Giới trẻ hiện nay, nhất là các bạn học sinh dễ bị mắc benh dau lung và bệnh thoai hoa cot song do ngồi học không đúng tư thế, chơi game hoặc ngồi vi tính quá nhiều!

Thư viện | Thống kê | RSS | Liên hệ
Trường THPT Đa Phúc gửi đến . (): Chào mừng năm học mới 2021-2022. (Lúc: 28.09.2017 11:54)                     

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 237
  • Khách viếng thăm: 195
  • Máy chủ tìm kiếm: 42
  • Hôm nay: 72640
  • Tháng hiện tại: 1883495
  • Tổng lượt truy cập: 37726647

Truy cập nhanh

Tổ nhóm chuyên môn

Giáo dục điện tử

Kết quả kiểm tra online trên trang app.onluyen.vn - Môn GDCD lớp 12.

Đăng lúc: Thứ năm - 30/04/2020 12:28 - Người đăng bài viết: admincp
KẾT QUẢ THI ONLINE LẤY ĐIỂM HỆ SỐ 1 - Môn: GDCD lớp 12 *Ghi chú: Thi ngày 29 tháng 4 năm 2020.
KẾT QUẢ THI ONLINE LẤY ĐIỂM HỆ SỐ 1 - Môn: GDCD lớp 12
*Ghi chú: Thi ngày 29 tháng 4 năm 2020.

