 1642 9.6 24 1 0  
250 ANH 11G tamntm1@daphuc.edu.vn 1685 9.2 23 2 0  
251 ANH 11G anhntq1@daphuc.edu.vn 1588 8 20 5 0  
252 ANH 11G quangnt2@daphuc.edu.vn 1448 8.4 21 4 0  
253 ANH 11G thaonp3@daphuc.edu.vn 1353 9.2 23 2 0  
254 ANH 11G nhiltl1@daphuc.edu.vn 1264 9.2 23 2 0  
255 ANH 11G trangntk2@daphuc.edu.vn 1729 8.8 22 3 0  
256 ANH 11G tamtt1@daphuc.edu.vn 1396 9.2 23 2 0  
257 ANH 11G ngavtv1@daphuc.edu.vn 1419 9.6 24 1 0  
258 ANH 11G vandtt1@daphuc.edu.vn 1764 10 25 0 0  
259 ANH 11G chinm1@daphuc.edu.vn 1708 9.6 24 1 0  
260 ANH 11G linhntm2@daphuc.edu.vn 1644 9.6 24 1 0  
261 ANH 11G longtt1@daphuc.edu.vn 1293 8 20 5 0  
262 ANH 11G minhtk1@daphuc.edu.vn 1380 9.2 23 2 0  
263 ANH 11G thanhhh1@daphuc.edu.vn 1535 7.6 19 6 0  
264 ANH 11G huyennt4@daphuc.edu.vn 1792 8.4 21 4 0  
265 ANH 11G hanv1@daphuc.edu.vn 1355 9.2 23 2 0  
266 ANH 11G trangdtt1@daphuc.edu.vn 1579 8.4 21 4 0  
267 ANH 11G ninhntd1@daphuc.edu.vn 1713 8.4 21 4 0  
268 ANH 11G thuannv1@daphuc.edu.vn 1511 8.4 21 4 0  
269 ANH 11G gianght1@daphuc.edu.vn 1597 9.6 24 1 0  
270 ANH 11G anhdv1@daphuc.edu.vn 1587 9.6 24 1 0  
271 ANH 11G hungdm3@daphuc.edu.vn 1423 9.6 24 1 0  
272 ANH 11G thangch1@daphuc.edu.vn 1509 9.2 23 2 0  
273 ANH 11G ngantp2@daphuc.edu.vn 1443 9.6 24 1 0  
274 ANH 11G thanhnl1@daphuc.edu.vn 1326 9.2 23 2 0  
275 ANH 11G thaipt1@daphuc.edu.vn 1216 9.2 23 2 0  
276 ANH 11G anhnd3@daphuc.edu.vn 1364 8.4 21 4 0  
277 ANH 11G phuongntt1@daphuc.edu.vn 1527 9.2 23 2 0  
278 ANH 11G hanhtm2@daphuc.edu.vn 1754 8 20 5 0  
279 ANH 11G viendt1@daphuc.edu.vn 1671 8 20 5 0  
280 ANH 11G chautk1@daphuc.edu.vn 1327 8.4 21 4 0  
281 ANH 11G anhntl1@daphuc.edu.vn 1331 9.6 24 1 0  
282 ANH 11G hungnd1@daphuc.edu.vn 1279 7.6 19 6 0  
283 ANH 11H tinhtt1@daphuc.edu.vn 1345 8.8 22 3 0  
284 ANH 11H hiennt7@daphuc.edu.vn 1737 8.4 21 4 0  
285 ANH 11H thanhnt3@daphuc.edu.vn 1270 8.8 22 3 0  
286 ANH 11H phuongntt2@daphuc.edu.vn 1599 8.8 22 3 0  
287 ANH 11H linhvhh1@daphuc.edu.vn 1585 8.8 22 3 0  
288 ANH 11H thaint2@daphuc.edu.vn 1642 6.4 16 9 0  
289 ANH 11H nhintu1@daphuc.edu.vn 1507 9.2 23 2 0  
290 ANH 11H chintk1@daphuc.edu.vn 1800 8.4 21 4 0  
291 ANH 11H nhungpt1@daphuc.edu.vn 1800 7.6 19 6 0  
292 ANH 11H huyenttm1@daphuc.edu.vn 1763 6.4 16 9 0  
293 ANH 11H yenvh1@daphuc.edu.vn 1589 8.8 22 3 0  
294 ANH 11H anhntt1@daphuc.edu.vn 1800 6.4 16 9 0  
295 ANH 11H tuoint2@daphuc.edu.vn 1416 8.4 21 4 0  
296 ANH 11H truongtd1@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
