Giới trẻ hiện nay, nhất là các bạn học sinh dễ bị mắc benh dau lung và bệnh thoai hoa cot song do ngồi học không đúng tư thế, chơi game hoặc ngồi vi tính quá nhiều!

Thư viện | Thống kê | RSS | Liên hệ
Trường THPT Đa Phúc gửi đến . (): Chào mừng năm học mới 2021-2022. (Lúc: 28.09.2017 11:54)                     

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 241
  • Khách viếng thăm: 199
  • Máy chủ tìm kiếm: 42
  • Hôm nay: 72640
  • Tháng hiện tại: 1884411
  • Tổng lượt truy cập: 37727563

Truy cập nhanh

Tổ nhóm chuyên môn

Giáo dục điện tử

Kết quả kiểm tra online trên trang app.onluyen.vn - Môn Hóa học lớp 11.

Đăng lúc: Thứ năm - 30/04/2020 12:33 - Người đăng bài viết: admincp
KẾT QUẢ THI ONLINE LẤY ĐIỂM HỆ SỐ 1 - Môn: Hóa học lớp 11 *Ghi chú: Thi ngày 29 tháng 4 năm 2020.
KẾT QUẢ THI ONLINE LẤY ĐIỂM HỆ SỐ 1 - Môn: Hóa học lớp 11
*Ghi chú: Thi ngày 29 tháng 4 năm 2020.