STT Mã môn Lớp Tài khoản Thời gian học sinh làm bài (giây) Điểm Tổng câu làm đúng Tổng câu làm sai Tổng câu bỏ qua Ghi chú
1 GDCD 12A tuandd1@daphuc.edu.vn 1702 10 20 0 0  
2 GDCD 12A nguyenlt1@daphuc.edu.vn 1410 8.5 17 3 0  
3 GDCD 12A tuanbt1@daphuc.edu.vn 1614 7.5 15 5 0  
4 GDCD 12A manhtv1@daphuc.edu.vn 0 0 0 20 0  
5 GDCD 12A longdv1@daphuc.edu.vn 1205 9 18 2 0  
6 GDCD 12A sontt1@daphuc.edu.vn 1379 10 20 0 0  
7 GDCD 12A congdq1@daphuc.edu.vn 1287 9.5 19 1 0  
8 GDCD 12A nhungntt1@daphuc.edu.vn 1230 8 16 4 0  
9 GDCD 12A quynhht1@daphuc.edu.vn 1333 10 20 0 0  
10 GDCD 12A thanhnc2@daphuc.edu.vn 1368 9.5 19 1 0  
11 GDCD 12A dungnh3@daphuc.edu.vn 0 0 0 20 0  
12 GDCD 12A phucnl1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
13 GDCD 12A thanhnt4@daphuc.edu.vn 1277 9.5 19 1 0  
14 GDCD 12A hieupt1@daphuc.edu.vn 1555 9 18 2 0  
15 GDCD 12A thenx1@daphuc.edu.vn 1614 9 18 2 0  
16 GDCD 12A tunta1@daphuc.edu.vn 1571 8.5 17 3 0  
17 GDCD 12A dungla1@daphuc.edu.vn 1504 9.5 19 1 0  
18 GDCD 12A anhtt3@daphuc.edu.vn 1267 9 18 2 0  
19 GDCD 12A linhnp4@daphuc.edu.vn 1237 9.5 19 1 0  
20 GDCD 12A namnh2@daphuc.edu.vn 1234 9.5 19 1 0  
21 GDCD 12A dungnt6@daphuc.edu.vn 1603 9 18 2 0  
22 GDCD 12A hungnv6@daphuc.edu.vn 1343 9.5 19 1 0  
23 GDCD 12A huongntt3@daphuc.edu.vn 1390 10 20 0 0  
24 GDCD 12A huongptt1@daphuc.edu.vn 1353 9 18 2 0  
25 GDCD 12A uyennp1@daphuc.edu.vn 1309 9 18 2 0  
26 GDCD 12A quyetlt1@daphuc.edu.vn 1529 9 18 2 0  
27 GDCD 12A namnv1@daphuc.edu.vn 1573 9 18 2 0  
28 GDCD 12A nghiatv1@daphuc.edu.vn 1355 9.5 19 1 0  
29 GDCD 12A tungnn1@daphuc.edu.vn 1311 9 18 2 0  
30 GDCD 12A anbtn1@daphuc.edu.vn 1396 10 20 0 0  
31 GDCD 12A kiennt3@daphuc.edu.vn 1343 9.5 19 1 0  
32 GDCD 12A phieunt1@daphuc.edu.vn 1284 9 18 2 0  
33 GDCD 12A huyennt7@daphuc.edu.vn 1666 9.5 19 1 0  
34 GDCD 12A hangnt4@daphuc.edu.vn 1697 9 18 2 0  
35 GDCD 12A hoangld1@daphuc.edu.vn 1330 9.5 19 1 0  
36 GDCD 12A quanva1@daphuc.edu.vn 1285 8.5 17 3 0  
37 GDCD 12A anhnht1@daphuc.edu.vn 1237 9 18 2 0  
38 GDCD 12A ducpm2@daphuc.edu.vn 1328 8.5 17 3 0  
39 GDCD 12A quanglm1@daphuc.edu.vn 1213 8.5 17 3 0  
40 GDCD 12A anhnq8@daphuc.edu.vn 1401 9.5 19 1 0  
41 GDCD 12A tannn1@daphuc.edu.vn 1408 9 18 2 0  
42 GDCD 12B chinhnq1@daphuc.edu.vn 1580 10 20 0 0  
43 GDCD 12B vupl1@daphuc.edu.vn 1628 10 20 0 0  
44 GDCD 12B linhppd1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
45 GDCD 12B uyennn2@daphuc.edu.vn 1219 10 20 0 0  
46 GDCD 12B sangltx1@daphuc.edu.vn 1597 9 18 2 0  
47 GDCD 12B quannv2@daphuc.edu.vn 1796 10 20 0 0  
48 GDCD 12B huyenntt4@daphuc.edu.vn 1556 9 18 2 0  
49 GDCD 12B hant7@daphuc.edu.vn 1261 8.5 17 3 0  
50 GDCD 12B huyenttk1@daphuc.edu.vn 1767 8.5 17 3 0  
51 GDCD 12B tuna3@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
52 GDCD 12B trungnt2@daphuc.edu.vn 1794 10 20 0 0  
53 GDCD 12B dungtq1@daphuc.edu.vn 1247 9 18 2 0  
54 GDCD 12B chidp1@daphuc.edu.vn 1268 8 16 4 0  
55 GDCD 12B vanntk1@daphuc.edu.vn 1546 8.5 17 3 0  
56 GDCD 12B tiennv4@daphuc.edu.vn 1673 10 20 0 0  
57 GDCD 12B tuanpa1@daphuc.edu.vn 1228 8.5 17 3 0  
58 GDCD 12B thinhnx2@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
59 GDCD 12B huynq2@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
60 GDCD 12B ngocntb2@daphuc.edu.vn 1570 8.5 17 3 0  
61 GDCD 12B huynda1@daphuc.edu.vn 1670 10 20 0 0  
62 GDCD 12B vantd2@daphuc.edu.vn 1427 9.5 19 1 0  
63 GDCD 12B anhhn1@daphuc.edu.vn 1230 8 16 4 0  
64 GDCD 12B anhnn4@daphuc.edu.vn 1776 10 20 0 0  
65 GDCD 12B thangnt1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
66 GDCD 12B tuyetnta1@daphuc.edu.vn 1287 8 16 4 0  
67 GDCD 12B lamnd2@daphuc.edu.vn 1416 9 18 2 0  
68 GDCD 12B anhnt6@daphuc.edu.vn 1324 9.5 19 1 0  
69 GDCD 12B huongpnt1@daphuc.edu.vn 1650 9 18 2 0  
70 GDCD 12B huongnm1@daphuc.edu.vn 1233 8.5 17 3 0  
71 GDCD 12B tulv1@daphuc.edu.vn 1609 7 14 6 0  
72 GDCD 12B sonnt2@daphuc.edu.vn 1505 9.5 19 1 0  
