Đề thi và đáp án Học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Đề thi và đáp án Học kỳ 2 năm học 2016-2017.
Đề và đáp án kiểm tra HK2 năm học 2016-2017
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2016-2017

 
1. Lớp 12

>>> Đề + ĐA môn Tiếng Anh 12 
- Giáo viên ra đề: Trần Thị Minh Mẫn, Nguyễn Thị Khánh Huyền.
- GV kiểm tra đề: Kiều Thị Hồng Khanh.


>>> Đề + ĐA môn Văn 12
- Giáo viên ra đề: Chu Thị Thu Hương.
- GV kiểm tra đề: Nguyễn Thị Bích Nhung, Đồng Thị Đức Hạnh.


>>> Đề + ĐA môn Toán 12
- Giáo viên ra đề: Nguyễn Thị Len.
- GV kiểm tra đề: Lã Thị Ngọ.


2. Lớp 11

>>> Đề + ĐA môn Toán  11
- Giáo viên ra đề: Ngô Quang Dũng.
- GV kiểm tra đề: Lã Thị Ngọ.

>>> Đề + ĐA môn Văn  11
- Giáo viên ra đề: Ưng Thị Sâm.
- GV kiểm tra đề: Nguyễn Thị Bích Nhung, Đồng Thị Đức Hạnh.

>>> Đề + ĐA môn Vật lí  11
- Giáo viên ra đề: Ngô Quang Vụ.
- GV kiểm tra đề: Bùi Thị Hồng Hạnh.

>>> ĐA Tiếng anh 11 CT mới (D-E) 


>>> ĐA Tiếng anh 11 CT cũ 


>>> Đề + ĐA môn Hóa  11
- GV ra đề, kiểm tra đềNguyễn Thị Minh Lương, Nguyễn Thị Đức Hạnh.

3. Lớp 10

>>> Đề + ĐA môn Vật lí 10
- Giáo viên ra đề: Đỗ Viết Sỹ
- GV kiểm tra đề: Nguyễn Tu Doãn.

>>> Đề + ĐA môn Hóa học 10
- Giáo viên ra đề: Đỗ Thị Hồng Hảo, Nguyễn Thị Vân Anh;
- GV kiểm tra đề: Nguyễn Thị Minh Lương.


>>> Đề + ĐA môn Toán 10
- Giáo viên ra đề: Nguyễn Văn Thương
- GV kiểm tra đề: Lã Thị Ngọ.

>>> Đề + ĐA Tiếng anh 10 CT mới (D-E) 
- Giáo viên ra đề: Dương Thu Nga;
- GV kiểm tra đề: Khổng Thị Sâm.


>>> Đề + ĐA Tiếng anh 10 CT cũ 
- Giáo viên ra đề: Lại Thị Minh Châm;
- GV kiểm tra đề: Khổng Việt Hồng.


>>> Đề + ĐA môn Văn 10
- Giáo viên ra đề: Nguyễn Thị Nhuận
- GV kiểm tra đề: Nguyễn Thị Bích Nhung, Đồng Thị Đức Hạnh.
-----------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC KỲ 2
Môn : Ngữ Văn 10
Năm học 2016-2017


Câu Nội dung cần đạt Điểm
I ĐỌC – HIỂU 4
1 Phương thức biểu đạt chính của văn bản: Nghị luận. 0.5
2 Nội dung chính của văn bản trên:
- Con người có năng lực tạo ra hạnh phúc, bao gồm: năng lực làm người, làm việc, làm dân.
- Để chạm đến hạnh phúc con người phải trở thành “con người lớn” bằng hai cách: làm việc lớn hoặc làm việc nhỏ với tình yêu lớn.
(Chú ý: HS có thể diễn đạt khác nhau nhưng chạm vào ý là cho điểm)
 
 
 
1
3 - Công dụng của việc sử dụng dấu ngoặc kép: làm nổi bật, nhấn mạnh đến một ý nghĩa, một cách hiểu khác có hàm ý… 0,25
- Nghĩa hàm ý của hai cụm từ “nhỏ bé”: tầm thường, thua kém, tẻ nhạt… và “con người lớn”: tự do thể hiện mình, khẳng định giá trị bản thân, thực hiện những ước mơ, sống cao đẹp, có ích, có ý nghĩa…
(Chú ý: HS nói được 2 đến 3 ý thì cho điểm tối đa).
 