STT Mã môn Lớp Tài khoản Thời gian học sinh làm bài (giây) Điểm Tổng câu làm đúng Tổng câu làm sai Tổng câu bỏ qua Ghi chú
1 HOAHOC 11A nhatdk1@daphuc.edu.vn 1540 9 18 2 0  
2 HOAHOC 11A ngocnvh1@daphuc.edu.vn 1788 9.5 19 1 0  
3 HOAHOC 11A giangnh2@daphuc.edu.vn 1795 9.5 19 1 0  
4 HOAHOC 11A phongnhh1@daphuc.edu.vn 1601 9.5 19 1 0  
5 HOAHOC 11A dungbm1@daphuc.edu.vn 1800 0 0 20 0  
6 HOAHOC 11A quynhvd1@daphuc.edu.vn 1532 9 18 2 0  
7 HOAHOC 11A quanuh1@daphuc.edu.vn 1595 9 18 2 0  
8 HOAHOC 11A hangnm2@daphuc.edu.vn 1786 9 18 2 0  
9 HOAHOC 11A huynq1@daphuc.edu.vn 1584 9 18 2 0  
10 HOAHOC 11A quynhnt3@daphuc.edu.vn 1741 9 18 2 0  
11 HOAHOC 11A datnc1@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
12 HOAHOC 11A lyny1@daphuc.edu.vn 1510 7.5 15 5 0  
13 HOAHOC 11A anhttq1@daphuc.edu.vn 1800 0 0 20 0  
14 HOAHOC 11A hienlt1@daphuc.edu.vn 1767 8.5 17 3 0  
15 HOAHOC 11A ducnm1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
16 HOAHOC 11A namnp1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
17 HOAHOC 11A khanhnn1@daphuc.edu.vn 1777 9.5 19 1 0  
18 HOAHOC 11A anhnv3@daphuc.edu.vn 1789 9 18 2 0  
19 HOAHOC 11A mynth1@daphuc.edu.vn 1769 9.5 19 1 0  
20 HOAHOC 11A quyenhm1@daphuc.edu.vn 1606 8.5 17 3 0  
21 HOAHOC 11A linhntm1@daphuc.edu.vn 1750 9 18 2 0  
22 HOAHOC 11A chink2@daphuc.edu.vn 1756 9.5 19 1 0  
23 HOAHOC 11A lynk2@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
24 HOAHOC 11A anhnq5@daphuc.edu.vn 1748 9.5 19 1 0  
25 HOAHOC 11A minhhtp1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
26 HOAHOC 11A thomnt1@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
27 HOAHOC 11A anhvd2@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
28 HOAHOC 11A vynt1@daphuc.edu.vn 1740 8.5 17 3 0  
29 HOAHOC 11A ngandtt1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
30 HOAHOC 11A linhnp2@daphuc.edu.vn 1747 9.5 19 1 0  
31 HOAHOC 11A hieunt4@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
32 HOAHOC 11A lamnht1@daphuc.edu.vn 1544 8.5 17 3 0  
33 HOAHOC 11A quynhpnt1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
34 HOAHOC 11A anhlh1@daphuc.edu.vn 1353 8.5 17 3 0  
35 HOAHOC 11A tamlt1@daphuc.edu.vn 1607 9 18 2 0  
36 HOAHOC 11A dunglh1@daphuc.edu.vn 1615 9 18 2 0  
37 HOAHOC 11A annmh1@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
38 HOAHOC 11A binhnp1@daphuc.edu.vn 1655 7 14 6 0  
39 HOAHOC 11A hieutt1@daphuc.edu.vn 1553 9.5 19 1 0  
40 HOAHOC 11A tiennm1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
41 HOAHOC 11A hieunc1@daphuc.edu.vn 1773 8.5 17 3 0  
42 HOAHOC 11A ducta1@daphuc.edu.vn 1341 8.5 17 3 0  
43 HOAHOC 11A ducpm1@daphuc.edu.vn 1556 10 20 0 0  
44 HOAHOC 11A sonld1@daphuc.edu.vn 1348 9 18 2 0  
45 HOAHOC 11A anhtd2@daphuc.edu.vn 1573 9.5 19 1 0  
46 HOAHOC 11A datnt3@daphuc.edu.vn 1200 10 20 0 0  
47 HOAHOC 11A tannm1@daphuc.edu.vn 628 9 18 2 0  
48 HOAHOC 11A duongnvt1@daphuc.edu.vn 82 2 4 16 0  
49 HOAHOC 11B minhbq1@daphuc.edu.vn 1796 10 20 0 0  
50 HOAHOC 11B hungnt3@daphuc.edu.vn 1210 8.5 17 3 0  
51 HOAHOC 11B gant1@daphuc.edu.vn 1663 9 18 2 0  
52 HOAHOC 11B huydq1@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
53 HOAHOC 11B chinhnd1@daphuc.edu.vn 1730 9 18 2 0  
54 HOAHOC 11B thaontp3@daphuc.edu.vn 1782 9.5 19 1 0  
55 HOAHOC 11B anhph1@daphuc.edu.vn 1769 10 20 0 0  
56 HOAHOC 11B thanhnm1@daphuc.edu.vn 1723 9 18 2 0  
57 HOAHOC 11B giangnt2@daphuc.edu.vn 1214 8.5 17 3 0  
58 HOAHOC 11B halt1@daphuc.edu.vn 1768 10 20 0 0  
59 HOAHOC 11B tungtv1@daphuc.edu.vn 1649 9 18 2 0  
60 HOAHOC 11B anhlv1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
61 HOAHOC 11B haonv2@daphuc.edu.vn 1678 9 18 2 0  
62 HOAHOC 11B tuta1@daphuc.edu.vn 1777 9.5 19 1 0  
63 HOAHOC 11B hungnt2@daphuc.edu.vn 1778 8.5 17 3 0  
64 HOAHOC 11B kienbt2@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
65 HOAHOC 11B tuanpt1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
66 HOAHOC 11B hungth1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
67 HOAHOC 11B thangdq1@daphuc.edu.vn 1796 9.5 19 1 0  
68 HOAHOC 11B duongltt1@daphuc.edu.vn 1792 9 18 2 0  
69 HOAHOC 11B thangnq1@daphuc.edu.vn 1785 10 20 0 0  
70 HOAHOC 11B vunh1@daphuc.edu.vn 1610 9.5 19 1 0  
71 HOAHOC 11B huongnv2@daphuc.edu.vn 1611 7.5 15 5 0 KT lại
72 HOAHOC 11B hanhbq1@daphuc.edu.vn 1666 10 20 0 0  
73 HOAHOC 11B kienbt1@daphuc.edu.vn 1722 9.5 19 1 0  
74 HOAHOC 11B ducnm2@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
75 HOAHOC 11B linhntd1@daphuc.edu.vn 1769 10 20 0 0  
76 HOAHOC 11B trongnd1@daphuc.edu.vn 1649 8.5 17 3 0  
77 HOAHOC 11B minhdt1@daphuc.edu.vn 1726 8.5 17 3 0  
78 HOAHOC 11B dungnc1@daphuc.edu.vn 1771 10 20 0 0  
79 HOAHOC 11B tunh1@daphuc.edu.vn 1794 9 18 2 0  
80 HOAHOC 11B giangnth3@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
81 HOAHOC 11B minhdq2@daphuc.edu.vn 1738 9 18 2 0  
82 HOAHOC 11B phuonglm1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
83 HOAHOC 11B hattt1@daphuc.edu.vn 1790 9.5 19 1 0  
84 HOAHOC 11B tuanlm1@daphuc.edu.vn 1696 9 18 2 0  
85 HOAHOC 11B quangnd1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
86 HOAHOC 11B nghiabt1@daphuc.edu.vn 1647 9 18 2 0  
87 HOAHOC 11B hieunt5@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
88 HOAHOC 11B namdh1@daphuc.edu.vn 1574 8.5 17 3 0  
