Lịch kiểm tra chung học kỳ 1 năm học 2017-2018

Lịch kiểm tra chung học kỳ 1 năm học 2017-2018
Lịch kiểm tra chung học kỳ 1 năm học 2017-2018


LỊCH KIỂM TRA CHUNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017-2018


Buổi Tiết Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
12/12/2017 14/12/2017 15/12/2017 16/12/2017
Sáng 1 TOÁN 12 LÝ 12 SỬ 12 (Học bình thường)
2 HÓA 12 ĐỊA 12
3 LÝ 11 SINH 12 GDCD 12
4 HÓA 11    
5       ANH 12
Chiều 1 TOÁN 10 VĂN 10 VĂN 11 (Học bình thường)
2
3 VĂN 12 TOÁN 11 LÝ 10
4 HOÁ 10
5 ANH 11   ANH 10

Chú ý          
1) Các môn tổ chức kiểm tra chung:      
  - Lớp 12: Toán, Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, GDCD (9 môn).
  - Lớp 10, 11: Toán, Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá (5 môn).  
2) Thời gian làm bài: Văn, Toán (Lớp 11: 90 phút, lớp 12: 120 phút);
                            các môn còn lại lớp 10, 11: 45 phút, lớp 12: 50 phút.
3) Hình thức KT:         
 - Lớp 12: Văn - Tự luận (120 phút).      
 - Các môn còn lại: Lớp 10, 11 kết hợp KT tự luận và trắc nghiệm; Lớp 12 - Trắc nghiệm.
4) Thời gian tính giờ làm bài:      
* Sáng: Tiết 1: Từ 7h15 (Giữa các môn nghỉ 15 phút).  
* Chiều: Tiết 1: Từ 13h00' (Giữa các môn nghỉ 15 phút).  
* Học sinh có mặt ở phòng thi trước 10 phút (mang theo giấy nháp thi).
5) Học sinh mang theo bút chì (tốt nhất là loại 2B hoặc 3B) để làm bài TN.  

Tác giả bài viết: Admin