73 GDCD 12B manhnt4@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
74 GDCD 12B namnm1@daphuc.edu.vn 1405 9 18 2 0  
75 GDCD 12B quynhnd1@daphuc.edu.vn 1700 9.5 19 1 0  
76 GDCD 12B tamnt4@daphuc.edu.vn 1507 9.5 19 1 0  
77 GDCD 12B thanhnc3@daphuc.edu.vn 1291 8 16 4 0  
78 GDCD 12B datnv1@daphuc.edu.vn 1336 9 18 2 0  
79 GDCD 12B anhnv4@daphuc.edu.vn 1700 9 18 2 0  
80 GDCD 12B thiennv1@daphuc.edu.vn 1294 7.5 15 5 0  
81 GDCD 12B huongptt2@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
82 GDCD 12B manhdd1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
83 GDCD 12B trangntq2@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
84 GDCD 12C vinhnn1@daphuc.edu.vn 1212 9.5 19 1 0  
85 GDCD 12C hoangnd1@daphuc.edu.vn 1666 8.5 17 3 0  
86 GDCD 12C hoannt1@daphuc.edu.vn 1800 0 0 20 0 KT lại
87 GDCD 12C chucttt1@daphuc.edu.vn 1245 9.5 19 1 0  
88 GDCD 12C sonnx1@daphuc.edu.vn 1554 8.5 17 3 0  
89 GDCD 12C mongntn1@daphuc.edu.vn 1669 10 20 0 0  
90 GDCD 12C anhpt1@daphuc.edu.vn 1773 10 20 0 0  
91 GDCD 12C duynv1@daphuc.edu.vn 1315 8.5 17 3 0  
92 GDCD 12C lynk3@daphuc.edu.vn 1247 10 20 0 0  
93 GDCD 12C quynhnt4@daphuc.edu.vn 1433 10 20 0 0  
94 GDCD 12C hienlt2@daphuc.edu.vn 1435 9.5 19 1 0  
95 GDCD 12C tungtv2@daphuc.edu.vn 1212 9.5 19 1 0  
96 GDCD 12C thanglt1@daphuc.edu.vn 1800 0 0 20 0 KT lại
97 GDCD 12C congnt2@daphuc.edu.vn 1234 9 18 2 0  
98 GDCD 12C ngant6@daphuc.edu.vn 1797 9.5 19 1 0  
99 GDCD 12C dunghm1@daphuc.edu.vn 1512 10 20 0 0  
100 GDCD 12C nhinu1@daphuc.edu.vn 1514 10 20 0 0  
101 GDCD 12C huyencn1@daphuc.edu.vn 1369 9.5 19 1 0  
102 GDCD 12C thaontp4@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
103 GDCD 12C huyennt8@daphuc.edu.vn 1472 8.5 17 3 0  
104 GDCD 12C anhdd3@daphuc.edu.vn 1556 9 18 2 0  
105 GDCD 12C duonglta1@daphuc.edu.vn 1408 9.5 19 1 0  
106 GDCD 12C tups1@daphuc.edu.vn 1295 8 16 4 0  
107 GDCD 12C linhch1@daphuc.edu.vn 1539 10 20 0 0  
108 GDCD 12C huongnd1@daphuc.edu.vn 1278 9 18 2 0  
109 GDCD 12C chikt1@daphuc.edu.vn 1443 10 20 0 0  
110 GDCD 12C nhannt1@daphuc.edu.vn 1222 9.5 19 1 0  
111 GDCD 12C khuyennv1@daphuc.edu.vn 1286 9 18 2 0  
112 GDCD 12C chathv1@daphuc.edu.vn 1263 10 20 0 0  
113 GDCD 12C minhvc1@daphuc.edu.vn 1465 9.5 19 1 0  
114 GDCD 12C vylt1@daphuc.edu.vn 1529 9.5 19 1 0  
115 GDCD 12C datnt7@daphuc.edu.vn 1221 9 18 2 0  
116 GDCD 12C chint1@daphuc.edu.vn 1788 10 20 0 0  
117 GDCD 12C lienttk1@daphuc.edu.vn 1379 10 20 0 0  
118 GDCD 12C hungnd2@daphuc.edu.vn 1345 7.5 15 5 0  
119 GDCD 12C changnth1@daphuc.edu.vn 1428 9.5 19 1 0  
120 GDCD 12C linhntp1@daphuc.edu.vn 1645 9.5 19 1 0  
121 GDCD 12C trungnq2@daphuc.edu.vn 1307 8 16 4 0  
122 GDCD 12C hanhnh2@daphuc.edu.vn 1455 9 18 2 0  
123 GDCD 12C thamlth1@daphuc.edu.vn 1739 10 20 0 0  
124 GDCD 12C anhdp2@daphuc.edu.vn 1272 9.5 19 1 0  
125 GDCD 12C hangnt5@daphuc.edu.vn 1688 9.5 19 1 0  
126 GDCD 12C toannd1@daphuc.edu.vn 1204 9 18 2 0  
127 GDCD 12C thaoplp1@daphuc.edu.vn 1211 10 20 0 0  
128 GDCD 12C lamdt1@daphuc.edu.vn 1780 8 16 4 0  
129 GDCD 12D huedt1@daphuc.edu.vn 1566 10 20 0 0  
130 GDCD 12D phuongnl1@daphuc.edu.vn 1598 10 20 0 0  
131 GDCD 12D thaonp6@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
132 GDCD 12D lanvh1@daphuc.edu.vn 1606 10 20 0 0  
133 GDCD 12D trangndq1@daphuc.edu.vn 1452 10 20 0 0  
134 GDCD 12D anhnp6@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
135 GDCD 12D thuongqt1@daphuc.edu.vn 1589 10 20 0 0  
136 GDCD 12D ducnd1@daphuc.edu.vn 1503 9 18 2 0  
137 GDCD 12D anhlp1@daphuc.edu.vn 1516 10 20 0 0  
138 GDCD 12D tramnt1@daphuc.edu.vn 1685 9.5 19 1 0  
139 GDCD 12D ngocdb3@daphuc.edu.vn 1793 10 20 0 0  
140 GDCD 12D huyenntt5@daphuc.edu.vn 1487 10 20 0 0  
141 GDCD 12D maikp1@daphuc.edu.vn 1640 10 20 0 0  
142 GDCD 12D linhdn1@daphuc.edu.vn 1476 9.5 19 1 0  
143 GDCD 12D hungdv1@daphuc.edu.vn 1535 10 20 0 0  
144 GDCD 12D linhnt3@daphuc.edu.vn 1799 10 20 0 0  
145 GDCD 12D lichnt1@daphuc.edu.vn 1280 9.5 19 1 0  
