Xếp giải thi Olympic 8 môn văn hóa tại trường Trung Giã năm học 2016-2017

Xếp giải cuộc thi Olympic tại trường Trung Giã năm 2016-2017
XẾP GIẢI CUỘC THI OLYMPIC TẠI TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ
NĂM HỌC 2016-2017

 
>>> Đề thi và Đáp án các môn thi Olympic 
(Tải về để xem đầy đủ)

LỚP 10

STT Họ và  tên Lớp Môn Trường Điểm Xếp giải
1 Nguyễn Trung  Kha 10C Toán Đa Phúc 12.50 Nhì
2 Trương Tấn Dũng 10A1 Toán Trung Giã 11.50 Ba
3 Đỗ Thị Hà Trang 10A1 Toán Trung Giã 10.00 KK
4 Hoàng Phi Yến 10C Toán Đa Phúc 10.00 KK
5 Nguyễn Thị Kim Anh 10D Ngữ văn Đa Phúc 12.25 Nhì
6 Nguyễn Thị Vân Anh 10A5 Ngữ văn Trung Giã 11.75 Ba
7 Lê Việt Phương 10C Ngữ văn Đa Phúc 11.75 Ba
8 Ngô Thúy Hiền 10D Ngữ văn Đa Phúc 11.00 KK
9 Ngô Thùy Ngân 10A5 Ngữ văn Trung Giã 10.75 KK
10 Nguyễn Linh Chi 10A1 Ngữ văn Trung Giã 10.25 KK
11 Nguyễn Hoàng Anh 10B Hóa học Đa Phúc 17.50 Nhất
12 Nguyễn Thế Anh 10C Hóa học Đa Phúc 17.00 Nhì
13 Nguyễn Thị Phương  Thanh 10A1 Hóa học Trung Giã 12.50 Ba
14 Nguyễn Thanh  Mai 10A1 Hóa học Trung Giã 10.00 KK
15 Đồng Minh Thái 10C Hóa học Đa Phúc 10.00 KK
16 Lý Thị Mai Nga 10A5 Lịch sử Trung Giã 14.00 Nhất
17 Đỗ Huyền  Trang 10A1 Lịch sử Trung Giã 13.00 Nhì
18 Trương Thị 10A3 Lịch sử Trung Giã 12.50 Ba
19 Nguyễn Thị Hay 10A5 Lịch sử Trung Giã 11.00 KK
20 Hoàng Như Hoa 10D Lịch sử Đa Phúc 11.00 KK
21 Đàm Đình Tập 10C Lịch sử Đa Phúc 10.00 KK
22 Đặng  Hữu 10A Vật lí Đa Phúc 15.00 Nhất
23 Nguyễn Tuấn Anh 10A1 Vật lí Trung Giã 13.75 Nhì
24 Đàm Đức Bình 10C Vật lí Đa Phúc 11.50 Ba
25 Trương Ngọc  Chiến 10A1 Vật lí Trung Giã 11.50 Ba
26 Trần Minh Trí 10A2 Vật lí Trung Giã 11.50 Ba
27 Phan Thảo  Hiền 10A1 Vật lí Trung Giã 10.00 KK
28 Lương Thúy Bình 10A1 Địa lí Trung Giã 16.00 Nhất
29 Phạm Ngọc  Ánh 10E Địa lí Đa Phúc 13.25 Nhì
30 Trần Thị Thanh Ngân 10D Địa lí Đa Phúc 11.00 Ba
31 Đỗ Thị Hoàng Anh 10C Sinh học Đa Phúc 11.25 Ba
32 Nguyễn Thị Hồng 10A1 Sinh học Trung Giã 10.50 KK
33 Nguyễn Thu Hương 10A1 Sinh học Trung Giã 10.00 KK
34 Nguyễn Thị Xuân Phượng 10A Sinh học Đa Phúc 10.00 KK
35 Trần Thị Quỳnh Trâm 10D Anh Đa Phúc 15.25 Nhất
36 Nguyễn Phương Liên 10D Anh Đa Phúc 15.00 Nhì
37 Trần Long 10E Anh Đa Phúc 14.50 Ba
38 Nguyễn Thu  Hương 10D Anh Đa Phúc 13.00 KK
39 Phạm Văn Huy 10A1 Anh Trung Giã 13.00 KK
40 Nguyễn Đồng Đức Anh 10A1 Anh Trung Giã 12.00 KK

