Giới trẻ hiện nay, nhất là các bạn học sinh dễ bị mắc benh dau lung và bệnh thoai hoa cot song do ngồi học không đúng tư thế, chơi game hoặc ngồi vi tính quá nhiều!

Thư viện | Thống kê | RSS | Liên hệ
Trường THPT Đa Phúc gửi đến . (): Học kỳ 2, bắt đầu từ ngày 17/01/2022. (Lúc: 28.09.2017 10:54)                     
Giáo dục điện tử

ĐỀ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG MÔN SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2010 -2011, 2011 - 2012

Đăng lúc: Thứ sáu - 15/03/2013 20:38 - Người đăng bài viết: ThuyGiangdaphuc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
      TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
 
ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011 -2012
MÔN THI: SINH HỌC – LỚP 1O
Thời gian: 90 phút
 
Câu I( 5 điểm).
     1.Căn cứ vào đặc điểm trao đổi chất, vi sinh vật được chia thành những nhóm nào? Cho biết đặc điểm khác biệt cơ bản giữa các nhóm này?
    2.Hãy cho biết những câu sau đây đúng hay sai và giải thích:
         a. Tế bào để trong dung dịch ưu trương sẽ bị trương lên.
         b. Tế bào thực vật để trong dung dịch nhược trương sẽ bị trương lên và vỡ tan.
        c.Vận chuyển dễ dàng các chất qua màng tế bào là phương thức vận chuyển cần tiêu phí năng lượng ATP.
Câu II( 5 điểm).
   1.Nêu đặc điểm các pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục.
  2. Dựa vào đặc điểm cấu trúc của màng tế bào (màng sinh chất ) hãy cho biết:
    a. Những chất nào có thể đi qua lớp photholipit kép nhờ sự khuyếch tán ?
    b.Các đại phân tử như Protêin, các ion có thể qua màng tế bào bằng cách nào ?
   3. Gỉa sử một mạch đơn ADN có tỷ lệ A + G / T + X = 0, 25 thì tỷ lệ này ở mạch bổ sung và trên cả phân tử là bao nhiêu?
Câu III ( 5 điểm).
    1. Hô hấp hiếu khí, hô hấp kỵ khí và lên men ở vi sinh vật khác nhau như thế nào về sản phẩm và chất nhận điện tử cuối cùng?
    2. Cho biết quá trình tạo Oxi trong quang hợp.
    3. So sánh pha sáng và pha tối trong quang hợp.
Câu IV ( 5 điểm).
          1. Một tế bào sinh dưỡng nguyên phân liên tiếp một số lần trong thời gian là 36 phút đã tạo ra 64 tế bào con. Nếu các lần nguyên phân có tốc độ bằng nhau và ở mỗi lần nguyên phân, thời gian của 4 kì chính thức bằng nhau và bằng 1/2 thời gian của kì trung gian. Xác định thời gian cho mỗi kì trong một lần nguyên phân.
          2. Từ sữa tươi người ta phân lập được vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus. Vi khuẩn này được nuôi cấy ở nhiệt độ 45o và ở pH = 5,6 trong môi trường có thành phần(tính bằng g/l) như sau: Glucozơ: 10;  K2HPO4: 3,5;  NH4Cl: 0,5;  MgSO4.7H2O: 0,05;   FeSO4.7H2O: 0,005;  CaCl2.2H2O: 0,05; MnCl2.4H2O: 0,05;  H2O: 1lít.
          a. Môi trường trên là loại môi trường gì?
          b.Không thấy vi khuẩn sinh trưởng trong môi trường trên. Sau đó người ta bổ sung vào môi trường trên hợp chất ribôflavin, còn các điều kiện khác vẫn giữ nguyên. Từ đó có thể rút ra đặc điểm gì về sinh trưởng của vi khuẩn đó.
         3. Giải thích tại sao:
            a. Khi trộn nấm men vào bột làm bánh mì thì bánh trở nên xốp và ăn bổ hơn?
            b.Khi muối dưa quá chua thì trên mặt có một lớp váng trắng và sau đó dưa bị khú?
 
......................Hết........................
( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
 Trường THPT Đa Phúc
ĐỀ THI OLYMPIC SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2010 -2011
        Thời gian : 120 phút( không kể thời gian giao đề)
Câu I (3,0 điểm)
      1.Những điểm khác nhau cơ bản giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực? Kể tên các bào quan thường có ở tế bào nhân thực.
  2.Hãy cho biết các tế bào sau đây, tế bào nào là tế bào nhân thực?
a)Tế bào E.coli.                     b)Tế bào vi khuẩn cộng sinh trong rễ cây họ đậu.
c)Tế bào lông ruột.               d)Tế bào vi khuẩn lam.
e)Tế bào rễ cây họ đậu.         g)Tế bào tảo.
h)Tế bào trùng amíp.             i)Tế bào bèo hoa dâu.
           k)Tế bào vi khuẩn.                m)Tế bào hồng cầu không nhân.
    3.Vì sao khi nấu canh cua (giã nhỏ cua lọc lấy nước để nấu canh) thì có hiện tượng đóng lại từng mảng nổi lên mặt nước nồi canh?
Câu II (3,5 điểm)
1.Khi ứng dụng lên men lactic trong việc muối rau quả, một số học sinh nhận xét:
a)Vi khuẩn lactic đã phá vỡ tế bào làm cho tế bào tóp lại.
b)Các loại rau quả đều có thể muối dưa được.
c)Muối dưa càng để lâu càng ngon.
Theo em, từng nhận xét trên đúng hay sai? Giải thích vì sao?
    2.Tế bào bạch cầu sản xuất ra các phân tử prôtêin sau dó chuyển ra ngoài tế bào,có thể bằng một trong các con đường sau đây:
        c1)Lục lạp--->Thể gôngi--->Màng sinh chất.
         c2)Thể gôngi--->Lưới nội chất có hạt--->Màng sinh chất.
         c3)Lưới nội chất có hạt--->Thể gôngi--->Màng sinh chất.
         c4)Lưới nội chất trơn--->Lizôxôm--->Màng sinh chất.
         c5)Nhân--->Thể gôngi--->Lưới nội chất có hạt--->Màng sinh chất.
               Hãy xác định con đường vận chuyển nào đúng,con đường vận chuyển nào sai và giải thích.
      3. Thế nào là hiện tượng co nguyên sinh? Quan sát hiện tượng co nguyên sinh của tế bào giúp chúng ta biết được điều gì?
Câu III( 3,5 điểm)
      1. Có 6 ống nghiệm được giữ trong tủ ấm như sau:
 