146 GDCD 12D huent3@daphuc.edu.vn 1690 8.5 17 3 0  
147 GDCD 12D quynhdtn1@daphuc.edu.vn 1671 9.5 19 1 0  
148 GDCD 12D ngavtt1@daphuc.edu.vn 1661 9.5 19 1 0  
149 GDCD 12D anhhtq1@daphuc.edu.vn 1796 10 20 0 0  
150 GDCD 12D chinp1@daphuc.edu.vn 1535 10 20 0 0  
151 GDCD 12D chihp1@daphuc.edu.vn 1512 10 20 0 0  
152 GDCD 12D anhnn5@daphuc.edu.vn 1584 8.5 17 3 0  
153 GDCD 12D travth1@daphuc.edu.vn 1209 10 20 0 0  
154 GDCD 12D nguyennh1@daphuc.edu.vn 1428 9.5 19 1 0  
155 GDCD 12D vydth1@daphuc.edu.vn 1509 10 20 0 0  
156 GDCD 12D thotq1@daphuc.edu.vn 1613 10 20 0 0  
157 GDCD 12D huyenltn1@daphuc.edu.vn 1684 9 18 2 0  
158 GDCD 12D hienltt1@daphuc.edu.vn 1766 10 20 0 0  
159 GDCD 12D chich1@daphuc.edu.vn 1390 10 20 0 0  
160 GDCD 12D linhnb2@daphuc.edu.vn 1312 10 20 0 0  
161 GDCD 12D trangth1@daphuc.edu.vn 1758 9 18 2 0  
162 GDCD 12D hant8@daphuc.edu.vn 1521 10 20 0 0  
163 GDCD 12D thanhnn1@daphuc.edu.vn 1552 10 20 0 0  
164 GDCD 12D hant9@daphuc.edu.vn 1396 10 20 0 0  
165 GDCD 12D huongnpn1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
166 GDCD 12D phuongpk1@daphuc.edu.vn 1360 10 20 0 0  
167 GDCD 12D linhhd1@daphuc.edu.vn 1730 9.5 19 1 0  
168 GDCD 12D anlt1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
169 GDCD 12D thuongnl1@daphuc.edu.vn 1345 10 20 0 0  
170 GDCD 12D nhidk1@daphuc.edu.vn 1412 8.5 17 3 0  
171 GDCD 12D duclq1@daphuc.edu.vn 1319 9.5 19 1 0  
172 GDCD 12D thaonp5@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
173 GDCD 12E tungnt2@daphuc.edu.vn 1492 9.5 19 1 0  
174 GDCD 12E datnq1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
175 GDCD 12E trangtt4@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
176 GDCD 12E duydv1@daphuc.edu.vn 1203 8.5 17 3 0  
177 GDCD 12E tamlt3@daphuc.edu.vn 1486 8.5 17 3 0  
178 GDCD 12E huongnt6@daphuc.edu.vn 1800 5.5 11 9 0  
179 GDCD 12E trungnq3@daphuc.edu.vn 1483 9 18 2 0  
180 GDCD 12E nhungnh2@daphuc.edu.vn 1502 8.5 17 3 0  
181 GDCD 12E duonglt1@daphuc.edu.vn 1655 10 20 0 0  
182 GDCD 12E daptq1@daphuc.edu.vn 1556 10 20 0 0  
183 GDCD 12E tamtm1@daphuc.edu.vn 1499 9 18 2 0  
184 GDCD 12E trucnt2@daphuc.edu.vn 1605 10 20 0 0  
185 GDCD 12E anhnp7@daphuc.edu.vn 1760 9.5 19 1 0  
186 GDCD 12E linhdtt1@daphuc.edu.vn 1440 10 20 0 0  
187 GDCD 12E trangnt12@daphuc.edu.vn 1602 8.5 17 3 0  
188 GDCD 12E thaolm1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
189 GDCD 12E vulh1@daphuc.edu.vn 1471 9 18 2 0  
190 GDCD 12E vannn1@daphuc.edu.vn 1576 10 20 0 0  
191 GDCD 12E hoatdt1@daphuc.edu.vn 1766 9.5 19 1 0  
192 GDCD 12E dungnt7@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
193 GDCD 12E trinhhk1@daphuc.edu.vn 1234 8.5 17 3 0  
194 GDCD 12E minhnk1@daphuc.edu.vn 1480 8.5 17 3 0  
195 GDCD 12E giangbh1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
196 GDCD 12E hieutq1@daphuc.edu.vn 1475 9.5 19 1 0  
197 GDCD 12E linhhtm1@daphuc.edu.vn 1763 10 20 0 0  
198 GDCD 12E huyenntn4@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
199 GDCD 12E huyennk1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
200 GDCD 12E huyennm1@daphuc.edu.vn 1781 9 18 2 0  
201 GDCD 12E trangltt1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
202 GDCD 12E hongnt2@daphuc.edu.vn 1775 9.5 19 1 0  
203 GDCD 12E huongltk1@daphuc.edu.vn 1573 10 20 0 0  
204 GDCD 12E thutna1@daphuc.edu.vn 1583 9.5 19 1 0  
205 GDCD 12E linhdk1@daphuc.edu.vn 1744 10 20 0 0  
206 GDCD 12E huongntm2@daphuc.edu.vn 1562 10 20 0 0  
207 GDCD 12E huyenntt6@daphuc.edu.vn 1754 9 18 2 0  
208 GDCD 12E ngocdtb1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
209 GDCD 12E thaottp1@daphuc.edu.vn 1393 10 20 0 0  
210 GDCD 12E thunm1@daphuc.edu.vn 1420 9.5 19 1 0  
211 GDCD 12E anhnn7@daphuc.edu.vn 1455 8 16 4 0  
212 GDCD 12E dungtt2@daphuc.edu.vn 1289 9.5 19 1 0  
213 GDCD 12E anhnn6@daphuc.edu.vn 1629 7.5 15 5 0  
214 GDCD 12E huyenntt7@daphuc.edu.vn 1557 9.5 19 1 0  
215 GDCD 12E yenntt1@daphuc.edu.vn 1317 8.5 17 3 0  
