Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 14/12/2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Thìn TO Thầy Thìn Nam  
2 Cường TO Thầy Cường Nam  
3 Huế TO Cô Huế Nam  
4 Dũng TO Thầy Dũng Nam  
5 Hằng_T TO Cô Hằng_T Nam  
6 Đường TO Thầy Đường Nam  
7 Thương TO Thầy Thương Nam  
8 Ngọ TO Cô Ngọ Nam  
9 Len TO Cô Len Nữ  
10 Quang_T TO Thầy Quang Nam  
11 Hoa_T TO Cô Hoa Nữ  
12 Thủy_T TO Thủy_T Nữ  
13 YẾN_T TO Cô YẾN Nữ  
14 THU_T TO-THU_T Nữ  
15 KHƯƠNG_T TO-KHƯƠNG_T Nam  
16 Thịnh TI Thầy Thịnh Nam  
17 Hiền TI Cô Hiền Nữ  
18 Hải TI Cô Hải Nam  
19 Hồng_TIN TI Cô Hồng_TIN Nam  
20 Vụ LY Thầy Vụ Nam  
21 Sỹ_L LY Thầy Sỹ_L Nam  
22 LY Cô Hà Nam  
23 Thủy_L LY Thầy Thủy_L Nam  
24 Hạnh_L LY Cô Hạnh_L Nam  
25 Hải_L LY_Hải Nam  
26 Thảo_L LY_Thảo Nữ  
27 Dũng_KT CN Dũng_KT Nam  
28 Nghị CN Thầy Nghị Nam  
29 V.Anh HO Cô V.Anh Nam  
30 Hạnh_H HO Cô Hạnh_H Nam  
31 Lương HO Cô Lương Nam  
32 Nguyệt HO Cô Nguyệt Nam  
33 Hảo HO Cô Hảo Nam  
34 Hường_H HO Cô Hường Nữ  
35 Quang_H HO-Quang_H Nữ  
36 Hoàn SI Cô Hoàn Nam  
37 T.Giang_S SI Cô T.Giang_S Nam  
38 Tuyến_S SI Cô Tuyến_S Nam  
39 H.Giang SI Cô H.Giang Nam  
40 Hồng_S SI Cô Hồng Nam  
41 Nội CN Cô Nội Nữ  
42 Nhung VA Cô Nhung Nữ  
43 Thủy_V VA Cô Thủy_V Nam  
44 Tuyến_V VA Cô Tuyến_V Nam  
45 Hiếu VA Cô Hiếu Nam  
46 Đ.Hương VA Cô Đ.Hương Nam  
47 T.Hương VA Cô T.Hương Nam  
48 Hạnh_V VA Cô Hạnh_V Nữ  
49 Hồng_V VA Cô Hồng_V Nam  
50 C.Hương VA Cô C.Hương Nữ  
51 Sâm_V VA Sâm_V Nữ  
52 Hằng_V VA Cô Hằng_V Nữ  
53 Khanh TA Cô Khanh Nam  
54 P.Lan TA Cô Lan Nữ  
55 A-My TA Cô A My Nam  
56 Oanh TA Cô Oanh Nam  
57 Huyền TA Cô Huyền Nam  
58 Hồng_A TA Cô Hồng_A Nam  
59 Sâm_A TA Cô Sâm_A Nam  
60 Mẫn TA Cô Mẫn Nam  
61 Thủy_A TA Cô Thủy_A Nữ  
62 Châm TA Cô Châm Nữ  
63 Nga_A TA Cô Nga_A Nam  
64 Diệu_A TA Cô Diệu Nữ  
65 WST TA Teacher WST Nam  
66 Hùng TD Thầy Hùng Nam  
67 Lẫy TD Cô Lẫy Nam  
68 Linh_TD TD Thầy Linh_TD Nam  
69 L.Anh TD Cô Lan L.Anh Nữ  
70 Trưởng QP Thầy Trưởng Nam  
71 Mạnh QP Thầy Mạnh Nam  
72 Hằng_Đ DI Cô Hằng_Đ Nam  
73 Phương_Đ DI Cô Phương_Đ Nam  
74 Hường_Đ DI Cô Hường Nam  
75 Hiệp DI Cô Hiệp Nữ  
76 Yến SU Cô Yến Nam  
77 Linh_S SU Linh_S Nam  
78 Mùi SU Cô Mùi Nam  
79 Phượng GD Cô Phượng Nam  
80 Nga_CD GD Cô Nga_CD Nam  
81 Thìn_CD GD Cô Thìn_CD Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 10.0 on 14-12-2020

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net