 
0,75
4 Nêu được lí do khẳng định lối sống theo quan điểm riêng của bản thân. “Làm những việc lớn” gắn với ước mơ, lí tưởng hào hùng, lối sống năng động, nhiệt huyết, tràn đầy khát vọng. Còn “tìm những việc nhỏ với một tình yêu cực lớn” lại chú trọng đến niềm đam mê, cội nguồn của sáng tạo.  
 
1.5
II TẬP LÀM VĂN 6
 
 
 
a. Cấu trúc bài văn nghị luận: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề nghị luận; thân bài triển khai được vấn đề; kết bài khái quát lại được vấn đề nghị luận. 0,25
b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: tâm trạng buồn, cô đơn, lẻ loi của người chinh phụ. 0,25
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
Lưu ý: HS có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý:
 
* Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và nêu vấn đề nghị luận – Tâm trạng: Buồn, cô đơn, lẻ loi của người chinh phụ 0.5
* Nội dung đoạn thơ: Tâm trạng: Buồn, cô đơn, lẻ loi của người chinh phụ.
- Không gian vắng lặng hắt hiu chỉ có bước chân của người lẻ bóng thầm gieo trên hiên vắng.
- Người chinh phụ đứng ngồi không yên, hết rủ rèm rồi lại cuốn rèm, đi đi lại lại như chờ mong tin lành báo chồng trở về, nhưng tin tức về người chồng vẫn bặt vô âm tín. Nỗi thất vọng tràn trề,
=> Ở ngoài hiên hay trong phòng, nàng vẫn lẻ loi, cô đơn hết sức,
- Mong tiếng con chim thước (chim khách) cất lên tiếng kêu, nhưng cả tiếng chim khách của sự mong mỏi cũng im ắng.
- Đêm khuya, một mình một bóng dưới ánh đèn, người chinh phụ khao khát sự đồng cảm, sẻ chia, nàng hi vọng ngọn đèn thấu hiểu và soi tỏ lòng mình. Nhưng đèn vô tri vô cảm, đèn không thể an ủi, sẻ chia cùng người nỗi buồn đau cô lẻ.
3,0
* Nghệ thuật: Miêu tả tâm trạng (Qua hành động, lời độc thoại, không gian, biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ…) 1
* Khái quát lại tâm trạng buồn, cô đơn, lẻ loi của người chinh phụ. 0.5
4. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về đoạn thơ. 0,25
5. Chính tả: Đảm bảo qui tắc chính tả trong tiếng Việt: Dùng từ, đặt câu… 0,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐÁP ÁN TN HÓA 11
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – MÔN HÓA 11
I – Trắc nghiệm (5,0 điểm)
Câu 110 111 112 113 114 115 116 117
1 B B B B A D B A
2 B B C B A B B C
3 A B B B B A B B
4 A D A D B A B D
5 B D B D A C A D
6 D A B A B C A D
7 A B D B B B B B
8 B D B A B A B D
9 B B D C A B A A
10 B C B B C B D B
11 C B A A B B A A
12 B A A B D D D B
13 A D C D B A C C
14 D B D A D B D B
15 C C B B B B B B
16 D B D C D D D B
17 B B B A D A A A
18 A A A B B B B B
19 B B B B C D B B
20 D A A D A B C  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐÁP ÁN TIẾNG ANH 11 - CHƯƠNG TRÌNH CŨ
Da Phuc High school                          The 2nd  term  test – Grade 11   (2016-2017)      
    Number: A11012
I. Phonetics: (1p)  1. A. punctuality   2. C. though                3.  B. interfere            4.  D. aquatic
II. Grammar and vocabulary:
A. Use the correct form or tense of the verbs in brackets: ( 1.5 p)
1. had had        2. cooked         3. has gone      4. to be interviewed     5. was given     6. wearing       
B. Use the correct form of the words in brackets: ( 1 p)
1. dangerously             2. excitement               3. renewable                4. gymnastics
C. Choose the best option for each sentence: (1.5p)
1. B. on which   2. D. attraction   3. C. F/ a/ a 4. D. off     5. B. Yes, of course       6. A. consisted                   
III. Writing:    A. Find out one mistake in each sentence: (1 p)                     1. B      2. C     3. C     4. C
B. Rewrite the following sentences, using the suggestions: (1.5 p)
1. à The burglar  is thought to have got (gotten) in through the bathroom window.
2. à It is my recent computer that helps me a lot in preparing tasks for my students.  
3. à They are looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.
IV. Reading:
A. Read the passage carefully and choose the best option to fill in each blank: (1.25 p)
1. A. is                              B. will be                              C . was                                     D. has been
2. A. as                              B. due to                              C. because                                D. despite
3. A. suggested                 B. advised                             C. offered                                 D. made
4. A. which holds              B. holding                             C. that held                           D. held
5. A. any                            B. not                                   C. nor                                   D. no
B. Read the passage carefully, then choose the correct answers: (1.25 p)
6. D. 1631 /1653                                                                      7. A. Thirty two million rupees.                              
8. C. pay homage to his beloved wife                 9. B. He spent his whole life in the palace.
10. C. too great to express in words                                                                            
 