297 ANH 11H nguyennt2@daphuc.edu.vn 1626 7.6 19 6 0  
298 ANH 11H anhttl1@daphuc.edu.vn 1290 6.8 17 8 0  
299 ANH 11H anhdtt1@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
300 ANH 11H dungnt3@daphuc.edu.vn 1659 6.4 16 9 0  
301 ANH 11H huyentlt1@daphuc.edu.vn 1676 8 20 5 0  
302 ANH 11H lynt1@daphuc.edu.vn 1510 8 20 5 0  
303 ANH 11H quynhlv1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
304 ANH 11H chiennt1@daphuc.edu.vn 1614 9.2 23 2 0  
305 ANH 11H ngocnt2@daphuc.edu.vn 1785 5.2 13 12 0  
306 ANH 11H linhnp3@daphuc.edu.vn 1542 9.6 24 1 0  
307 ANH 11H anvt1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
308 ANH 11H hant5@daphuc.edu.vn 1800 6 15 10 0  
309 ANH 11H anhttd1@daphuc.edu.vn 1541 8.8 22 3 0  
310 ANH 11H hoaittt1@daphuc.edu.vn 1663 9.2 23 2 0  
311 ANH 11H linhntt4@daphuc.edu.vn 1752 7.6 19 6 0  
312 ANH 11H linhntd2@daphuc.edu.vn 1599 8.8 22 3 0  
313 ANH 11H giangntt2@daphuc.edu.vn 1758 9.6 24 1 0  
314 ANH 11H giangnth4@daphuc.edu.vn 1732 6.4 16 9 0  
315 ANH 11H huongdt4@daphuc.edu.vn 1596 8.8 22 3 0  
316 ANH 11H quynhpn1@daphuc.edu.vn 1800 8.4 21 4 0  
317 ANH 11H trangnh1@daphuc.edu.vn 1800 8.4 21 4 0  
318 ANH 11H hoantt2@daphuc.edu.vn 1579 8.4 21 4 0  
319 ANH 11H mailth1@daphuc.edu.vn 1584 7.6 19 6 0  
320 ANH 11H giangtd2@daphuc.edu.vn 1462 8.4 21 4 0  
321 ANH 11H vinhnt4@daphuc.edu.vn 1624 7.6 19 6 0  
322 ANH 11H kienvt1@daphuc.edu.vn 1371 8.8 22 3 0  
323 ANH 11H mync1@daphuc.edu.vn 1690 9.2 23 2 0  
324 ANH 11H lieunt1@daphuc.edu.vn 1417 8.8 22 3 0  
325 ANH 11H quanpm1@daphuc.edu.vn 1739 9.2 23 2 0  
326 ANH 11H hieunm1@daphuc.edu.vn 1543 9.2 23 2 0  
327 ANH 11H tuannq2@daphuc.edu.vn 1728 9.2 23 2 0  
328 ANH 11H vunt1@daphuc.edu.vn 1207 9.2 23 2 0  
329 ANH 11H thamtth1@daphuc.edu.vn 1565 8 20 5 0  
330 ANH 11H dungtt1@daphuc.edu.vn 1231 8.8 22 3 0  
331 ANH 11I anhhq1@daphuc.edu.vn 1652 9.2 23 2 0  
332 ANH 11I dungnt4@daphuc.edu.vn 1800 8.4 21 4 0  
333 ANH 11I ninhttt1@daphuc.edu.vn 1764 6.8 17 8 0  
334 ANH 11I linhmpd1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
335 ANH 11I chipk1@daphuc.edu.vn 1766 9.2 23 2 0  
336 ANH 11I quytx1@daphuc.edu.vn 1400 7.2 18 7 0  
337 ANH 11I tuyetnt1@daphuc.edu.vn 1509 8.8 22 3 0  
338 ANH 11I nhathk1@daphuc.edu.vn 1213 9.2 23 2 0  
339 ANH 11I hanntn1@daphuc.edu.vn 1281 8.8 22 3 0  
340 ANH 11I hant6@daphuc.edu.vn 1615 9.6 24 1 0  
341 ANH 11I hanglm1@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
342 ANH 11I quandm1@daphuc.edu.vn 1800 6.8 17 8 0  