89 HOAHOC 11B thaipq1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
90 HOAHOC 11B haudd1@daphuc.edu.vn 1769 9 18 2 0  
91 HOAHOC 11B anhth2@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
92 HOAHOC 11B ducdh1@daphuc.edu.vn 1797 9.5 19 1 0  
93 HOAHOC 11B haqtn1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
94 HOAHOC 11B khanm1@daphuc.edu.vn 1411 9 18 2 0  
95 HOAHOC 11C anhnd2@daphuc.edu.vn 1763 9.5 19 1 0  
96 HOAHOC 11C linhntt2@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
97 HOAHOC 11C truonglb1@daphuc.edu.vn 1785 9.5 19 1 0  
98 HOAHOC 11C trant1@daphuc.edu.vn 1712 8.5 17 3 0  
99 HOAHOC 11C thaodh1@daphuc.edu.vn 1737 10 20 0 0  
100 HOAHOC 11C lanvtn1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
101 HOAHOC 11C nghiadv1@daphuc.edu.vn 1608 10 20 0 0  
102 HOAHOC 11C hieuvm1@daphuc.edu.vn 1781 8.5 17 3 0  
103 HOAHOC 11C quyennd1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
104 HOAHOC 11C anhdm1@daphuc.edu.vn 1779 10 20 0 0  
105 HOAHOC 11C duongntt1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
106 HOAHOC 11C thaibd1@daphuc.edu.vn 1778 9.5 19 1 0  
107 HOAHOC 11C trangpkl1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
108 HOAHOC 11C yennt1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
109 HOAHOC 11C truongbd1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
110 HOAHOC 11C manhnd4@daphuc.edu.vn 1760 10 20 0 0  
111 HOAHOC 11C linhdhh1@daphuc.edu.vn 1795 9.5 19 1 0  
112 HOAHOC 11C hungnv5@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
113 HOAHOC 11C khanhdp1@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
114 HOAHOC 11C khaidt1@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
115 HOAHOC 11C giangnh3@daphuc.edu.vn 1798 10 20 0 0  
116 HOAHOC 11C trangntt2@daphuc.edu.vn 1697 8.5 17 3 0  
117 HOAHOC 11C myhlk1@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
118 HOAHOC 11C giangnt3@daphuc.edu.vn 1694 9.5 19 1 0  
119 HOAHOC 11C anhph2@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
120 HOAHOC 11C namdt2@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
121 HOAHOC 11C nguyennt1@daphuc.edu.vn 1593 9.5 19 1 0  
122 HOAHOC 11C daipt1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
123 HOAHOC 11C hauhd1@daphuc.edu.vn 1724 8 16 4 0  
124 HOAHOC 11C vinhht1@daphuc.edu.vn 1372 8.5 17 3 0  
125 HOAHOC 11C hungnm1@daphuc.edu.vn 1694 7.5 15 5 0  
126 HOAHOC 11C anhld1@daphuc.edu.vn 1800 7 14 6 0  
127 HOAHOC 11C anhnk1@daphuc.edu.vn 1577 10 20 0 0  
128 HOAHOC 11C anhctv1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
129 HOAHOC 11C huyennt2@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
130 HOAHOC 11C tuannq1@daphuc.edu.vn 1593 10 20 0 0  
131 HOAHOC 11C trangtt3@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
132 HOAHOC 11C hoalt1@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
133 HOAHOC 11C chivt1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
134 HOAHOC 11C nhungntp1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
135 HOAHOC 11C trangndt1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
136 HOAHOC 11C dungta1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
137 HOAHOC 11C hattt2@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
138 HOAHOC 11C hungdm2@daphuc.edu.vn 1385 10 20 0 0  
139 HOAHOC 11C truclt1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
140 HOAHOC 11C phidt1@daphuc.edu.vn 1581 9 18 2 0  
141 HOAHOC 11C anhntp1@daphuc.edu.vn 1587 10 20 0 0  
142 HOAHOC 11C ngapt1@daphuc.edu.vn 1076 9.5 19 1 0  
143 HOAHOC 11D thuongvt1@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
144 HOAHOC 11D thaont6@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
145 HOAHOC 11D phuongnh1@daphuc.edu.vn 1749 7 14 6 0  
146 HOAHOC 11D gianglh3@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
147 HOAHOC 11D sonnn1@daphuc.edu.vn 1799 10 20 0 0  
148 HOAHOC 11D anhtq1@daphuc.edu.vn 1607 9.5 19 1 0  
149 HOAHOC 11D huongnq1@daphuc.edu.vn 1597 8.5 17 3 0  
150 HOAHOC 11D phuongtt1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
151 HOAHOC 11D thaovh1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
152 HOAHOC 11D myntt2@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
153 HOAHOC 11D mainn1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
154 HOAHOC 11D anhttv3@daphuc.edu.vn 1751 8 16 4 0  
155 HOAHOC 11D trangnt6@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
156 HOAHOC 11D huongtt2@daphuc.edu.vn 1412 9 18 2 0  
157 HOAHOC 11D mynh2@daphuc.edu.vn 1700 9.5 19 1 0  
158 HOAHOC 11D linhtm2@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
159 HOAHOC 11D trangnt5@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
160 HOAHOC 11D ngocdh1@daphuc.edu.vn 1792 8.5 17 3 0  
161 HOAHOC 11D phuongdtl2@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
162 HOAHOC 11D oanhnt2@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
163 HOAHOC 11D anhttn2@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
164 HOAHOC 11D duongntt2@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
165 HOAHOC 11D ngocnd1@daphuc.edu.vn 1758 8 16 4 0 KT lại
166 HOAHOC 11D nhungph1@daphuc.edu.vn 1543 10 20 0 0  
167 HOAHOC 11D anhntp2@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
168 HOAHOC 11D anhnp4@daphuc.edu.vn 1756 10 20 0 0  