 
 
 
Number: A11014
 
I. Phonetics: (1p)        1. B. launched                         2. C. comfort              3. A. engineer                4. D. advantageous  
II. Grammar and vocabulary:
A. Use the correct form or tense of the verbs in brackets: ( 1.5 p)
1. completed    2. will have been set    3. to be elected               4. began   5. had I had              6. checking (to be checked)
B. Use the correct form of the words in brackets: ( 1 p)
1. complicated             2. successfully             3. electricity     4. organizations
C. Choose the best option for each sentence: (1.5p)
1. A. about      2. B. thanks to  3. D. F/ F/F     4. C. in whom   5. A. Excuse me      6.  B. accompanying         
III. Writing:
A. Find out one mistake in each sentence: (1 p)                     1. D                 2. C                 3. C                 4. D
B. Rewrite the following sentences, using the suggestions: (1.5 p)
1. à It was on my birthday party that my mother bought me a present.
2. à The company is thought to be  planning a new advertising campaign.
3. àThose students, whose reports are valuable, will be awarded the present. (Thiếu dấu phẩy trừ 0,25p)
IV. Reading:
A. Read the passage carefully and choose the best option to fill in each blank: (1.25 p)
1. A. greet                    B. contain        C. manufacture                        D. catch
2. A. energy                B. light             C. life                          D. existence
3. A. planned               B. built            C. standing                   D. attached
4. A. At                                    B. By               C. For                          D. Through
5. A. manners              B. types           C. models                    D. ways
B. Read the passage carefully, then choose the correct answers: (1.25 p)
1. D. Sunny and clear                          2. B. 2                                                  3. C. Rockets                                      
4. A. The ships waited in the Atlantic ocean to collect astronauts.
5. B. Before the space shuttle was invented, all the other spacecraft couldn’t be used again.
 
 
Da Phuc High school                          The 2nd  term  test – Grade 11   (2016-2017)      
Number: A11016
I. Reading:
A. Read the passage carefully, then choose the correct answers: (1.25 p)
1. C. 1631 /1653                                                                     2. B. Thirty two million rupees.
3.  A. pay homage to his beloved wife                4. C. He spent his whole life in the palace.                                    
5. D. too great to express in words                                                                              
B. Read the passage carefully and choose the best option to fill in each blank: (1.25 p)
6. A. has been                         B. will be                      C. is                            D. was
7. A. as                        B. because                    C. despite                    D. due to
8. A. advised                           B. offered                     C. suggested                D. made
9. A. which holds        B. that held                   C. held                        D. holding
10. A. nor                    B. not                                        C. no                           D. any
II. Writing:
A. Find out one mistake in each sentence: (1 p)         1. C      2. C      3. C      4. B
B. Rewrite the following sentences, using the suggestions: (1.5 p)
1. à They are looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.
2. à The burglar  is thought to have got (gotten) in through the bathroom window.
3. à It is my recent computer that helps me a lot in preparing tasks for my students.  
 
III. Grammar and vocabulary:
A. Choose the best option for each sentence: (1.5p)
1. D. consisted    2. A. Yes, of course    3. C. off        4. D. F/ a/ a    5. C. attraction           6. A. on which
B. Use the correct form or tense of the verbs in brackets: ( 1.5 p)
1. wearing        2. was given     3. to be interviewed     4. has gone      5. cooked         6. had had       
C. Use the correct form of the words in brackets: ( 1 p)
1. gymnastics               2. renewable                3. excitement               4. dangerously                        
IV. Phonetics: (1p)  1.  B. aquatic                  2.  C. interfere                        3. A. though                4. D. punctuality
 
 
 