343 ANH 11I lannp1@daphuc.edu.vn 1570 8.8 22 3 0  
344 ANH 11I nguyetnta2@daphuc.edu.vn 1777 8.8 22 3 0  
345 ANH 11I anhltv1@daphuc.edu.vn 1669 9.6 24 1 0  
346 ANH 11I tamlt2@daphuc.edu.vn 1783 7.6 19 6 0  
347 ANH 11I trangnt8@daphuc.edu.vn 1773 8 20 5 0  
348 ANH 11I chinm2@daphuc.edu.vn 1498 8 20 5 0  
349 ANH 11I thoantk1@daphuc.edu.vn 1713 8.8 22 3 0  
350 ANH 11I oanhntp1@daphuc.edu.vn 1665 8 20 5 0  
351 ANH 11I chungnh1@daphuc.edu.vn 1772 7.6 19 6 0  
352 ANH 11I linhpth1@daphuc.edu.vn 1723 9.2 23 2 0  
353 ANH 11I chunglk1@daphuc.edu.vn 1800 10 25 0 0  
354 ANH 11I kieunt1@daphuc.edu.vn 1768 8.8 22 3 0  
355 ANH 11I hongnt1@daphuc.edu.vn 1800 4 10 15 0  
356 ANH 11I tranglth1@daphuc.edu.vn 1784 9.6 24 1 0  
357 ANH 11I traptt1@daphuc.edu.vn 1422 8 20 5 0  
358 ANH 11I taint1@daphuc.edu.vn 1689 9.2 23 2 0  
359 ANH 11I anhntm1@daphuc.edu.vn 1800 8.4 21 4 0  
360 ANH 11I chucnt1@daphuc.edu.vn 1568 8.4 21 4 0  
361 ANH 11I huyenlt1@daphuc.edu.vn 1800 7.6 19 6 0  
362 ANH 11I namtt1@daphuc.edu.vn 1577 9.2 23 2 0  
363 ANH 11I thuandn1@daphuc.edu.vn 1525 8.4 21 4 0  
364 ANH 11I hoantm1@daphuc.edu.vn 1499 8.4 21 4 0  
365 ANH 11I duongnth1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
366 ANH 11I thanhtt1@daphuc.edu.vn 1355 7.6 19 6 0  
367 ANH 11I linhnk5@daphuc.edu.vn 1207 8.8 22 3 0  
368 ANH 11I anhtn1@daphuc.edu.vn 1231 8.4 21 4 0  
369 ANH 11I nguyetnta1@daphuc.edu.vn 1544 8.8 22 3 0  
370 ANH 11I tandt1@daphuc.edu.vn 1229 8.4 21 4 0  
371 ANH 11I datnt4@daphuc.edu.vn 1562 9.2 23 2 0  
372 ANH 11I quangld1@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
373 ANH 11I trungdt1@daphuc.edu.vn 1800 0 0 25 0 KT lại
374 ANH 11I hoangdh1@daphuc.edu.vn 1364 9.6 24 1 0  
375 ANH 11I toannq1@daphuc.edu.vn 1572 9.2 23 2 0  
376 ANH 11I nganntk1@daphuc.edu.vn 1411 8.8 22 3 0  
377 ANH 11I trangltk1@daphuc.edu.vn 0 0 0 25 0  
378 ANH 11I hueht1@daphuc.edu.vn 1395 8.4 21 4 0  
379 ANH 11K hoanm1@daphuc.edu.vn 1517 10 25 0 0  
380 ANH 11K tamnd1@daphuc.edu.vn 1742 8.8 22 3 0  
381 ANH 11K phuongdt1@daphuc.edu.vn 1524 10 25 0 0  
382 ANH 11K haint3@daphuc.edu.vn 1504 8.8 22 3 0  
383 ANH 11K ngocnt3@daphuc.edu.vn 1530 10 25 0 0  
384 ANH 11K linhpk1@daphuc.edu.vn 1521 10 25 0 0  
385 ANH 11K duongtt2@daphuc.edu.vn 1721 9.2 23 2 0  
386 ANH 11K tuanda1@daphuc.edu.vn 1246 8.8 22 3 0  
387 ANH 11K tientht1@daphuc.edu.vn 1574 8.8 22 3 0  
388 ANH 11K trangnlh1@daphuc.edu.vn 1683 9.6 24 1 0  
389 ANH 11K sonhv1@daphuc.edu.vn 1325 8.8 22 3 0  
