TKB HK2 năm học 2018 -2019 - Lần 05

TKB HK2 năm học 2018 -2019 - Lần 05
Thời khóa biểu HK1 2018 -2019 (Lần 05) Thực hiện từ 11/03/2019 - Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15' - Buổi chiều: Tiết 1 từ 12h45 - Chiều thứ 4 trái buổi thời gian học theo ca: Ca 1: Từ 13h15 đến 15h15 Ca 2: Từ 15h25 đến 17h25 (11M chiều thứ 4 học ca 2 tại lớp học) Lưu ý: Khối 12 tăng tiết(Nghỉ học tin buổi sáng, tăng tiết thứ 6). Ban A tăng( Văn: 2, Anh: 1) Ban D tăng( Sử: 1, Địa 1, GDCD: 1)
Thời khóa biểu HK1 2018 -2019 (Lần 05)
 
Thực hiện từ 11/03/2019
 
 Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15'
Buổi chiều: Tiết 1 từ 12h45
 
Chiều thứ 4 trái buổi thời gian học theo ca:
  Ca 1: Từ 13h15 đến 15h15
  Ca 2: Từ 15h25 đến 17h25
(11M chiều thứ 4 học ca 2 tại lớp học)
 
Lưu ý: Khối 12 tăng tiết(Nghỉ học tin buổi sáng, tăng tiết thứ 6).
 Ban A tăng( Văn: 2, Anh: 1)
 Ban D tăng( Sử: 1, Địa 1, GDCD: 1)
 

>>> Xem toàn bộ

>>> Xem theo giáo viên

>>> Xem theo lớp

>>> Tải TKB

>>> Tải TKB trợ giảng

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Thịnh