    Number: A11018
I. Reading:
A. Read the passage carefully, then choose the correct answers: (1.25 p)
1.  A. Sunny and clear                                                 2. B. 2                                                  3. D. Rockets                            
4. A. The ships waited in the Atlantic ocean to collect astronauts.
5. C. Before the space shuttle was invented, all the other spacecraft couldn’t be used again.
B. Read the passage carefully and choose the best option to fill in each blank: (1.25 p)
6. A. catch                   B. greet                        C. manufacture                        D. contain
7. A. light                     B. life              C. energy                    D. existence
8. A. attached              B. planned       C. standing                   D. built
9. A. Through              B. For              C. By                           D. At
10. A. ways                 B. models        C. types                       D. manners     
II. Writing:
A. Find out one mistake in each sentence: (1 p)                     1. D     2. C      3. C      4. D
B. Rewrite the following sentences, using the suggestions: (1.5 p)
1. àThose students, whose reports are valuable, will be awarded the present. (Thiếu dấu phẩy trừ 0,25p)
2. à It was on my birthday party that my mother bought me a present.
3. à The company is thought to be  planning a new advertising campaign.
III. Grammar and vocabulary:
A. Choose the best option for each sentence: (1.5p)
1.  A. accompanying    2. D. Excuse me   3. B. in whom    4. C. F/ F/F        5. A. thanks to             6. C. about
B. Use the correct form or tense of the verbs in brackets: ( 1.5 p)
1. checking (to be checked)    2. had I had      3. began   4. to be elected    5. will have been set           6. completed
C. Use the correct form of the words in brackets: ( 1 p)
1. organizations                                   2. electricity                 3. successfully                         4. complicated
I. Phonetics: (1p)        1. C. advantageous     2. B. engineer  3. D. comfort   4. A. launched                       
                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
ĐÁP ÁN TIẾNG ANH 11 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI (11D-E)
Da Phuc High school        The 2nd  term  test – GRADE 11 D, E (New English Book)   (2016-2017)
Test code: 11011
I. PHONETICS (1 p)   1.D. islet          2.A. cuisine                   3.A. certificate             4.B. cuisine            
II. VOCABULARY AND GRAMMAR
A. Choose the best answer to complete the following sentences (1.5p)
1.B. inhabitants              2.A. academic   3.D. on          4.C. to be constructed       5.B. detect             6.A. unexpectedly
B. Give the correct form of the words in the brackets (1p)
1. equivalent                        2. financially                3. excavated                  4. preservation
C. Give the correct tenses or forms of the verbs in the brackets (1.5 p)
1. have been studying                        2. have read                  3. made                        4. selling         5. tell   6. Having learnt
III. READING (2.5 p)
A. Read the passage and choose the best answer to complete the blank. (1.25p)
1. A. see                       B. meet                        C. notice                      D. look
2. A. run                      B. worked                     C. indicated                  D. show
3. A. questions             B. troubles                    C. problems                  D. requirements
4. A. concerned            B. excited                     C. interested                D. worried
5. A. at                         B. on                            C. of                             D. up
B. Read the passage and choose the best answers (1.25 p)
1.A. clean the carpet and floor with a vacuum cleaner               2.  D. robots inside brains
3.  C. being made extremely tired                              4.  C. change the food to improve the body and weight                                                                 
5.  B. Better lives thanks to hi-tech
IV. WRITING (2.5p)
A. Each sentence has one mistake. Find and circle  it (1p) 1. D            2. B      3. B      4. D
B.  Rewrite the following sentences (1.5p)
1. à It is a/one month since I (last) wrote to him.
2. àI have some homework to do tonight.
3. àHaving graduated from university, he started his own business.
 
Test code: 11013
I. PHONETICS (1 p)     1. B. sustainable       2. A.  smooth        3. B. diverse                        4. C. masterpiece          
II. VOCABULARY AND GRAMMAR)
A. Choose the best answer to complete the following sentences (1.5p)
   1. A. internship     2. A. detect    3. C. liveable            4. D. irresponsibly     5.  C. in    6. B. a steady rise in                           
B. Give the correct form of the words in the brackets (1p)
1. qualification(s)            2. innovative                     3. probably                        4. threatened
 