216 GDCD 12G ngant7@daphuc.edu.vn 1305 7.5 15 5 0  
217 GDCD 12G thaodv1@daphuc.edu.vn 1367 9.5 19 1 0  
218 GDCD 12G phuongntt5@daphuc.edu.vn 1631 9 18 2 0  
219 GDCD 12G thiennd1@daphuc.edu.vn 1396 8.5 17 3 0  
220 GDCD 12G tuanpv1@daphuc.edu.vn 1744 7.5 15 5 0  
221 GDCD 12G huongntt4@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
222 GDCD 12G minhnd2@daphuc.edu.vn 1517 9 18 2 0  
223 GDCD 12G haltn1@daphuc.edu.vn 1216 8 16 4 0  
224 GDCD 12G hanhnt1@daphuc.edu.vn 1234 8.5 17 3 0  
225 GDCD 12G chiennt2@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
226 GDCD 12G huyenntt8@daphuc.edu.vn 1483 8.5 17 3 0  
227 GDCD 12G anhptp2@daphuc.edu.vn 1727 10 20 0 0  
228 GDCD 12G phuongca1@daphuc.edu.vn 1219 8.5 17 3 0  
229 GDCD 12G yennth3@daphuc.edu.vn 1574 8 16 4 0  
230 GDCD 12G anhntm2@daphuc.edu.vn 1305 7 14 6 0  
231 GDCD 12G hantt2@daphuc.edu.vn 1375 9 18 2 0  
232 GDCD 12G longlv1@daphuc.edu.vn 1266 8.5 17 3 0  
233 GDCD 12G namnt4@daphuc.edu.vn 1718 8 16 4 0  
234 GDCD 12G ledt1@daphuc.edu.vn 1293 9.5 19 1 0  
235 GDCD 12G bichmtn1@daphuc.edu.vn 1272 9.5 19 1 0  
236 GDCD 12G bachntn1@daphuc.edu.vn 1268 9.5 19 1 0  
237 GDCD 12G huyvc1@daphuc.edu.vn 1324 8.5 17 3 0  
238 GDCD 12G anhntq2@daphuc.edu.vn 1649 9 18 2 0  
239 GDCD 12G hienntt4@daphuc.edu.vn 1360 8 16 4 0  
240 GDCD 12G hangnt6@daphuc.edu.vn 1487 8.5 17 3 0  
241 GDCD 12G dungnt9@daphuc.edu.vn 1800 7 14 6 0  
242 GDCD 12G oanhntk2@daphuc.edu.vn 1277 8.5 17 3 0  
243 GDCD 12G dungnt8@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
244 GDCD 12G trangtk1@daphuc.edu.vn 1432 8.5 17 3 0  
245 GDCD 12G maitt2@daphuc.edu.vn 1246 9 18 2 0  
246 GDCD 12G chill1@daphuc.edu.vn 1639 9 18 2 0  
247 GDCD 12G ngocntb3@daphuc.edu.vn 1593 9.5 19 1 0  
248 GDCD 12G toinv1@daphuc.edu.vn 1207 10 20 0 0  
249 GDCD 12G myh1@daphuc.edu.vn 1429 8 16 4 0  
250 GDCD 12G chaunbm1@daphuc.edu.vn 1726 9 18 2 0  
251 GDCD 12G xuantl1@daphuc.edu.vn 1316 8.5 17 3 0  
252 GDCD 12G vanntt1@daphuc.edu.vn 1638 8 16 4 0  
253 GDCD 12G bachnh1@daphuc.edu.vn 1203 8 16 4 0  
254 GDCD 12G tuyetnt2@daphuc.edu.vn 1622 9.5 19 1 0  
255 GDCD 12G nguyenkd1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
256 GDCD 12G ducdm1@daphuc.edu.vn 1383 9 18 2 0  
257 GDCD 12G tiennq1@daphuc.edu.vn 1436 7.5 15 5 0  
258 GDCD 12H andh1@daphuc.edu.vn 1348 7.5 15 5 0  
259 GDCD 12H huynhdb1@daphuc.edu.vn 1634 7.5 15 5 0  
260 GDCD 12H chilh1@daphuc.edu.vn 1549 9 18 2 0  
261 GDCD 12H bachtv1@daphuc.edu.vn 1205 9 18 2 0  
262 GDCD 12H cuongdn1@daphuc.edu.vn 1491 9 18 2 0  
263 GDCD 12H anhvd3@daphuc.edu.vn 1212 9 18 2 0  
264 GDCD 12H hongnt3@daphuc.edu.vn 1681 8 16 4 0  
265 GDCD 12H yentth1@daphuc.edu.vn 1712 8 16 4 0  
266 GDCD 12H giangntt4@daphuc.edu.vn 1330 9 18 2 0  
267 GDCD 12H ngannt3@daphuc.edu.vn 1560 8 16 4 0  
268 GDCD 12H trangltt2@daphuc.edu.vn 1387 8 16 4 0  
269 GDCD 12H huyenvt1@daphuc.edu.vn 0 0 0 20 0  
270 GDCD 12H yennth4@daphuc.edu.vn 1454 9 18 2 0  
271 GDCD 12H trongqd1@daphuc.edu.vn 1426 8.5 17 3 0  
272 GDCD 12H chiennv2@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
273 GDCD 12H phuonght1@daphuc.edu.vn 1206 7.5 15 5 0  
274 GDCD 12H tungnm1@daphuc.edu.vn 1524 7.5 15 5 0  
275 GDCD 12H maint1@daphuc.edu.vn 1549 7 14 6 0  
276 GDCD 12H tientm1@daphuc.edu.vn 1366 8.5 17 3 0  
277 GDCD 12H hieptv2@daphuc.edu.vn 1768 6.5 13 7 0  
278 GDCD 12H anhnv5@daphuc.edu.vn 1226 8 16 4 0  
279 GDCD 12H phuongpt1@daphuc.edu.vn 1208 9 18 2 0  
280 GDCD 12H thiendn1@daphuc.edu.vn 1328 8 16 4 0  
281 GDCD 12H tannd1@daphuc.edu.vn 1336 7.5 15 5 0  
282 GDCD 12H ngodt1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
283 GDCD 12H huunv1@daphuc.edu.vn 1800 7 14 6 0  
284 GDCD 12H linhvt1@daphuc.edu.vn 1226 5.5 11 9 0  
285 GDCD 12H giangnth6@daphuc.edu.vn 1561 8.5 17 3 0  
286 GDCD 12H giangltt1@daphuc.edu.vn 1436 9.5 19 1 0  
287 GDCD 12H anhnm1@daphuc.edu.vn 1461 9 18 2 0  
288 GDCD 12H huongltt2@daphuc.edu.vn 1232 8 16 4 0  