169 HOAHOC 11D nhiny1@daphuc.edu.vn 1719 10 20 0 0  
170 HOAHOC 11D huongdt3@daphuc.edu.vn 1433 9.5 19 1 0  
171 HOAHOC 11D phuongnm4@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
172 HOAHOC 11D hienntt3@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
173 HOAHOC 11D quynhnn2@daphuc.edu.vn 1738 10 20 0 0  
174 HOAHOC 11D phucdtm1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
175 HOAHOC 11D trangdtq1@daphuc.edu.vn 1783 9 18 2 0  
176 HOAHOC 11D phuongnm3@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
177 HOAHOC 11D nganpt1@daphuc.edu.vn 1691 10 20 0 0  
178 HOAHOC 11D anhnt4@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
179 HOAHOC 11D huyennt3@daphuc.edu.vn 1785 10 20 0 0  
180 HOAHOC 11D huyenpt2@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
181 HOAHOC 11D giangvtc1@daphuc.edu.vn 1762 9.5 19 1 0  
182 HOAHOC 11D anhndp1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
183 HOAHOC 11D thomtt1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
184 HOAHOC 11D trangntk1@daphuc.edu.vn 1800 0 0 20 0  
185 HOAHOC 11D minhln1@daphuc.edu.vn 1463 5.5 11 9 0  
186 HOAHOC 11D lannt1@daphuc.edu.vn 1788 9.5 19 1 0  
187 HOAHOC 11D nhungnt3@daphuc.edu.vn 1537 10 20 0 0  
188 HOAHOC 11D mynth2@daphuc.edu.vn 1425 8.5 17 3 0  
189 HOAHOC 11D diemln1@daphuc.edu.vn 1326 8.5 17 3 0  
190 HOAHOC 11E diepttn2@daphuc.edu.vn 1755 8 16 4 0  
191 HOAHOC 11E linhdp1@daphuc.edu.vn 1757 7.5 15 5 0 KT lại
192 HOAHOC 11E maintq1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
193 HOAHOC 11E giangntn1@daphuc.edu.vn 1653 10 20 0 0  
194 HOAHOC 11E anhtd3@daphuc.edu.vn 1692 10 20 0 0  
195 HOAHOC 11E hanhlt1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
196 HOAHOC 11E linhhtp1@daphuc.edu.vn 1754 9.5 19 1 0  
197 HOAHOC 11E khanhda1@daphuc.edu.vn 1720 9 18 2 0  
198 HOAHOC 11E trangnth3@daphuc.edu.vn 1797 8 16 4 0  
199 HOAHOC 11E huenm1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
200 HOAHOC 11E huongttt2@daphuc.edu.vn 1573 10 20 0 0  
201 HOAHOC 11E phuongnt3@daphuc.edu.vn 1513 10 20 0 0  
202 HOAHOC 11E anhdtl1@daphuc.edu.vn 1541 8.5 17 3 0  
203 HOAHOC 11E phuongnh2@daphuc.edu.vn 1682 10 20 0 0  
204 HOAHOC 11E thaopp1@daphuc.edu.vn 1522 8.5 17 3 0  
205 HOAHOC 11E phuongpm1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
206 HOAHOC 11E ngocdb2@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
207 HOAHOC 11E ngocnth2@daphuc.edu.vn 1678 9.5 19 1 0  
208 HOAHOC 11E halt2@daphuc.edu.vn 1800 7 14 6 0  
209 HOAHOC 11E yendh2@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
210 HOAHOC 11E hanhnh1@daphuc.edu.vn 1800 0 0 20 0  
211 HOAHOC 11E ngocnth3@daphuc.edu.vn 1550 8.5 17 3 0  
212 HOAHOC 11E gianghh1@daphuc.edu.vn 1484 7.5 15 5 0  
213 HOAHOC 11E nhinty1@daphuc.edu.vn 1775 9 18 2 0  
214 HOAHOC 11E thaohp1@daphuc.edu.vn 1680 9 18 2 0  
215 HOAHOC 11E ngantp1@daphuc.edu.vn 1718 6.5 13 7 0  
216 HOAHOC 11E anhnh3@daphuc.edu.vn 1613 9.5 19 1 0  
217 HOAHOC 11E trangnt7@daphuc.edu.vn 1766 7.5 15 5 0  
218 HOAHOC 11E bachht1@daphuc.edu.vn 1770 7 14 6 0  
219 HOAHOC 11E yendth2@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
220 HOAHOC 11E ngocph1@daphuc.edu.vn 1800 6.5 13 7 0  
221 HOAHOC 11E tramnn1@daphuc.edu.vn 1559 9.5 19 1 0  
222 HOAHOC 11E namnh1@daphuc.edu.vn 1410 8 16 4 0  
223 HOAHOC 11E tranglm1@daphuc.edu.vn 1800 6.5 13 7 0  
224 HOAHOC 11E tuongtl1@daphuc.edu.vn 1466 8.5 17 3 0  
225 HOAHOC 11E hanhtm1@daphuc.edu.vn 1706 7.5 15 5 0  
226 HOAHOC 11E quynhntd1@daphuc.edu.vn 1511 8 16 4 0  
227 HOAHOC 11E trucntt2@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
228 HOAHOC 11E hiennt6@daphuc.edu.vn 1468 9.5 19 1 0  
229 HOAHOC 11E hungnq1@daphuc.edu.vn 1511 8.5 17 3 0  
230 HOAHOC 11E hiepnb1@daphuc.edu.vn 1615 9 18 2 0  
231 HOAHOC 11E vinhnt3@daphuc.edu.vn 1346 8.5 17 3 0  
232 HOAHOC 11E huylq1@daphuc.edu.vn 1593 9 18 2 0  
233 HOAHOC 11E thinhnv1@daphuc.edu.vn 1273 8.5 17 3 0  
234 HOAHOC 11E luongbd1@daphuc.edu.vn 1577 10 20 0 0  
235 HOAHOC 11G ngavtv1@daphuc.edu.vn 1627 9.5 19 1 0  
236 HOAHOC 11G khanhdhg1@daphuc.edu.vn 1214 9 18 2 0  
237 HOAHOC 11G ngocnm1@daphuc.edu.vn 1748 9 18 2 0  
238 HOAHOC 11G linhntt3@daphuc.edu.vn 1531 9.5 19 1 0  
239 HOAHOC 11G phucph1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
240 HOAHOC 11G gianght1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
241 HOAHOC 11G huyennt4@daphuc.edu.vn 1623 8.5 17 3 0  
242 HOAHOC 11G hanhtm2@daphuc.edu.vn 1766 7 14 6 0  
243 HOAHOC 11G tamtt1@daphuc.edu.vn 1732 7.5 15 5 0  
244 HOAHOC 11G anhnh4@daphuc.edu.vn 1595 10 20 0 0  
245 HOAHOC 11G vandtt1@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
246 HOAHOC 11G lynth1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
247 HOAHOC 11G myntt3@daphuc.edu.vn 1711 10 20 0 0  
248 HOAHOC 11G thuanpd1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
249 HOAHOC 11G trangntk2@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
250 HOAHOC 11G tamntm1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
251 HOAHOC 11G ninhntd1@daphuc.edu.vn 1729 9 18 2 0  
252 HOAHOC 11G thanhnl1@daphuc.edu.vn 1579 9.5 19 1 0  
253 HOAHOC 11G phuongnt4@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
254 HOAHOC 11G anhntp3@daphuc.edu.vn 1800 0 0 20 0  
255 HOAHOC 11G anhdtn1@daphuc.edu.vn 1741 8 16 4 0  
