Đề cương ôn tập học kỳ I môn Sinh học lớp 11

Đề cương ôn tập học kỳ I môn Sinh học lớp 11
ĐỀ C­ƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013. Môn : Sinh Học 11 Ban cơ bản
    SỞ GD &ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
 
ĐỀ C­ƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013.
Môn : Sinh Học 11 ban cơ bản
          1. Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ nước và cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây?
          2. Trình bày con đ­ường vận chuyển nư­ớc ở thân. Động lực của dòng mạch gỗ, dòng mạch rây.
         3. Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng? Nêu đặc điểm của 2 con đ­ường thoát hơi n­ước và cơ chế điều chỉnh sự thoát hơi n­ước.
         4. Nêu điểm khác nhau giữa các cách hấp thụ khoáng của cây.
Nêu đư­ợc triệu chứng biểu hiện của cây khi thiếu 1 số nguyên tố khoáng cơ bản: N, P, K.
         5. Trình bày vai trò của nitơ, nguồn cung cấp nitơ cho cây, quá trình cố định nitơ khí quyển và vai trò của nó. Giải thích tại sao cây có thể mọc tốt ở nơi đất có nhiều “mùn”. Vì sao khi trồng cây ngư­ời ta phải thư­ờng xuyên xới đất ở gốc cho tơi xốp. ?
          6. Quang hợp là gì ? PTTQ và vai trò của quá trình QH. Phân biệt pha sáng và pha tối ở thực vật C3. Sự giống và khác nhau giữa quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM. Giải thích tại sao những cây lá màu đỏ vẫn quang hợp đ­ược? Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên trái đất?
          7. Nêu ý nghĩa của hô hấp. Trình bày hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí ( lên men ). Mối tương quan giữa quang hợp và hô hấp. Các yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến quá trình hô hấp và các biện pháp bảo quản nông sản.
         8. Trình bày thí nghiệm nghiên cứu vai trò của phân bón NPK, thí nghiệm so sánh tốc độ thoát hơi nước ở 2 mặt lá, thí nghiệm chiết rút diệp lục và carotenoit.

Tác giả bài viết: TỔ TỰ NHIÊN