390 ANH 11K haln1@daphuc.edu.vn 1535 6.8 17 8 0  
391 ANH 11K hantt1@daphuc.edu.vn 1456 10 25 0 0  
392 ANH 11K hainn1@daphuc.edu.vn 1319 9.6 24 1 0  
393 ANH 11K phuongltl1@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
394 ANH 11K anhntn3@daphuc.edu.vn 1695 10 25 0 0  
395 ANH 11K giangtt1@daphuc.edu.vn 1586 8.8 22 3 0  
396 ANH 11K anhnnm1@daphuc.edu.vn 1618 8.8 22 3 0  
397 ANH 11K trantt1@daphuc.edu.vn 1667 8 20 5 0  
398 ANH 11K huongnt4@daphuc.edu.vn 1629 9.2 23 2 0  
399 ANH 11K ngavt1@daphuc.edu.vn 1408 8.4 21 4 0  
400 ANH 11K thuynm1@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
401 ANH 11K anhntp4@daphuc.edu.vn 1554 8.8 22 3 0  
402 ANH 11K tamntm2@daphuc.edu.vn 1457 9.2 23 2 0  
403 ANH 11K giangntt3@daphuc.edu.vn 1711 7.6 19 6 0  
404 ANH 11K trangnt10@daphuc.edu.vn 1800 10 25 0 0  
405 ANH 11K tuntt1@daphuc.edu.vn 1604 9.2 23 2 0  
406 ANH 11K anhntn4@daphuc.edu.vn 1792 9.2 23 2 0  
407 ANH 11K duyendt1@daphuc.edu.vn 1764 9.6 24 1 0  
408 ANH 11K linhptd1@daphuc.edu.vn 1760 9.2 23 2 0  
409 ANH 11K manhnt2@daphuc.edu.vn 1472 8.8 22 3 0  
410 ANH 11K linhntk2@daphuc.edu.vn 1800 6.8 17 8 0  
411 ANH 11K suongnt1@daphuc.edu.vn 1536 9.6 24 1 0  
412 ANH 11K anhnp5@daphuc.edu.vn 1633 7.6 19 6 0  
413 ANH 11K danntl1@daphuc.edu.vn 1646 8 20 5 0  
414 ANH 11K congvt1@daphuc.edu.vn 1654 8 20 5 0  
415 ANH 11K nguyetnt1@daphuc.edu.vn 1526 8.8 22 3 0  
416 ANH 11K chinl1@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
417 ANH 11K hoanp1@daphuc.edu.vn 1695 8.8 22 3 0  
418 ANH 11K trangnt9@daphuc.edu.vn 1639 9.6 24 1 0  
419 ANH 11K duynd1@daphuc.edu.vn 1401 9.6 24 1 0  
420 ANH 11K lyltk1@daphuc.edu.vn 1488 8.8 22 3 0  
421 ANH 11K tuoint3@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
422 ANH 11K hongntb1@daphuc.edu.vn 1592 8 20 5 0  
423 ANH 11K giangtdh1@daphuc.edu.vn 1317 8.4 21 4 0  
424 ANH 11K ngatnt1@daphuc.edu.vn 1427 8.4 21 4 0  
425 ANH 11K ngocdta1@daphuc.edu.vn 293 2.8 7 18 0  
426 ANH 11M phuongntt3@daphuc.edu.vn 1641 8.8 22 3 0  
427 ANH 11M phonglvm1@daphuc.edu.vn 1347 8.4 21 4 0  
428 ANH 11M taida1@daphuc.edu.vn 1338 8.4 21 4 0  
429 ANH 11M thanhnv1@daphuc.edu.vn 1263 8.4 21 4 0  
430 ANH 11M baonq1@daphuc.edu.vn 1275 8.4 21 4 0  
431 ANH 11M datdt1@daphuc.edu.vn 1373 8.8 22 3 0  
432 ANH 11M hoangnt1@daphuc.edu.vn 1333 8.8 22 3 0  
433 ANH 11M luongnth1@daphuc.edu.vn 1543 9.2 23 2 0  
434 ANH 11M quanhg1@daphuc.edu.vn 1349 8.8 22 3 0  
435 ANH 11M ngocdt1@daphuc.edu.vn 1677 9.2 23 2 0  