256 HOAHOC 11G thaonp3@daphuc.edu.vn 1538 8.5 17 3 0  
257 HOAHOC 11G linhtt2@daphuc.edu.vn 1580 8.5 17 3 0  
258 HOAHOC 11G quangnt2@daphuc.edu.vn 1412 10 20 0 0  
259 HOAHOC 11G thuannv1@daphuc.edu.vn 1622 9.5 19 1 0  
260 HOAHOC 11G phuongntm2@daphuc.edu.vn 1622 8.5 17 3 0  
261 HOAHOC 11G nhiltl1@daphuc.edu.vn 1600 10 20 0 0  
262 HOAHOC 11G thangch1@daphuc.edu.vn 1495 9.5 19 1 0  
263 HOAHOC 11G anhdv1@daphuc.edu.vn 1609 9.5 19 1 0  
264 HOAHOC 11G linhntm2@daphuc.edu.vn 1759 8.5 17 3 0  
265 HOAHOC 11G anhntq1@daphuc.edu.vn 1720 9 18 2 0  
266 HOAHOC 11G linhtk3@daphuc.edu.vn 1671 10 20 0 0  
267 HOAHOC 11G anhnd3@daphuc.edu.vn 1648 9.5 19 1 0  
268 HOAHOC 11G anhntl1@daphuc.edu.vn 1798 9 18 2 0  
269 HOAHOC 11G longtt1@daphuc.edu.vn 1597 10 20 0 0  
270 HOAHOC 11G minhtk1@daphuc.edu.vn 1558 8 16 4 0  
271 HOAHOC 11G thanhhh1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
272 HOAHOC 11G phuongntt1@daphuc.edu.vn 1705 9.5 19 1 0  
273 HOAHOC 11G thaipt1@daphuc.edu.vn 1284 9.5 19 1 0  
274 HOAHOC 11G hungdm3@daphuc.edu.vn 1486 9 18 2 0  
275 HOAHOC 11G trangdtt1@daphuc.edu.vn 1517 9 18 2 0  
276 HOAHOC 11G chautk1@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
277 HOAHOC 11G viendt1@daphuc.edu.vn 1561 8.5 17 3 0  
278 HOAHOC 11G linhtnt1@daphuc.edu.vn 1335 8.5 17 3 0  
279 HOAHOC 11G chinm1@daphuc.edu.vn 1562 8.5 17 3 0  
280 HOAHOC 11G ngantp2@daphuc.edu.vn 1443 8 16 4 0  
281 HOAHOC 11G hanv1@daphuc.edu.vn 1104 9.5 19 1 0  
282 HOAHOC 11H nhintu1@daphuc.edu.vn 1515 7.5 15 5 0  
283 HOAHOC 11H tinhtt1@daphuc.edu.vn 1355 8.5 17 3 0  
284 HOAHOC 11H anvt1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
285 HOAHOC 11H chintk1@daphuc.edu.vn 1800 7 14 6 0  
286 HOAHOC 11H nhungpt1@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
287 HOAHOC 11H anhttl1@daphuc.edu.vn 1254 8 16 4 0  
288 HOAHOC 11H anhntt1@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
289 HOAHOC 11H yenvh1@daphuc.edu.vn 1633 8.5 17 3 0  
290 HOAHOC 11H huyenttm1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
291 HOAHOC 11H huyentlt1@daphuc.edu.vn 1723 9 18 2 0  
292 HOAHOC 11H tuoint2@daphuc.edu.vn 1636 8.5 17 3 0  
293 HOAHOC 11H giangntt2@daphuc.edu.vn 1790 9 18 2 0  
294 HOAHOC 11H linhntt4@daphuc.edu.vn 1544 8 16 4 0  
295 HOAHOC 11H nguyennt2@daphuc.edu.vn 1755 9 18 2 0  
296 HOAHOC 11H trangnh1@daphuc.edu.vn 1514 8.5 17 3 0  
297 HOAHOC 11H lieunt1@daphuc.edu.vn 1730 8 16 4 0  
298 HOAHOC 11H anhttd1@daphuc.edu.vn 1717 7.5 15 5 0  
299 HOAHOC 11H linhntd2@daphuc.edu.vn 1786 6 12 8 0  
300 HOAHOC 11H hoantt2@daphuc.edu.vn 1686 9.5 19 1 0  
301 HOAHOC 11H dungnt3@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
302 HOAHOC 11H quynhlv1@daphuc.edu.vn 1565 7.5 15 5 0  
303 HOAHOC 11H huongdt4@daphuc.edu.vn 1722 9 18 2 0  
304 HOAHOC 11H thanhnt3@daphuc.edu.vn 1357 8 16 4 0  
305 HOAHOC 11H linhvhh1@daphuc.edu.vn 1603 8.5 17 3 0  
306 HOAHOC 11H hiennt7@daphuc.edu.vn 1541 10 20 0 0  
307 HOAHOC 11H lynt1@daphuc.edu.vn 1652 8.5 17 3 0  
308 HOAHOC 11H phuongntt2@daphuc.edu.vn 1800 6.5 13 7 0  
309 HOAHOC 11H vinhnt4@daphuc.edu.vn 1589 7.5 15 5 0  
310 HOAHOC 11H ngocnt2@daphuc.edu.vn 1569 8 16 4 0  
311 HOAHOC 11H giangnth4@daphuc.edu.vn 1511 8.5 17 3 0  
312 HOAHOC 11H kienvt1@daphuc.edu.vn 1687 9 18 2 0  
313 HOAHOC 11H linhnp3@daphuc.edu.vn 1576 9 18 2 0  
314 HOAHOC 11H mailth1@daphuc.edu.vn 1495 7.5 15 5 0  
315 HOAHOC 11H hant5@daphuc.edu.vn 1263 5 10 10 0  
316 HOAHOC 11H giangtd2@daphuc.edu.vn 1712 8 16 4 0  
317 HOAHOC 11H quanpm1@daphuc.edu.vn 1798 8.5 17 3 0  
318 HOAHOC 11H tuannq2@daphuc.edu.vn 1625 7.5 15 5 0  
319 HOAHOC 11H mync1@daphuc.edu.vn 1771 9 18 2 0  
320 HOAHOC 11H hoaittt1@daphuc.edu.vn 1311 8 16 4 0  
321 HOAHOC 11H truongtd1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
322 HOAHOC 11H quynhpn1@daphuc.edu.vn 1712 7 14 6 0  
323 HOAHOC 11H anhdtt1@daphuc.edu.vn 1555 8.5 17 3 0  
324 HOAHOC 11H hieunm1@daphuc.edu.vn 1458 8.5 17 3 0  
325 HOAHOC 11H thamtth1@daphuc.edu.vn 1366 8 16 4 0  
326 HOAHOC 11H vunt1@daphuc.edu.vn 651 7.5 15 5 0  
327 HOAHOC 11H chiennt1@daphuc.edu.vn 617 8 16 4 0  
328 HOAHOC 11H thaint2@daphuc.edu.vn 376 4.5 9 11 0  
329 HOAHOC 11H dungtt1@daphuc.edu.vn 0 0 0 20 0  
330 HOAHOC 11I anhhq1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0 KT lại
331 HOAHOC 11I ninhttt1@daphuc.edu.vn 1635 7 14 6 0  
332 HOAHOC 11I quandm1@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
333 HOAHOC 11I tuyetnt1@daphuc.edu.vn 1712 9.5 19 1 0  
334 HOAHOC 11I oanhntp1@daphuc.edu.vn 1692 10 20 0 0  
335 HOAHOC 11I chungnh1@daphuc.edu.vn 1798 6.5 13 7 0  
336 HOAHOC 11I dungnt4@daphuc.edu.vn 1800 6 12 8 0  
337 HOAHOC 11I trangnt8@daphuc.edu.vn 1789 9.5 19 1 0  
338 HOAHOC 11I linhmpd1@daphuc.edu.vn 1746 9 18 2 0  
339 HOAHOC 11I quytx1@daphuc.edu.vn 1433 7.5 15 5 0  
340 HOAHOC 11I chunglk1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
341 HOAHOC 11I chipk1@daphuc.edu.vn 1736 9.5 19 1 0  
342 HOAHOC 11I taint1@daphuc.edu.vn 1717 7 14 6 0  
343 HOAHOC 11I hanglm1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
344 HOAHOC 11I tamlt2@daphuc.edu.vn 1671 7 14 6 0  
345 HOAHOC 11I lannp1@daphuc.edu.vn 1717 8 16 4 0  
346 HOAHOC 11I tandt1@daphuc.edu.vn 1488 8.5 17 3 0  
347 HOAHOC 11I kieunt1@daphuc.edu.vn 1657 9 18 2 0  