289 GDCD 12H trangntt5@daphuc.edu.vn 1474 9.5 19 1 0  
290 GDCD 12H linhnk6@daphuc.edu.vn 1403 8 16 4 0  
291 GDCD 12H anhltv3@daphuc.edu.vn 1436 8.5 17 3 0  
292 GDCD 12H trongnt1@daphuc.edu.vn 1421 8.5 17 3 0  
293 GDCD 12H duongnta1@daphuc.edu.vn 1430 8.5 17 3 0  
294 GDCD 12H huongnt7@daphuc.edu.vn 1479 7.5 15 5 0  
295 GDCD 12H cuongdk1@daphuc.edu.vn 1210 8.5 17 3 0  
296 GDCD 12H luyenlt1@daphuc.edu.vn 1435 8.5 17 3 0  
297 GDCD 12H vietph2@daphuc.edu.vn 1515 10 20 0 0  
298 GDCD 12H vietth1@daphuc.edu.vn 1211 6.5 13 7 0  
299 GDCD 12I linhnk7@daphuc.edu.vn 1298 9.5 19 1 0  
300 GDCD 12I thaontp5@daphuc.edu.vn 1296 10 20 0 0  
301 GDCD 12I linhnh2@daphuc.edu.vn 1429 8.5 17 3 0  
302 GDCD 12I hangbt1@daphuc.edu.vn 1263 8 16 4 0  
303 GDCD 12I anhnh6@daphuc.edu.vn 1409 6.5 13 7 0  
304 GDCD 12I ngocnvd1@daphuc.edu.vn 1299 10 20 0 0  
305 GDCD 12I diepnn1@daphuc.edu.vn 1672 9.5 19 1 0  
306 GDCD 12I huongdtt1@daphuc.edu.vn 1342 8 16 4 0  
307 GDCD 12I hoanh1@daphuc.edu.vn 1214 6.5 13 7 0  
308 GDCD 12I trangbt1@daphuc.edu.vn 1592 8.5 17 3 0  
309 GDCD 12I ngocntb4@daphuc.edu.vn 1778 8 16 4 0  
310 GDCD 12I uyennp2@daphuc.edu.vn 1217 8 16 4 0  
311 GDCD 12I huongvtm1@daphuc.edu.vn 1433 8.5 17 3 0  
312 GDCD 12I duongta1@daphuc.edu.vn 1243 9 18 2 0  
313 GDCD 12I trangnth4@daphuc.edu.vn 1565 6.5 13 7 0  
314 GDCD 12I trongtv1@daphuc.edu.vn 1358 6 12 8 0  
315 GDCD 12I lienpt1@daphuc.edu.vn 1280 8.5 17 3 0  
316 GDCD 12I manhnv2@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
317 GDCD 12I luongntt2@daphuc.edu.vn 1276 7 14 6 0  
318 GDCD 12I chivk1@daphuc.edu.vn 1309 7 14 6 0  
319 GDCD 12I tamnt5@daphuc.edu.vn 1569 9.5 19 1 0  
320 GDCD 12I ngocnh1@daphuc.edu.vn 1553 9 18 2 0  
321 GDCD 12I linhnt4@daphuc.edu.vn 1302 8 16 4 0  
322 GDCD 12I truonghx1@daphuc.edu.vn 1285 10 20 0 0  
323 GDCD 12I lanntn1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
324 GDCD 12I anhll1@daphuc.edu.vn 1395 10 20 0 0  
325 GDCD 12I khanhnm1@daphuc.edu.vn 1206 7.5 15 5 0  
326 GDCD 12I anhnm2@daphuc.edu.vn 1207 9.5 19 1 0  
327 GDCD 12I lanntt1@daphuc.edu.vn 1532 9 18 2 0  
328 GDCD 12I hoainv1@daphuc.edu.vn 1302 7 14 6 0  
329 GDCD 12I dungnt10@daphuc.edu.vn 1207 8 16 4 0  
330 GDCD 12I huongvt1@daphuc.edu.vn 1486 9 18 2 0  
331 GDCD 12I thanhnn2@daphuc.edu.vn 1333 7.5 15 5 0  
332 GDCD 12I cuongbm1@daphuc.edu.vn 1226 7 14 6 0  
333 GDCD 12I anhnnt1@daphuc.edu.vn 1236 7 14 6 0  
334 GDCD 12I anntn1@daphuc.edu.vn 1285 9.5 19 1 0  
335 GDCD 12I hanhqm1@daphuc.edu.vn 1223 8.5 17 3 0  
336 GDCD 12I datnd1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
337 GDCD 12K hangqtt1@daphuc.edu.vn 1800 10 20 0 0  
338 GDCD 12K lanltn2@daphuc.edu.vn 1800 7 14 6 0  
339 GDCD 12K anhdp3@daphuc.edu.vn 1278 9 18 2 0  
340 GDCD 12K yendth3@daphuc.edu.vn 1289 8.5 17 3 0  
341 GDCD 12K nganlt1@daphuc.edu.vn 1526 9.5 19 1 0  
342 GDCD 12K hungmd1@daphuc.edu.vn 1205 9.5 19 1 0  
343 GDCD 12K linhltk1@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
344 GDCD 12K huyenpt3@daphuc.edu.vn 1256 9.5 19 1 0  
345 GDCD 12K linhht1@daphuc.edu.vn 1291 9.5 19 1 0  
346 GDCD 12K hiepn1@daphuc.edu.vn 1562 8.5 17 3 0  
347 GDCD 12K lamnk1@daphuc.edu.vn 1335 8.5 17 3 0  
348 GDCD 12K anhnth3@daphuc.edu.vn 1418 9 18 2 0  
349 GDCD 12K thuynt2@daphuc.edu.vn 1644 9 18 2 0  
350 GDCD 12K giangnh4@daphuc.edu.vn 1212 9.5 19 1 0  
351 GDCD 12K duynv2@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
352 GDCD 12K chinlv1@daphuc.edu.vn 1703 7.5 15 5 0  
353 GDCD 12K anhntn5@daphuc.edu.vn 1612 9.5 19 1 0  
354 GDCD 12K vannth1@daphuc.edu.vn 1626 9.5 19 1 0  
355 GDCD 12K phuongnt6@daphuc.edu.vn 1413 8.5 17 3 0  
356 GDCD 12K anhpq1@daphuc.edu.vn 1416 9.5 19 1 0  
357 GDCD 12K anhcd1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
358 GDCD 12K thaonp7@daphuc.edu.vn 1436 9.5 19 1 0  
359 GDCD 12K nguyendpt1@daphuc.edu.vn 1415 9.5 19 1 0  
360 GDCD 12K hangntt3@daphuc.edu.vn 1683 8 16 4 0  