436 ANH 11M caonv1@daphuc.edu.vn 1287 8.4 21 4 0  
437 ANH 11M phunq1@daphuc.edu.vn 1669 9.6 24 1 0  
438 ANH 11M hoangnh2@daphuc.edu.vn 1296 8.8 22 3 0  
439 ANH 11M tuandv2@daphuc.edu.vn 1313 8.8 22 3 0  
440 ANH 11M longltt1@daphuc.edu.vn 1334 8.8 22 3 0  
441 ANH 11M manhlx1@daphuc.edu.vn 1540 9.2 23 2 0  
442 ANH 11M cuongnpm1@daphuc.edu.vn 1287 10 25 0 0  
443 ANH 11M duydh1@daphuc.edu.vn 1633 10 25 0 0  
444 ANH 11M haint4@daphuc.edu.vn 1624 9.6 24 1 0  
445 ANH 11M thaott2@daphuc.edu.vn 1800 8 20 5 0  
446 ANH 11M minhpl1@daphuc.edu.vn 1319 8.8 22 3 0  
447 ANH 11M minhln2@daphuc.edu.vn 1221 9.6 24 1 0  
448 ANH 11M anhvk1@daphuc.edu.vn 1495 9.2 23 2 0  
449 ANH 11M thanhnh2@daphuc.edu.vn 1491 8.8 22 3 0  
450 ANH 11M trangntt3@daphuc.edu.vn 1633 9.2 23 2 0  
451 ANH 11M cuonglt1@daphuc.edu.vn 1297 3.6 9 16 0  
452 ANH 11M anhnq6@daphuc.edu.vn 1770 9.6 24 1 0  
453 ANH 11M trangnt11@daphuc.edu.vn 1599 8.4 21 4 0  
454 ANH 11M duyna1@daphuc.edu.vn 1547 8.4 21 4 0  
455 ANH 11M anhnt5@daphuc.edu.vn 1529 9.2 23 2 0  
456 ANH 11M anhnl1@daphuc.edu.vn 1519 8.4 21 4 0  
457 ANH 11M anhdd2@daphuc.edu.vn 1800 4.4 11 14 0  
458 ANH 11M anth1@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
459 ANH 11M hainp1@daphuc.edu.vn 1312 8.4 21 4 0  
460 ANH 11M hangnm3@daphuc.edu.vn 1703 8 20 5 0  
461 ANH 11M hueht2@daphuc.edu.vn 1455 8.8 22 3 0  
462 ANH 11M khainv2@daphuc.edu.vn 1222 9.2 23 2 0  
463 ANH 11M linhvm1@daphuc.edu.vn 1259 9.2 23 2 0  
464 ANH 11M trungnq1@daphuc.edu.vn 1731 9.2 23 2 0  
465 ANH 11M duclv1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
466 ANH 11M sonpn1@daphuc.edu.vn 1206 9.2 23 2 0  
467 ANH 11M thaonp4@daphuc.edu.vn 1534 9.2 23 2 0  
468 ANH 11M thangnx1@daphuc.edu.vn 1788 9.2 23 2 0  
469 ANH 11M anhntv3@daphuc.edu.vn 1751 8.8 22 3 0  
470 ANH 11M thuylt1@daphuc.edu.vn 1514 9.6 24 1 0  
471 ANH 11M phuongntb1@daphuc.edu.vn 1167 9.2 23 2 0  
472 ANH 11M longth1@daphuc.edu.vn 1063 10 25 0 0  
473 ANH 11N sonnt1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
474 ANH 11N quannm1@daphuc.edu.vn 1700 7.6 19 6 0  
475 ANH 11N lantth1@daphuc.edu.vn 1721 6.4 16 9 0  
476 ANH 11N tuandt1@daphuc.edu.vn 1529 5.2 13 12 0  
477 ANH 11N huyennt5@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
478 ANH 11N dungld1@daphuc.edu.vn 1600 5.6 14 11 0  
479 ANH 11N anhltv2@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
480 ANH 11N anhdq1@daphuc.edu.vn 1767 9.6 24 1 0  
481 ANH 11N dungnh2@daphuc.edu.vn 1780 7.2 18 7 0  