348 HOAHOC 11I nguyetnta2@daphuc.edu.vn 1627 6.5 13 7 0  
349 HOAHOC 11I datnt4@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
350 HOAHOC 11I hanntn1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
351 HOAHOC 11I duongnth1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
352 HOAHOC 11I linhpth1@daphuc.edu.vn 1729 7.5 15 5 0  
353 HOAHOC 11I anhntm1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
354 HOAHOC 11I anhltv1@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
355 HOAHOC 11I chinm2@daphuc.edu.vn 1774 7 14 6 0  
356 HOAHOC 11I hant6@daphuc.edu.vn 1771 9.5 19 1 0  
357 HOAHOC 11I hongnt1@daphuc.edu.vn 1800 2.5 5 15 0  
358 HOAHOC 11I thuandn1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
359 HOAHOC 11I hoantm1@daphuc.edu.vn 1554 9 18 2 0  
360 HOAHOC 11I traptt1@daphuc.edu.vn 1540 9.5 19 1 0  
361 HOAHOC 11I tranglth1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
362 HOAHOC 11I trangltk1@daphuc.edu.vn 1563 7.5 15 5 0  
363 HOAHOC 11I hoangdh1@daphuc.edu.vn 1760 8.5 17 3 0  
364 HOAHOC 11I linhnk5@daphuc.edu.vn 1636 8 16 4 0  
365 HOAHOC 11I quangld1@daphuc.edu.vn 0 0 0 20 0  
366 HOAHOC 11I nguyetnta1@daphuc.edu.vn 1725 9 18 2 0  
367 HOAHOC 11I thanhtt1@daphuc.edu.vn 1551 8.5 17 3 0  
368 HOAHOC 11I chucnt1@daphuc.edu.vn 1568 9.5 19 1 0  
369 HOAHOC 11I thoantk1@daphuc.edu.vn 1681 8.5 17 3 0  
370 HOAHOC 11I nhathk1@daphuc.edu.vn 1467 9 18 2 0  
371 HOAHOC 11I nganntk1@daphuc.edu.vn 1635 7.5 15 5 0  
372 HOAHOC 11I anhtn1@daphuc.edu.vn 1780 8.5 17 3 0  
373 HOAHOC 11I huyenlt1@daphuc.edu.vn 1722 8.5 17 3 0  
374 HOAHOC 11I trungdt1@daphuc.edu.vn 1280 8 16 4 0  
375 HOAHOC 11I toannq1@daphuc.edu.vn 1438 8 16 4 0  
376 HOAHOC 11I hueht1@daphuc.edu.vn 1347 8 16 4 0  
377 HOAHOC 11I namtt1@daphuc.edu.vn 1572 7.5 15 5 0  
378 HOAHOC 11K hoanm1@daphuc.edu.vn 1609 9.5 19 1 0  
379 HOAHOC 11K lyltk1@daphuc.edu.vn 1595 9 18 2 0  
380 HOAHOC 11K tamnd1@daphuc.edu.vn 1646 9.5 19 1 0  
381 HOAHOC 11K hainn1@daphuc.edu.vn 1432 9.5 19 1 0  
382 HOAHOC 11K phuongltl1@daphuc.edu.vn 1780 8.5 17 3 0  
383 HOAHOC 11K trangnlh1@daphuc.edu.vn 1762 8.5 17 3 0  
384 HOAHOC 11K trangnt9@daphuc.edu.vn 1750 8 16 4 0  
385 HOAHOC 11K linhntk2@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
386 HOAHOC 11K tientht1@daphuc.edu.vn 1509 8.5 17 3 0  
387 HOAHOC 11K duongtt2@daphuc.edu.vn 1596 8 16 4 0  
388 HOAHOC 11K linhpk1@daphuc.edu.vn 1626 9.5 19 1 0  
389 HOAHOC 11K linhptd1@daphuc.edu.vn 1641 7.5 15 5 0  
390 HOAHOC 11K phuongdt1@daphuc.edu.vn 1603 9.5 19 1 0  
391 HOAHOC 11K giangtt1@daphuc.edu.vn 1670 8.5 17 3 0  
392 HOAHOC 11K duynd1@daphuc.edu.vn 1502 9 18 2 0  
393 HOAHOC 11K tuanda1@daphuc.edu.vn 1367 9 18 2 0  
394 HOAHOC 11K haln1@daphuc.edu.vn 1543 8 16 4 0  
395 HOAHOC 11K ngatnt1@daphuc.edu.vn 1799 9.5 19 1 0  
396 HOAHOC 11K ngocnt3@daphuc.edu.vn 1565 8.5 17 3 0  
397 HOAHOC 11K ngavt1@daphuc.edu.vn 1246 9 18 2 0  
398 HOAHOC 11K duyendt1@daphuc.edu.vn 1644 9 18 2 0  
399 HOAHOC 11K hoanp1@daphuc.edu.vn 1536 9.5 19 1 0  
400 HOAHOC 11K giangntt3@daphuc.edu.vn 1749 8 16 4 0  
401 HOAHOC 11K haint3@daphuc.edu.vn 1462 9 18 2 0  
402 HOAHOC 11K hongntb1@daphuc.edu.vn 1463 7.5 15 5 0  
403 HOAHOC 11K huongnt4@daphuc.edu.vn 1226 9 18 2 0  
404 HOAHOC 11K tuntt1@daphuc.edu.vn 1776 8.5 17 3 0  
405 HOAHOC 11K chinl1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
406 HOAHOC 11K thuynm1@daphuc.edu.vn 1685 9 18 2 0  
407 HOAHOC 11K nguyetnt1@daphuc.edu.vn 1521 9 18 2 0  
408 HOAHOC 11K anhntp4@daphuc.edu.vn 1745 8.5 17 3 0  
409 HOAHOC 11K danntl1@daphuc.edu.vn 1580 8.5 17 3 0  
410 HOAHOC 11K tamntm2@daphuc.edu.vn 1757 9.5 19 1 0  
411 HOAHOC 11K anhntn3@daphuc.edu.vn 1765 8.5 17 3 0  
412 HOAHOC 11K anhnp5@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
413 HOAHOC 11K anhnnm1@daphuc.edu.vn 1714 8 16 4 0  
414 HOAHOC 11K anhntn4@daphuc.edu.vn 1441 7.5 15 5 0  
415 HOAHOC 11K suongnt1@daphuc.edu.vn 1271 9 18 2 0  
416 HOAHOC 11K hantt1@daphuc.edu.vn 1485 8.5 17 3 0  
417 HOAHOC 11K manhnt2@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
418 HOAHOC 11K sonhv1@daphuc.edu.vn 1436 8.5 17 3 0  
419 HOAHOC 11K tuoint3@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
420 HOAHOC 11K giangtdh1@daphuc.edu.vn 1392 8.5 17 3 0  
421 HOAHOC 11K congvt1@daphuc.edu.vn 1702 8.5 17 3 0  
422 HOAHOC 11K trangnt10@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
423 HOAHOC 11K trantt1@daphuc.edu.vn 1267 8.5 17 3 0  
424 HOAHOC 11M phunq1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
425 HOAHOC 11M ngocdt1@daphuc.edu.vn 1663 8 16 4 0  
426 HOAHOC 11M thaott2@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
427 HOAHOC 11M phuongntb1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
428 HOAHOC 11M anhnt5@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
429 HOAHOC 11M minhpl1@daphuc.edu.vn 1662 8.5 17 3 0  
430 HOAHOC 11M thanhnh2@daphuc.edu.vn 1782 8 16 4 0  
431 HOAHOC 11M duydh1@daphuc.edu.vn 1692 9.5 19 1 0  
432 HOAHOC 11M phonglvm1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
433 HOAHOC 11M anhvk1@daphuc.edu.vn 1475 8.5 17 3 0  
434 HOAHOC 11M cuongnpm1@daphuc.edu.vn 1410 9.5 19 1 0  
435 HOAHOC 11M haint4@daphuc.edu.vn 1573 9.5 19 1 0  
436 HOAHOC 11M luongnth1@daphuc.edu.vn 1555 6.5 13 7 0  
437 HOAHOC 11M trangntt3@daphuc.edu.vn 1539 9 18 2 0  
