TKB HK1 năm học 2019 -2020 - Lần 04-Chính thức

TKB HK1 năm học 2019 -2020 - Lần 04-Chính thức
Thời khóa biểu HK1 2019 -2020 (Lần 04) - Chính thức Thực hiện từ: 04/11/2019 - Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15' - Buổi chiều: Tiết 1 từ 12h45' - Chiều thứ 4 trái buổi thời gian học theo ca: Ca 1: Từ 13h15 đến 15h15 Ca 2: Từ 15h30 đến 17h30
THỜI KHÓA BIỂU HK1  2019 -2020 - (Lần 04) - Chính thức
 Thực hiện từ: 04/11/2019
 
- Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15'
- Buổi chiều: Tiết 1 từ 12h45' 
- Chiều thứ 4 trái buổi thời gian học theo ca:
  Ca 1: Từ 13h15 đến 15h15
  Ca 2: Từ 15h30 đến 17h30

Lưu ý: Thứ 4 ca 2 các lớp học trái buổi từ phòng 05 đến phòng 15 học tại phòng học buổi sáng của lớp mình.

>>> Xem toàn bộ

>>> Xem theo giáo viên

>>> Xem theo lớp

>>> Tải TKB

>>> Tải TKB trợ giảng

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Thịnh