361 GDCD 12K xuanntl1@daphuc.edu.vn 1286 10 20 0 0  
362 GDCD 12K chintk2@daphuc.edu.vn 1421 9.5 19 1 0  
363 GDCD 12K truongdbd1@daphuc.edu.vn 1641 7 14 6 0  
364 GDCD 12K thangpc1@daphuc.edu.vn 1468 0 0 20 0 KT lại
365 GDCD 12K linhht2@daphuc.edu.vn 1391 9.5 19 1 0  
366 GDCD 12K lanvlh1@daphuc.edu.vn 1555 9.5 19 1 0  
367 GDCD 12K hangnt7@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
368 GDCD 12K dongth1@daphuc.edu.vn 1217 8.5 17 3 0  
369 GDCD 12K mydt1@daphuc.edu.vn 1562 9 18 2 0  
370 GDCD 12K manhnd6@daphuc.edu.vn 1584 7.5 15 5 0  
371 GDCD 12K maintt2@daphuc.edu.vn 1748 8.5 17 3 0  
372 GDCD 12K binhvv1@daphuc.edu.vn 0 0 0 20 0  
373 GDCD 12M thanhnq1@daphuc.edu.vn 1324 9.5 19 1 0  
374 GDCD 12M khuonglt1@daphuc.edu.vn 1581 9 18 2 0  
375 GDCD 12M nhamnb1@daphuc.edu.vn 1345 8.5 17 3 0  
376 GDCD 12M minhnv2@daphuc.edu.vn 1404 7.5 15 5 0  
377 GDCD 12M thaontp6@daphuc.edu.vn 1754 9.5 19 1 0  
378 GDCD 12M anhbt1@daphuc.edu.vn 1748 9 18 2 0  
379 GDCD 12M quynhttm1@daphuc.edu.vn 1625 8.5 17 3 0  
380 GDCD 12M tinhnv1@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
381 GDCD 12M quannv3@daphuc.edu.vn 1203 9 18 2 0  
382 GDCD 12M quanglm2@daphuc.edu.vn 1446 8 16 4 0  
383 GDCD 12M hangpt1@daphuc.edu.vn 1449 8 16 4 0  
384 GDCD 12M linhny1@daphuc.edu.vn 1799 9 18 2 0  
385 GDCD 12M ducnt1@daphuc.edu.vn 1414 9.5 19 1 0  
386 GDCD 12M thuytt1@daphuc.edu.vn 1634 9.5 19 1 0  
387 GDCD 12M trinhdtk2@daphuc.edu.vn 1603 8.5 17 3 0  
388 GDCD 12M hanm2@daphuc.edu.vn 1781 8 16 4 0  
389 GDCD 12M hungnda1@daphuc.edu.vn 1285 10 20 0 0  
390 GDCD 12M cucpt1@daphuc.edu.vn 1736 9 18 2 0  
391 GDCD 12M duypk1@daphuc.edu.vn 1615 9 18 2 0  
392 GDCD 12M manhnn1@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
393 GDCD 12M hiendv1@daphuc.edu.vn 1246 9.5 19 1 0  
394 GDCD 12M thanhpx1@daphuc.edu.vn 1430 8.5 17 3 0  
395 GDCD 12M tunglm1@daphuc.edu.vn 1309 8.5 17 3 0  
396 GDCD 12M linhvd1@daphuc.edu.vn 1295 8.5 17 3 0  
397 GDCD 12M huongdt6@daphuc.edu.vn 1710 9 18 2 0  
398 GDCD 12M ngocnb3@daphuc.edu.vn 1622 7.5 15 5 0  
399 GDCD 12M hungpv2@daphuc.edu.vn 1378 8 16 4 0  
400 GDCD 12M mynt1@daphuc.edu.vn 1537 9.5 19 1 0  
401 GDCD 12M lytt1@daphuc.edu.vn 1800 9.5 19 1 0  
402 GDCD 12M tuanha1@daphuc.edu.vn 1441 7.5 15 5 0  
403 GDCD 12M anhntv4@daphuc.edu.vn 1456 9.5 19 1 0  
404 GDCD 12M thinhnq1@daphuc.edu.vn 1522 10 20 0 0  
405 GDCD 12M huynq3@daphuc.edu.vn 1706 9.5 19 1 0  
406 GDCD 12M thomnt2@daphuc.edu.vn 1518 9.5 19 1 0  
407 GDCD 12M dungdv1@daphuc.edu.vn 1211 8.5 17 3 0  
408 GDCD 12M namnh3@daphuc.edu.vn 1539 8.5 17 3 0  
409 GDCD 12M hientt1@daphuc.edu.vn 1601 9 18 2 0  
410 GDCD 12M manhht1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
411 GDCD 12M linhvb1@daphuc.edu.vn 1515 10 20 0 0  
412 GDCD 12M datht1@daphuc.edu.vn 1342 9 18 2 0  
413 GDCD 12M hoangnm1@daphuc.edu.vn 1240 9.5 19 1 0  
414 GDCD 12N hains1@daphuc.edu.vn 1697 10 20 0 0  
415 GDCD 12N tuannh1@daphuc.edu.vn 1652 7 14 6 0  
416 GDCD 12N antk1@daphuc.edu.vn 1333 9.5 19 1 0  
417 GDCD 12N hanhtth1@daphuc.edu.vn 1609 9.5 19 1 0  
418 GDCD 12N namnv2@daphuc.edu.vn 1800 7 14 6 0  
419 GDCD 12N quannv4@daphuc.edu.vn 1271 7.5 15 5 0  
420 GDCD 12N anhntl2@daphuc.edu.vn 1353 8.5 17 3 0  
421 GDCD 12N anhtk1@daphuc.edu.vn 1324 9.5 19 1 0  
422 GDCD 12N minhbd1@daphuc.edu.vn 1580 9 18 2 0  
423 GDCD 12N dungnm1@daphuc.edu.vn 1301 9.5 19 1 0  
424 GDCD 12N toanvd1@daphuc.edu.vn 1800 7.5 15 5 0  
425 GDCD 12N hoangnv3@daphuc.edu.vn 1376 8 16 4 0  
426 GDCD 12N huyenntt9@daphuc.edu.vn 1515 9.5 19 1 0  
427 GDCD 12N nhungdt1@daphuc.edu.vn 1420 10 20 0 0  
428 GDCD 12N huongnt8@daphuc.edu.vn 1800 8.5 17 3 0  
429 GDCD 12N tranghtt1@daphuc.edu.vn 1769 8 16 4 0  
430 GDCD 12N thenv1@daphuc.edu.vn 1743 9.5 19 1 0  
431 GDCD 12N trangdtt2@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
432 GDCD 12N thaovp2@daphuc.edu.vn 1385 7.5 15 5 0  
433 GDCD 12N maint2@daphuc.edu.vn 1587 8.5 17 3 0  
434 GDCD 12N hiepltn1@daphuc.edu.vn 1800 0 0 20 0 KT lại