438 HOAHOC 11M hoangnt1@daphuc.edu.vn 1238 8.5 17 3 0  
439 HOAHOC 11M minhln2@daphuc.edu.vn 1376 9 18 2 0  
440 HOAHOC 11M trungnq1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
441 HOAHOC 11M phuongntt3@daphuc.edu.vn 1800 7 14 6 0  
442 HOAHOC 11M hangnm3@daphuc.edu.vn 1701 9.5 19 1 0  
443 HOAHOC 11M manhlx1@daphuc.edu.vn 1605 9.5 19 1 0  
444 HOAHOC 11M quanhg1@daphuc.edu.vn 1726 9 18 2 0  
445 HOAHOC 11M thanhnv1@daphuc.edu.vn 1724 8 16 4 0  
446 HOAHOC 11M taida1@daphuc.edu.vn 1731 8.5 17 3 0  
447 HOAHOC 11M tuandv2@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
448 HOAHOC 11M hoangnh2@daphuc.edu.vn 1557 9.5 19 1 0  
449 HOAHOC 11M datdt1@daphuc.edu.vn 1714 9 18 2 0  
450 HOAHOC 11M baonq1@daphuc.edu.vn 1707 9 18 2 0  
451 HOAHOC 11M sonpn1@daphuc.edu.vn 1207 9 18 2 0  
452 HOAHOC 11M khainv2@daphuc.edu.vn 1438 8.5 17 3 0  
453 HOAHOC 11M anhnq6@daphuc.edu.vn 1756 10 20 0 0  
454 HOAHOC 11M thaonp4@daphuc.edu.vn 1632 8 16 4 0  
455 HOAHOC 11M duclv1@daphuc.edu.vn 1800 5.5 11 9 0  
456 HOAHOC 11M thuylt1@daphuc.edu.vn 1666 8 16 4 0  
457 HOAHOC 11M anth1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
458 HOAHOC 11M duyna1@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
459 HOAHOC 11M thangnx1@daphuc.edu.vn 1711 8.5 17 3 0  
460 HOAHOC 11M hainp1@daphuc.edu.vn 1425 7.5 15 5 0  
461 HOAHOC 11M caonv1@daphuc.edu.vn 1502 9.5 19 1 0  
462 HOAHOC 11M anhdd2@daphuc.edu.vn 1282 8 16 4 0  
463 HOAHOC 11M longth1@daphuc.edu.vn 1675 9 18 2 0  
464 HOAHOC 11M linhvm1@daphuc.edu.vn 1338 9 18 2 0  
465 HOAHOC 11M anhntv3@daphuc.edu.vn 1309 9 18 2 0  
466 HOAHOC 11M anhnl1@daphuc.edu.vn 1257 9 18 2 0  
467 HOAHOC 11M trangnt11@daphuc.edu.vn 1454 8 16 4 0  
468 HOAHOC 11M cuonglt1@daphuc.edu.vn 1038 8.5 17 3 0  
469 HOAHOC 11M longltt1@daphuc.edu.vn 749 9 18 2 0  
470 HOAHOC 11M hueht2@daphuc.edu.vn 919 5.5 11 9 0  
471 HOAHOC 11N dungnh2@daphuc.edu.vn 1790 8 16 4 0  
472 HOAHOC 11N phongdt1@daphuc.edu.vn 1674 9 18 2 0  
473 HOAHOC 11N phuongnv1@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
474 HOAHOC 11N lantth1@daphuc.edu.vn 1786 8.5 17 3 0  
475 HOAHOC 11N huyennt5@daphuc.edu.vn 1800 7 14 6 0  
476 HOAHOC 11N maintt1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
477 HOAHOC 11N khanhnq2@daphuc.edu.vn 1296 5.5 11 9 0  
478 HOAHOC 11N oanhnt3@daphuc.edu.vn 1764 8 16 4 0  
479 HOAHOC 11N anhdq1@daphuc.edu.vn 1666 8.5 17 3 0  
480 HOAHOC 11N quannm1@daphuc.edu.vn 1665 9 18 2 0  
481 HOAHOC 11N hangnt3@daphuc.edu.vn 1692 7.5 15 5 0  
482 HOAHOC 11N longdd1@daphuc.edu.vn 1754 8.5 17 3 0  
483 HOAHOC 11N tuanta1@daphuc.edu.vn 1761 9.5 19 1 0  
484 HOAHOC 11N kienhd1@daphuc.edu.vn 1492 9 18 2 0  
485 HOAHOC 11N trangbch1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
486 HOAHOC 11N minhnc1@daphuc.edu.vn 1264 1 2 18 0  
487 HOAHOC 11N trucntt3@daphuc.edu.vn 1792 5 10 10 0  
488 HOAHOC 11N anhltv2@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
489 HOAHOC 11N anhlhd1@daphuc.edu.vn 1689 5.5 11 9 0  
490 HOAHOC 11N tungtt1@daphuc.edu.vn 1786 8 16 4 0  
491 HOAHOC 11N huongntd1@daphuc.edu.vn 1800 4 8 12 0  
492 HOAHOC 11N hailt1@daphuc.edu.vn 1777 8 16 4 0  
493 HOAHOC 11N maintx1@daphuc.edu.vn 1752 7.5 15 5 0  
494 HOAHOC 11N namdd2@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
495 HOAHOC 11N phucqh1@daphuc.edu.vn 1800 7 14 6 0  
496 HOAHOC 11N manhnt3@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
497 HOAHOC 11N sonnt1@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
498 HOAHOC 11N ngocnth4@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
499 HOAHOC 11N dungld1@daphuc.edu.vn 1401 7.5 15 5 0  
500 HOAHOC 11N hieunh2@daphuc.edu.vn 1584 8 16 4 0  
501 HOAHOC 11N anhnq7@daphuc.edu.vn 1782 8 16 4 0  
502 HOAHOC 11N tuandt1@daphuc.edu.vn 1620 9 18 2 0  
503 HOAHOC 11N phuongntt4@daphuc.edu.vn 1800 7 14 6 0  
504 HOAHOC 11N thamlt1@daphuc.edu.vn 1755 6 12 8 0  
505 HOAHOC 11N tainm1@daphuc.edu.vn 1800 4.5 9 11 0  
506 HOAHOC 11N giangdt2@daphuc.edu.vn 0 0 0 20 0  
507 HOAHOC 11N cuongqd1@daphuc.edu.vn 1676 8.5 17 3 0  
508 HOAHOC 11N tuannc1@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
509 HOAHOC 11N nguyetnta3@daphuc.edu.vn 1640 9.5 19 1 0  
510 HOAHOC 11N quanvh1@daphuc.edu.vn 1211 8.5 17 3 0  
511 HOAHOC 11N ducna1@daphuc.edu.vn 1126 8.5 17 3 0  
512 HOAHOC 11N minhnt1@daphuc.edu.vn 737 8 16 4 0  
513 HOAHOC 11P huongdt5@daphuc.edu.vn 1327 7.5 15 5 0  
514 HOAHOC 11P duynpt1@daphuc.edu.vn 1514 9 18 2 0  
515 HOAHOC 11P thaont7@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
516 HOAHOC 11P vunl1@daphuc.edu.vn 1554 9.5 19 1 0  
517 HOAHOC 11P khann1@daphuc.edu.vn 1477 9 18 2 0  
518 HOAHOC 11P sonnq1@daphuc.edu.vn 1781 9 18 2 0  
519 HOAHOC 11P huongnt5@daphuc.edu.vn 1782 9.5 19 1 0  
520 HOAHOC 11P trangntt4@daphuc.edu.vn 1407 8 16 4 0  
521 HOAHOC 11P hunghn1@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
522 HOAHOC 11P chiennv1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
523 HOAHOC 11P giangnth5@daphuc.edu.vn 1800 7 14 6 0  
524 HOAHOC 11P anhnh5@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
525 HOAHOC 11P huylvn1@daphuc.edu.vn 1779 10 20 0 0  
526 HOAHOC 11P duongnt3@daphuc.edu.vn 1786 7 14 6 0  
527 HOAHOC 11P huyennt6@daphuc.edu.vn 1763 8.5 17 3 0  