482 ANH 11N hangnt3@daphuc.edu.vn 1708 9.6 24 1 0  
483 ANH 11N huongntd1@daphuc.edu.vn 1800 5.2 13 12 0  
484 ANH 11N minhnt1@daphuc.edu.vn 1747 9.6 24 1 0  
485 ANH 11N trucntt3@daphuc.edu.vn 1719 6.8 17 8 0  
486 ANH 11N phongdt1@daphuc.edu.vn 1694 9.6 24 1 0  
487 ANH 11N tungtt1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
488 ANH 11N hailt1@daphuc.edu.vn 1491 6.4 16 9 0  
489 ANH 11N kienhd1@daphuc.edu.vn 1444 7.6 19 6 0  
490 ANH 11N trangbch1@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
491 ANH 11N oanhnt3@daphuc.edu.vn 1797 6.8 17 8 0  
492 ANH 11N phuongnv1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
493 ANH 11N tuanta1@daphuc.edu.vn 1454 8.4 21 4 0  
494 ANH 11N phuongntt4@daphuc.edu.vn 1582 8.8 22 3 0  
495 ANH 11N khanhnq2@daphuc.edu.vn 1221 8.8 22 3 0  
496 ANH 11N anhnq7@daphuc.edu.vn 1704 9.2 23 2 0  
497 ANH 11N namdd2@daphuc.edu.vn 1621 7.2 18 7 0  
498 ANH 11N longdd1@daphuc.edu.vn 1695 9.6 24 1 0  
499 ANH 11N hieunh2@daphuc.edu.vn 1361 8.4 21 4 0  
500 ANH 11N maintx1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
501 ANH 11N cuongqd1@daphuc.edu.vn 1400 8.8 22 3 0  
502 ANH 11N tainm1@daphuc.edu.vn 1498 7.2 18 7 0  
503 ANH 11N maintt1@daphuc.edu.vn 1717 9.2 23 2 0  
504 ANH 11N thamlt1@daphuc.edu.vn 1673 9.2 23 2 0  
505 ANH 11N minhnc1@daphuc.edu.vn 1495 9.2 23 2 0  
506 ANH 11N phucqh1@daphuc.edu.vn 1749 8.4 21 4 0  
507 ANH 11N manhnt3@daphuc.edu.vn 1591 8 20 5 0  
508 ANH 11N tuannc1@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
509 ANH 11N ngocnth4@daphuc.edu.vn 1800 7.6 19 6 0  
510 ANH 11N anhlhd1@daphuc.edu.vn 1578 9.2 23 2 0  
511 ANH 11N quanvh1@daphuc.edu.vn 1366 9.6 24 1 0  
512 ANH 11N nguyetnta3@daphuc.edu.vn 1488 9.6 24 1 0  
513 ANH 11N ducna1@daphuc.edu.vn 1123 9.2 23 2 0  
514 ANH 11N giangdt2@daphuc.edu.vn 1323 9.2 23 2 0  
515 ANH 11P datdv1@daphuc.edu.vn 1453 8.8 22 3 0  
516 ANH 11P huongdt5@daphuc.edu.vn 1375 6.8 17 8 0  
517 ANH 11P thaont7@daphuc.edu.vn 1548 8.8 22 3 0  
518 ANH 11P trangntt4@daphuc.edu.vn 1545 7.6 19 6 0  
519 ANH 11P nganntk2@daphuc.edu.vn 1780 7.2 18 7 0  
520 ANH 11P chiennv1@daphuc.edu.vn 1588 8 20 5 0  
521 ANH 11P tuannm2@daphuc.edu.vn 1552 7.6 19 6 0  
522 ANH 11P hunghn1@daphuc.edu.vn 1284 8 20 5 0  
523 ANH 11P khann1@daphuc.edu.vn 1725 9.6 24 1 0  
524 ANH 11P cuclth1@daphuc.edu.vn 1475 9.6 24 1 0  
525 ANH 11P hungnn1@daphuc.edu.vn 1800 10 25 0 0  
526 ANH 11P sonnq1@daphuc.edu.vn 1278 8.4 21 4 0  