435 GDCD 12N giangtlh1@daphuc.edu.vn 1524 9 18 2 0  
436 GDCD 12N sonng1@daphuc.edu.vn 1535 8.5 17 3 0  
437 GDCD 12N tuannv1@daphuc.edu.vn 1711 6 12 8 0  
438 GDCD 12N huydq2@daphuc.edu.vn 1503 8 16 4 0  
439 GDCD 12N huytd1@daphuc.edu.vn 1484 9 18 2 0  
440 GDCD 12N datdd1@daphuc.edu.vn 1671 7.5 15 5 0  
441 GDCD 12N hongdt2@daphuc.edu.vn 1632 9.5 19 1 0  
442 GDCD 12N thuytt2@daphuc.edu.vn 1378 7.5 15 5 0  
443 GDCD 12N hoangcv1@daphuc.edu.vn 1208 8.5 17 3 0  
444 GDCD 12N baonc2@daphuc.edu.vn 1277 7.5 15 5 0  
445 GDCD 12N longdh1@daphuc.edu.vn 1306 6 12 8 0  
446 GDCD 12N sungnp1@daphuc.edu.vn 1238 7.5 15 5 0  
447 GDCD 12N khamqv1@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
448 GDCD 12N duynt2@daphuc.edu.vn 1238 7.5 15 5 0  
449 GDCD 12N thinhnv2@daphuc.edu.vn 1493 7.5 15 5 0  
450 GDCD 12N linhpm1@daphuc.edu.vn 1686 9.5 19 1 0  
451 GDCD 12N vietnd1@daphuc.edu.vn 1310 7 14 6 0  
452 GDCD 12N dunght1@daphuc.edu.vn 1696 6.5 13 7 0  
453 GDCD 12N phonghq1@daphuc.edu.vn 1432 9.5 19 1 0  
454 GDCD 12N nganpk1@daphuc.edu.vn 1555 10 20 0 0  
455 GDCD 12N ducv1@daphuc.edu.vn 1263 6.5 13 7 0  
456 GDCD 12P trangnt13@daphuc.edu.vn 1607 7.5 15 5 0  
457 GDCD 12P thanhnd1@daphuc.edu.vn 1350 9.5 19 1 0  
458 GDCD 12P vunv1@daphuc.edu.vn 1452 9.5 19 1 0  
459 GDCD 12P khoand1@daphuc.edu.vn 1342 9.5 19 1 0  
460 GDCD 12P haidb1@daphuc.edu.vn 1231 8.5 17 3 0  
461 GDCD 12P trangpq1@daphuc.edu.vn 1470 8.5 17 3 0  
462 GDCD 12P tamnd2@daphuc.edu.vn 1352 7 14 6 0  
463 GDCD 12P giangnt4@daphuc.edu.vn 1399 10 20 0 0  
464 GDCD 12P huongptt3@daphuc.edu.vn 1551 9.5 19 1 0  
465 GDCD 12P tuantv1@daphuc.edu.vn 1402 9.5 19 1 0  
466 GDCD 12P thomnt3@daphuc.edu.vn 1459 8.5 17 3 0  
467 GDCD 12P nghianc1@daphuc.edu.vn 1351 9.5 19 1 0  
468 GDCD 12P huyendt3@daphuc.edu.vn 1262 9.5 19 1 0  
469 GDCD 12P thaolp1@daphuc.edu.vn 1360 9 18 2 0  
470 GDCD 12P quangnn3@daphuc.edu.vn 1736 8 16 4 0  
471 GDCD 12P doanhtv1@daphuc.edu.vn 1328 9 18 2 0  
472 GDCD 12P tunghx1@daphuc.edu.vn 1495 9.5 19 1 0  
473 GDCD 12P quangnm1@daphuc.edu.vn 1244 6 12 8 0  
474 GDCD 12P quyat1@daphuc.edu.vn 1629 8.5 17 3 0  
475 GDCD 12P linhth1@daphuc.edu.vn 1800 9 18 2 0  
476 GDCD 12P huynv1@daphuc.edu.vn 1698 7 14 6 0  
477 GDCD 12P anhnq9@daphuc.edu.vn 1698 9 18 2 0  
478 GDCD 12P anhnt7@daphuc.edu.vn 1311 8 16 4 0  
479 GDCD 12P thanhhq1@daphuc.edu.vn 1446 9 18 2 0  
480 GDCD 12P thanglb1@daphuc.edu.vn 1260 7.5 15 5 0  
481 GDCD 12P locpt1@daphuc.edu.vn 1694 9 18 2 0  
482 GDCD 12P haitv1@daphuc.edu.vn 1800 0 0 20 0 KT lại
483 GDCD 12P quanlv1@daphuc.edu.vn 1541 7.5 15 5 0  
484 GDCD 12P tuanna1@daphuc.edu.vn 1229 9 18 2 0  
485 GDCD 12P hoant5@daphuc.edu.vn 1800 0 0 20 0 KT lại
486 GDCD 12P sonth1@daphuc.edu.vn 1486 9 18 2 0  
487 GDCD 12P khanhnh1@daphuc.edu.vn 1576 8.5 17 3 0  
488 GDCD 12P toannd2@daphuc.edu.vn 1237 8.5 17 3 0  
489 GDCD 12P linhnt5@daphuc.edu.vn 1355 6 12 8 0  
490 GDCD 12P taind1@daphuc.edu.vn 1299 8.5 17 3 0  
491 GDCD 12P dongnd1@daphuc.edu.vn 1205 8 16 4 0  
492 GDCD 12P hanhnt2@daphuc.edu.vn 1800 8 16 4 0  
493 GDCD 12P huynhpm1@daphuc.edu.vn 1800 5.5 11 9 0  

Tác giả bài viết: Admin
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hệ thống QLHS trực tuyến trường THPT Đa Phúc

Tổ Xã hội

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn bộ môn Lịch Sử THPT Năm 2012-2013
Sau đay là một số hướng dẫn cụ thể về hoạt động chuyên môn trong năm học 2011-2012. Các Tổ, nhóm trưởng vận dụng có sáng tạo cho phù hợp với điều kiện của đơn...

Hỗ trợ trực tuyến

1
Quản trị

Name: Vũ Thìn
Phone: 0858765577
vuthin@hanoiedu.vn
Kỹ thuật

Name: Vương Xuân Thủy

bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông?

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc

sky a820l-- sky a830l

Bản quyền thuộc Trường THPT Đa Phúc
Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn - Hà Nội
Điện thoại: 0438843430 - 0912769056 - Email: c3daphuc@hanoiedu.vn