Xếp giải HSG TP năm 2014-2015

Xếp giải HSG TP năm 2014-2015
Mặc dù không có giải Quốc gia như năm trước nhưng kết quả năm nay cũng rất cao. Có 15 học sinh đạt giải, trong đó có 3 giải Nhì, 7 giải Ba và 5 giải Khuyến Khích.
Chúc mừng các học sinh trường THPT Đa Phúc. Các em đã làm bài tốt trong kỳ thi HSG TP năm 2014-2015 (vượt chỉ tiêu nhà trường đề ra). Mặc dù không có giải Quốc gia như năm trước nhưng kết quả năm nay cũng rất cao. Có 15 học sinh đạt giải, trong đó có 3 giải Nhì, 7 giải Ba và 5 giải Khuyến Khích.

1
1

Tác giả bài viết: Admin