527 ANH 11P vunl1@daphuc.edu.vn 1554 9.2 23 2 0  
528 ANH 11P huyennt6@daphuc.edu.vn 1419 9.2 23 2 0  
529 ANH 11P huylvn1@daphuc.edu.vn 1457 8.8 22 3 0  
530 ANH 11P huongnt5@daphuc.edu.vn 1662 9.2 23 2 0  
531 ANH 11P anhnh5@daphuc.edu.vn 1565 8 20 5 0  
532 ANH 11P thangnq2@daphuc.edu.vn 1632 8 20 5 0  
533 ANH 11P duynpt1@daphuc.edu.vn 1367 7.2 18 7 0  
534 ANH 11P thaotp1@daphuc.edu.vn 1688 8.4 21 4 0  
535 ANH 11P huyenntm1@daphuc.edu.vn 1414 8.4 21 4 0  
536 ANH 11P phuongnt5@daphuc.edu.vn 1595 8.8 22 3 0  
537 ANH 11P namdh2@daphuc.edu.vn 1715 8.8 22 3 0  
538 ANH 11P bacqv1@daphuc.edu.vn 1365 8.8 22 3 0  
539 ANH 11P thangnm1@daphuc.edu.vn 1228 8.4 21 4 0  
540 ANH 11P manhdq1@daphuc.edu.vn 1604 9.2 23 2 0  
541 ANH 11P minhln3@daphuc.edu.vn 1413 8.8 22 3 0  
542 ANH 11P tungtt2@daphuc.edu.vn 1456 9.2 23 2 0  
543 ANH 11P duongdt2@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
544 ANH 11P thaovp1@daphuc.edu.vn 1685 8.8 22 3 0  
545 ANH 11P anhth3@daphuc.edu.vn 1564 9.6 24 1 0  
546 ANH 11P duongnt3@daphuc.edu.vn 1684 9.2 23 2 0  
547 ANH 11P trinhdtk1@daphuc.edu.vn 1325 8.8 22 3 0  
548 ANH 11P sonnm1@daphuc.edu.vn 1693 9.2 23 2 0  
549 ANH 11P khanhtvh1@daphuc.edu.vn 1693 9.2 23 2 0  
550 ANH 11P huongdx1@daphuc.edu.vn 1443 8.4 21 4 0  
551 ANH 11P linhnth2@daphuc.edu.vn 1430 8 20 5 0  
552 ANH 11P thuongnb1@daphuc.edu.vn 1800 7.2 18 7 0  
553 ANH 11P datnt5@daphuc.edu.vn 1800 8.4 21 4 0  
554 ANH 11P trangpt1@daphuc.edu.vn 1482 8 20 5 0  
555 ANH 11P hoant4@daphuc.edu.vn 1278 8.8 22 3 0  
556 ANH 11P hungth2@daphuc.edu.vn 1394 9.2 23 2 0  
557 ANH 11P trucnt1@daphuc.edu.vn 1310 9.6 24 1 0  
558 ANH 11P hungda1@daphuc.edu.vn 1286 6.4 16 9 0  
559 ANH 11P giangnth5@daphuc.edu.vn 1651 8.8 22 3 0  
560 ANH 11P minhld1@daphuc.edu.vn 1544 9.2 23 2 0  
561 ANH 11P anhntk2@daphuc.edu.vn 1193 9.6 24 1 0  
562 ANH 11Q linhntk3@daphuc.edu.vn 1800 8.4 21 4 0  
563 ANH 11Q vietht2@daphuc.edu.vn 1525 9.6 24 1 0  
564 ANH 11Q hoannh1@daphuc.edu.vn 1434 8.8 22 3 0  
565 ANH 11Q chiennq1@daphuc.edu.vn 1796 9.6 24 1 0  
566 ANH 11Q binhdb1@daphuc.edu.vn 1551 8.8 22 3 0  
567 ANH 11Q quypx1@daphuc.edu.vn 1560 8.4 21 4 0  
568 ANH 11Q locnp1@daphuc.edu.vn 1634 9.2 23 2 0  
569 ANH 11Q ngant5@daphuc.edu.vn 1568 8.4 21 4 0  
570 ANH 11Q hadm1@daphuc.edu.vn 1518 9.2 23 2 0  
571 ANH 11Q tiennd1@daphuc.edu.vn 1671 8.8 22 3 0  
572 ANH 11Q quanna1@daphuc.edu.vn 1774 8.8 22 3 0  
573 ANH 11Q anhptn1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