ống
 
Thành phần vật chất trong ống
 
ống Thành phần vật chất trong ống
1
 
Glucôzơ + Dịch nghiền tế bào
 
4
 
Axit piruvic + Dịch nghiền tế bào
2
 
Glucôzơ +Ty thể
 
5
 
Axit piruvic +Ty thể
 
3
 
Glucôzơ +Tế bào chất không có bào quan 6
 
Axit piruvic +Tế bào chất không có bào quan
    Sau một thời gian,3 trong 6 ống có CO2 thoát ra.Đó là những ống nào?Giải thích?
          2.Có 2 đoạn phân tử ADN kí hiệu I và II có chiều dài, tổng nuclêôtit bằng nhau trong đó đoạn I có số lượng Ađênin nhiều hơn Guanin, đoạn II có số Guanin nhiều hơn Ađênin. Cho biết khả năng chịu nhiệt của đoạn I so với đoạn II như thế nào và giải thích.
 Câu IV( 4,0 điểm):
     1. Để nghiên cứu sự sinh trưởng của một loài vi khuẩn, người ta nuôi cấy vi khuẩn này trên môi trường thích hợp. Các kết quả được nêu ở bảng sau:
 
   ( N là số lượng tế bào vi khuẩn trong 1ml môi trường)
 
t(giờ) LnN t(giờ) LnN t(giờ) LnN
0 4,6   8 9,8 16 17,26
1 4,6   9 10,8 17 17,26
2 4,6   10 11,85 18 17,26
3 4,8    11 12,90 19 17,26
4 5,6 12 13,95 20 17,15
5 6,7 13 14,95 21 16,35
6 7,7 14 16,0 22 15,10
7 8,75 15 16,9 23 14,05
 
   a) Vẽ đồ thị sinh trưởng của loài vi khuẩn trên theo LnN = f(t).
   b) Trình bày đặc điểm từng pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn.
        2.Hãy cho biếy chức năng của không bào trong các tế bào sau đây:
            a)Tế bào lông hút của rễ
            b)Tế bào cánh hoa
            c)Tế bào đỉnh sinh trưởng
            d)Tế bào lá cây của một số loài mà động vật không dám ăn
Câu V (3điểm)
    1. - ATP là gì? Vì sao ATP được gọi là “ đồng tiền năng lượng” của tế bào?
       - Trong  tế bào thực vật có 2 loại bào quan có khả năng tổng hợp ATP. Hãy gọi tên và mô tả cấu tạo các bào quan đó.
   2. Ở lúa nước 2n = 24 nhiễm sắc thể. Hãy cho biết:
        a) Số NST ở kì sau của nguyên phân.
        b) Số NST ở kì giữa của giảm phân I.
        c) Số NST ở kì sau của giảm phân II.
        d) Số NST ở kì cuối của giảm phân II.
Câu VI (3 điểm)
    1. Hãy cho biết tên các hình thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất được mô tả ở hình vẽ dưới đây:
 
 
 
 
 
 
2. Phân biệt các hình thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất: vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động . Cho ví dụ.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thông tin về thi, kiểm tra

Thông báo về điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019
Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao; căn cứ vào điểm chuẩn được Sở GD&ĐT Hà Nội phê duyệt. Trường THPT Đa Phúc thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ học sinh...
Hướng dẫn hoạt động chuyên môn bộ môn Lịch Sử THPT Năm 2012-2013
Sau đay là một số hướng dẫn cụ thể về hoạt động chuyên môn trong năm học 2011-2012. Các Tổ, nhóm trưởng vận dụng có sáng tạo cho phù hợp với điều kiện của đơn...

Tổ Xã hội

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn bộ môn Lịch Sử THPT Năm 2012-2013
Sau đay là một số hướng dẫn cụ thể về hoạt động chuyên môn trong năm học 2011-2012. Các Tổ, nhóm trưởng vận dụng có sáng tạo cho phù hợp với điều kiện của đơn...

Hỗ trợ trực tuyến

1
Quản trị

Name: Vũ Thìn
Phone: 0858765577
vuthin@hanoiedu.vn
Kỹ thuật

Name: Vương Xuân Thủy

bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông?

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc

sky a820l-- sky a830l

Bản quyền thuộc Trường THPT Đa Phúc
Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn - Hà Nội
Điện thoại: 0438843430 - 0912769056 - Email: c3daphuc@hanoiedu.vn