528 HOAHOC 11P phuongnt5@daphuc.edu.vn 1586 9 18 2 0  
529 HOAHOC 11P datdv1@daphuc.edu.vn 1524 8 16 4 0  
530 HOAHOC 11P nganntk2@daphuc.edu.vn 1536 8 16 4 0  
531 HOAHOC 11P cuclth1@daphuc.edu.vn 1670 9 18 2 0  
532 HOAHOC 11P anhth3@daphuc.edu.vn 1638 9 18 2 0  
533 HOAHOC 11P thangnm1@daphuc.edu.vn 1473 8.5 17 3 0  
534 HOAHOC 11P hungnn1@daphuc.edu.vn 1677 9.5 19 1 0  
535 HOAHOC 11P datnt5@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
536 HOAHOC 11P thaotp1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0 KT lại
537 HOAHOC 11P hungth2@daphuc.edu.vn 1697 9.5 19 1 0  
538 HOAHOC 11P hoant4@daphuc.edu.vn 1304 8.5 17 3 0  
539 HOAHOC 11P huongdx1@daphuc.edu.vn 1508 8.5 17 3 0  
540 HOAHOC 11P huyenntm1@daphuc.edu.vn 1573 8.5 17 3 0  
541 HOAHOC 11P anhntk2@daphuc.edu.vn 1637 9 18 2 0  
542 HOAHOC 11P namdh2@daphuc.edu.vn 1539 9 18 2 0  
543 HOAHOC 11P trangpt1@daphuc.edu.vn 1594 8.5 17 3 0  
544 HOAHOC 11P thaovp1@daphuc.edu.vn 1736 7.5 15 5 0  
545 HOAHOC 11P tuannm2@daphuc.edu.vn 1800 6.5 13 7 0  
546 HOAHOC 11P thuongnb1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
547 HOAHOC 11P trinhdtk1@daphuc.edu.vn 1558 6.5 13 7 0  
548 HOAHOC 11P bacqv1@daphuc.edu.vn 1446 9.5 19 1 0  
549 HOAHOC 11P sonnm1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
550 HOAHOC 11P duongdt2@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
551 HOAHOC 11P tungtt2@daphuc.edu.vn 1663 9.5 19 1 0  
552 HOAHOC 11P manhdq1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
553 HOAHOC 11P thangnq2@daphuc.edu.vn 1774 7 14 6 0  
554 HOAHOC 11P khanhtvh1@daphuc.edu.vn 1787 8 16 4 0  
555 HOAHOC 11P trucnt1@daphuc.edu.vn 1650 8.5 17 3 0  
556 HOAHOC 11P minhln3@daphuc.edu.vn 1420 9 18 2 0  
557 HOAHOC 11P hungda1@daphuc.edu.vn 1287 6.5 13 7 0  
558 HOAHOC 11P linhnth2@daphuc.edu.vn 1386 8 16 4 0  
559 HOAHOC 11P minhld1@daphuc.edu.vn 1359 0 0 20 0  
560 HOAHOC 11Q vietht2@daphuc.edu.vn 1599 9 18 2 0  
561 HOAHOC 11Q binhdb1@daphuc.edu.vn 1647 8.5 17 3 0  
562 HOAHOC 11Q linhntk3@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
563 HOAHOC 11Q hoannh1@daphuc.edu.vn 1665 8.5 17 3 0  
564 HOAHOC 11Q quypx1@daphuc.edu.vn 1706 8 16 4 0  
565 HOAHOC 11Q hadm1@daphuc.edu.vn 1666 8.5 17 3 0  
566 HOAHOC 11Q khanhnq3@daphuc.edu.vn 1718 8.5 17 3 0  
567 HOAHOC 11Q tiennd1@daphuc.edu.vn 1723 8.5 17 3 0  
568 HOAHOC 11Q nuvn1@daphuc.edu.vn 1797 9 18 2 0  
569 HOAHOC 11Q quanna1@daphuc.edu.vn 1743 8.5 17 3 0  
570 HOAHOC 11Q mynth3@daphuc.edu.vn 1670 8 16 4 0  
571 HOAHOC 11Q ngant5@daphuc.edu.vn 1703 9.5 19 1 0  
572 HOAHOC 11Q chiennq1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
573 HOAHOC 11Q hieunm2@daphuc.edu.vn 1798 8 16 4 0  
574 HOAHOC 11Q nhungttk1@daphuc.edu.vn 1800 7 14 6 0  
575 HOAHOC 11Q sondh1@daphuc.edu.vn 1584 9.5 19 1 0  
576 HOAHOC 11Q locnp1@daphuc.edu.vn 1698 6 12 8 0  
577 HOAHOC 11Q longtqn1@daphuc.edu.vn 1639 9.5 19 1 0  
578 HOAHOC 11Q anhptn1@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
579 HOAHOC 11Q quanddm1@daphuc.edu.vn 1465 8 16 4 0  
580 HOAHOC 11Q hieupn1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
581 HOAHOC 11Q diepctt1@daphuc.edu.vn 1737 7.5 15 5 0  
582 HOAHOC 11Q namtd1@daphuc.edu.vn 1789 7 14 6 0  
583 HOAHOC 11Q haint5@daphuc.edu.vn 1787 8.5 17 3 0  
584 HOAHOC 11Q quyendt1@daphuc.edu.vn 1577 8 16 4 0  
585 HOAHOC 11Q huongtt3@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
586 HOAHOC 11Q anhltb1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
587 HOAHOC 11Q datnt6@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
588 HOAHOC 11Q hiennt8@daphuc.edu.vn 1691 8.5 17 3 0  
589 HOAHOC 11Q cuonglm1@daphuc.edu.vn 1614 9 18 2 0  
590 HOAHOC 11Q uyennn1@daphuc.edu.vn 1632 7.5 15 5 0 KT lại
591 HOAHOC 11Q ngocdm1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
592 HOAHOC 11Q phuongdth1@daphuc.edu.vn 1743 9 18 2 0  
593 HOAHOC 11Q binhvt1@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
594 HOAHOC 11Q kiennt2@daphuc.edu.vn 1800 6.5 13 7 0  
595 HOAHOC 11Q thangtt1@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
596 HOAHOC 11Q hanm1@daphuc.edu.vn 1657 8.5 17 3 0  
597 HOAHOC 11Q namnt3@daphuc.edu.vn 1731 7.5 15 5 0  
598 HOAHOC 11Q dungnt5@daphuc.edu.vn 1617 7.5 15 5 0  
599 HOAHOC 11Q minhdt2@daphuc.edu.vn 1634 8.5 17 3 0  
600 HOAHOC 11Q tiennv3@daphuc.edu.vn 1555 9 18 2 0  
601 HOAHOC 11Q hungdm4@daphuc.edu.vn 1257 7 14 6 0  
602 HOAHOC 11Q ngocntm1@daphuc.edu.vn 1237 8.5 17 3 0  
603 HOAHOC 11Q lamlt1@daphuc.edu.vn 1527 8 16 4 0  

Tác giả bài viết: Admin
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hệ thống QLHS trực tuyến trường THPT Đa Phúc

Tổ Xã hội

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn bộ môn Lịch Sử THPT Năm 2012-2013
Sau đay là một số hướng dẫn cụ thể về hoạt động chuyên môn trong năm học 2011-2012. Các Tổ, nhóm trưởng vận dụng có sáng tạo cho phù hợp với điều kiện của đơn...

Hỗ trợ trực tuyến

1
Quản trị

Name: Vũ Thìn
Phone: 0858765577
vuthin@hanoiedu.vn
Kỹ thuật

Name: Vương Xuân Thủy

bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông?

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc

sky a820l-- sky a830l

Bản quyền thuộc Trường THPT Đa Phúc
Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn - Hà Nội
Điện thoại: 0438843430 - 0912769056 - Email: c3daphuc@hanoiedu.vn