LỚP 11

STT Họ và  tên Lớp Môn Trường Điểm Xếp giải
1 Nguyễn Quốc Dương 11A1 Toán Trung Giã 12.50 Nhì
2 Trần Minh Thân 11C Toán Đa Phúc 12.00 Ba
3 Đồng Minh Hiếu 11A1 Toán Trung Giã 10.50 KK
4 Trịnh Ngọc Lâm 11A1 Toán Trung Giã 10.25 KK
5 Nguyễn Đức Dũng 11C Toán Đa Phúc 10.00 KK
6 Nguyễn Bá Phi Hùng 11C Toán Đa Phúc 10.00 KK
7 Nguyễn Duy  Hiếu 11A1 Hóa học Trung Giã 15.00 Nhất
8 Đinh Quang Khải 11A1 Hóa học Trung Giã 13.00 Nhì
9 Khổng Thị Ngọc Mai 11A1 Hóa học Trung Giã 11.75 Ba
10 Nguyễn Văn Hoàng 11C Hóa học Đa Phúc 11.50 Ba
11 Nguyễn Thị Thủy 11A2 Hóa học Trung Giã 11.00 KK
12 Nguyễn Quốc Khánh 11C Hóa học Đa Phúc 10.50 KK
13 Lưu Thị  Hồng 11A2 Lịch sử Trung Giã 13.00 Nhì
14 Nguyễn Thị  Phấn 11A2 Lịch sử Trung Giã 12.50 Ba
15 Nguyễn Thị Huyền 11A8 Lịch sử Trung Giã 11.50 KK
16 Nguyễn Mỹ  Diệu 11H Lịch sử Đa Phúc 11.25 KK
17 Lê Thị Thu  Phương 11D Lịch sử Đa Phúc 10.00 KK
18 Nguyễn Lan  Anh 11A1 Vật lí Trung Giã 17.75 Nhất
19 Ngô Diệp Anh 11A1 Vật lí Trung Giã 16.5 Nhì
20 Nguyễn Quốc Dương 11A1 Vật lí Trung Giã 14.5 Ba
21 Nguyễn Quốc An 11C Vật lí Đa Phúc 13.75 Ba
22 Nguyễn Bình Phương Ngọc 11A1 Vật lí Trung Giã 13.75 Ba
23 Nguyễn Minh Huyền 11A1 Vật lí Trung Giã 13 KK
24 Trần Thúy Vân 11C Vật lí Đa Phúc 12.25 KK
25 Nguyễn Thị Minh Ánh 11A3 Địa lí Trung Giã 14.25 Nhất
26 Đỗ Khánh Vân 11D Địa lí Đa Phúc 14 Nhì
27 Nguyễn Thị Sen 11A2 Địa lí Trung Giã 12 Ba
28 Hoa Thị Hà Trang 11B Địa lí Đa Phúc 11.5 KK
29 Nguyễn Hoàng Nam 11C Sinh học Đa Phúc 11.5 Ba
30 Phan Thị Hân 11A1 Sinh học Trung Giã 11 KK
31 Phạm Quỳnh Trang 11A1 Sinh học Trung Giã 10 KK
32 Phạm Thành Trung 11C Sinh học Đa Phúc 10 KK
33 Trần Hương Ly 11D Anh văn Đa Phúc 18 Nhất
34 Nguyễn Hương Giang 11D Anh văn Đa Phúc 17.75 Nhì
35 Trương Nguyễn Yến Thanh 11A1 Anh văn Trung Giã 17.75 Nhì
36 Trần Minh  Quang 11D Anh văn Đa Phúc 17.25 Ba
37 Đỗ Thị Toàn 11D Anh văn Đa Phúc 17.25 Ba
38 Nguyễn Đức Minh 11D Anh văn Đa Phúc 16.5 KK
39 Hoàng Thị Thủy Chi 11A2 Anh văn Trung Giã 16.25 KK
40 Nguyễn Khánh Linh 11D Ngữ văn Đa Phúc 14 Nhất
41 Đỗ Thị  Phương 11A5 Ngữ văn Trung Giã 13.25 Nhì
42 Trần Liên Hương 11D Ngữ văn Đa Phúc 12.5 Ba
43 Phạm Việt  Hằng 11E Ngữ văn Đa Phúc 12 KK
44 Sái Thị  Quyên 11A3 Ngữ văn Trung Giã 12 KK
45 Hoàng Thị Hương Giang 11A2 Ngữ văn Trung Giã 11.5 KK

Tác giả bài viết: Admin