574 ANH 11Q sondh1@daphuc.edu.vn 1344 9.6 24 1 0  
575 ANH 11Q phuongdth1@daphuc.edu.vn 1741 9.2 23 2 0  
576 ANH 11Q khanhnq3@daphuc.edu.vn 1665 7.2 18 7 0  
577 ANH 11Q nuvn1@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
578 ANH 11Q kiennt2@daphuc.edu.vn 1800 6 15 10 0  
579 ANH 11Q ngocdm1@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
580 ANH 11Q cuonglm1@daphuc.edu.vn 1496 9.6 24 1 0  
581 ANH 11Q mynth3@daphuc.edu.vn 1515 8.8 22 3 0  
582 ANH 11Q hanm1@daphuc.edu.vn 1748 6.8 17 8 0  
583 ANH 11Q tiennv3@daphuc.edu.vn 1283 9.6 24 1 0  
584 ANH 11Q quyendt1@daphuc.edu.vn 1337 9.6 24 1 0  
585 ANH 11Q binhvt1@daphuc.edu.vn 1674 9.2 23 2 0  
586 ANH 11Q datnt6@daphuc.edu.vn 1800 8.8 22 3 0  
587 ANH 11Q huongtt3@daphuc.edu.vn 1729 8.4 21 4 0  
588 ANH 11Q uyennn1@daphuc.edu.vn 1564 9.6 24 1 0  
589 ANH 11Q lamlt1@daphuc.edu.vn 1771 7.6 19 6 0  
590 ANH 11Q hungdm4@daphuc.edu.vn 1351 7.6 19 6 0  
591 ANH 11Q quanddm1@daphuc.edu.vn 1521 8.4 21 4 0  
592 ANH 11Q hieupn1@daphuc.edu.vn 1715 9.2 23 2 0  
593 ANH 11Q namtd1@daphuc.edu.vn 1627 10 25 0 0  
594 ANH 11Q dungnt5@daphuc.edu.vn 1407 9.6 24 1 0  
595 ANH 11Q thangtt1@daphuc.edu.vn 1558 8 20 5 0  
596 ANH 11Q anhltb1@daphuc.edu.vn 1595 9.6 24 1 0  
597 ANH 11Q ngocntm1@daphuc.edu.vn 1207 8.8 22 3 0  
598 ANH 11Q diepctt1@daphuc.edu.vn 1519 8.4 21 4 0  
599 ANH 11Q minhdt2@daphuc.edu.vn 1800 9.6 24 1 0  
600 ANH 11Q namnt3@daphuc.edu.vn 1800 9.2 23 2 0  
601 ANH 11Q nhungttk1@daphuc.edu.vn 1226 9.6 24 1 0  
602 ANH 11Q hiennt8@daphuc.edu.vn 1695 8.4 21 4 0  
603 ANH 11Q hieunm2@daphuc.edu.vn 1670 7.6 19 6 0  
604 ANH 11Q haint5@daphuc.edu.vn 1619 10 25 0 0  
605 ANH 11Q longtqn1@daphuc.edu.vn 1388 10 25 0 0  

Tác giả bài viết: Admin
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hệ thống QLHS trực tuyến trường THPT Đa Phúc

Tổ Xã hội

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn bộ môn Lịch Sử THPT Năm 2012-2013
Sau đay là một số hướng dẫn cụ thể về hoạt động chuyên môn trong năm học 2011-2012. Các Tổ, nhóm trưởng vận dụng có sáng tạo cho phù hợp với điều kiện của đơn...

Hỗ trợ trực tuyến

1
Quản trị

Name: Vũ Thìn
Phone: 0858765577
vuthin@hanoiedu.vn
Kỹ thuật

Name: Vương Xuân Thủy

bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông?

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc

sky a820l-- sky a830l

Bản quyền thuộc Trường THPT Đa Phúc
Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn - Hà Nội
Điện thoại: 0438843430 - 0912769056 - Email: c3daphuc@hanoiedu.vn