Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính trường THPT Đa Phúc gồm hồ sơ chuyển trường, hồ sơ rút bằng tốt nghiệp, hồ sơ dự tuyển vào lớp 10, hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT QG, hồ sơ cấp lại bằng tốt nghiệp, hồ sơ thi nghề, mượn hồ sơ học sinh, rút hồ sơ, hồ sơ xin học lại
DANH MỤC THỦ TỤC Tải về
HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG
 1. Đơn xin chuyển trường
 2. Giấy giới thiệu chuyển trường ở trong tỉnh (khác tỉnh phải có giấy giới thiệu của sở)
 3. Học bạ ( bản chính )
 4. Giấy khai sinh
 5. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời TH cơ sở
 6. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 (nếu khác tỉnh)
 7. Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú (nếu khác tỉnh)
 8. Giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên
HỒ SƠ RÚT BẰNG TỐT NGHIỆP
 1. Giấy chứng nhận tôt nghiệp tạm thời THPT
 2. Giấy chưng minh nhân dân
 
HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10
 1. Đơn xin dự tuyển
 2. Học bạ TH cơ sở ( bản chính )
 3. Giấy khai sinh
 4. Giấy chựng nhận tạm thời tốt nghiệp TH cơ sở
 5. 2 hình 3 x 4
 6. Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên
 7. Chứng chỉ nghề TH cơ sở

 
HỒ SƠ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT GỒM
 
 1. Học bạ
 2. Giấy khai sinh
 3. 2 hình 3x4
 4. Các giấy tờ ưu tiên hợp lệ
 5. Bằng tốt nghiệp cấp II
 6. Chứng chỉ nghề (nếu có)
 
HỒ SƠ CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP
 1. Đơn xin cấp lại bằng
 2. CMND
 3. Đơn cớ mất có chứng thực của Công an địa phương.
Mẫu 03 
HỒ SƠ THI NGHỀ
 1. CMND photo
 2. Phiếu đăng kí dự thi nghề.
 3. 2 ảnh 3x4
 4. Giấy khái sinh photo.
 
Mẫu 04 
MƯỢN HỒ SƠ HS
 1. Đơn xin mượn hồ sơ
Mẫu 05
RÚT HỒ SƠ
 1. Đơn xin rút hồ sơ
 2. CMND
Mẫu 06

 
HỒ SƠ XIN HỌC LẠI
 1. Đơn xin học lại
 2. Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học(bản chính)
 3. Bằng tốt nghiệp cấp học dưới( công chứng)
 4. Giấy xác nhận về việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của địa phương.
 5. Giấy khai sinh.
Mẫu 07