C. Give the correct tenses and forms of the verbs in the brackets (1.5pt)
1. having built       2. invited           3. taking           4. to be made       5. have recently joined      6. has been cooking
III. READING (2.5 ps)
A. Read the passage and choose the best answers (1.25 p)
1.  A. How to apply to the Graduate School.                         2. D. From the Director of Admission.
3.  D. prior to                                                                       4. D. they need not submit transcripts
5.  B. must reapply if they have not been registered at the university during the previous semester
B. Read the passage and choose the best option to fill in each blank. (1.25p)
1.      A. with                B. to                             C. for                           D. by
2.      A. save                B. saving                      C. to save                     D. for saving
3.      A. x                     B. The                          C. A                             D. That
4.      A. who                B. whom                      C. which                      D. that
5.      A. price               B. money                     C. amount                    D. cost
IV. WRITING (2.5p)
A. Each sentence has one mistake. Find and circle it (1p)  1. B            2. A      3. B      4. C
B. Rewrite the following sentences (1.5p)
1. àI haven’t talked to John since last Christmas
 2.  àThe government praised these big companies for having invested in wind and solar energy..…
 3. àJohn’s wife, sent a long letter of love by him, was happy to move to tears....
Test code: 11015
 
I.  READING (2.5 p)
A. Read the passage and choose the best answers (1.25 p)
1. A. Better lives thanks to hi-tech                                2. C. clean the carpet and floor with a vacuum cleaner
3.  D. being made extremely tired                                   4.  A. change the food to improve the body and weight                                                                 
5. B. robots inside brains
B. Read the passage and choose the best answer to complete the blank. (1.25p)
1.                A. meet            B. notice                      C. look                         D. see  
2.                A. worked         B. indicated                  C. run                          D. show
3.                A. questions     B. requirements           C. troubles                    D. problems                 
4.                A. excited         B. concerned                C. worried                    D. interested               
5.                A. at                B. on                            C. of                             D. up
II. PHONETICS (1 p)              1. B.  smooth    2. A. islet         3. C. certificate             4. D. diverse
III. VOCABULARY AND GRAMMAR (4 ps)
A. Give the correct form of the words in the brackets (1p)
1. threatened                     2. innovative                     3. qualification(s)            4. probably
B. Give the correct tenses or forms of the verbs in the brackets (1.5 p)
1. made               2. selling             3. tell         4. have been studying              5. Having learnt               6. have read
C. Choose the best answer to complete the following sentences (1.5p)
1. C. internship 2. D. detect        3. A. a steady rise in     4. B. liveable       5. B. irresponsibly           6. D. in
IV. WRITING (2.5p)
A. Each sentence has one mistake. Find and circle  it (1p)       1. B      2. B                  3. C                  4. D
B.   Rewrite the following sentences (1.5p)
1. àI have some homework to do tonight.
2. àHaving graduated from university, he started his own business.
3. àI haven’t talked to John since last Christmas
 
 
Test code: 11017
 
I. READING (2.5 ps)
A. Read the passage and choose the best option to fill in each blank. (1.25p)
1.                      A. to             B. for                           C. with                         D. by
2.                      A. saving       B. to save                     C. save                         D. for saving
3.                      A. That                     B. A                            C. x                              D. The
4.                      A. that                      B. whom                      C. which                      D. who
5.                      A. cost                      B. price                        C. money                     D. amount                      
B. Read the passage and choose the best answers (1.25 p)
1. B. prior to                             2. C. they need not submit transcripts                                      
3. D. From the Director of Admission.
4.  B. must reapply if they have not been registered at the university during the previous semester
5. C. How to apply to the Graduate School.                  
II. VOCABULARY AND GRAMMAR (4 ps)
A. Give the correct form of the words in the brackets (1p)
1. excavated       2. preservation                  3. equivalent      4. financially
B. Give the correct tenses and forms of the verbs in the brackets (1.5 p)
1. invited            2. to be made     3. has been cooking        4. having built       5. taking          6. have recently joined
C. Choose the best answer to complete the following sentences (1.5p)
1. B. detect       2. D. on     3. C. to be constructed    4. B. inhabitants       5.  A. academic               6. A. expectedly
III. WRITING (2.5p)
A. Each sentence has one mistake. Find and circle it (1p)        1. B      2. C      3. D      4. B
B.  Rewrite the following sentences (1.5p)
1. àIt is a/one month since I (last) wrote to him.
2. àJohn’s wife, sent a long letter of love by him, was happy to move to tears.
3. àThe government praised these big companies for having invested in wind and solar energy.
 
IV. PHONETICS (1p)              1. A. islet         2. D. sustainable           3. C. cuisine     4. B. masterpiece      
-----------------------------------------------------------------

Tác giả bài viết: Admin