Danh sách học sinh được thưởng trong kỳ thi thử Quốc gia lần 2 năm học 2017.

Danh sách học sinh được thưởng trong kỳ thi thử Quốc gia lần 2 năm học 2017.
Danh sách học sinh được thưởng trong kỳ thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2017
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC THƯỞNG
TRONG KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2017

* Chú ý: Các em có tên trong DS gặp cô Nhâm VP để nhận thưởng.

TT Họ và tên Lớp Môn Số tiền
1 Nguyễn Hương Giang 11D Anh 50 000
2 Nguyễn Xuân Trường 12B Hóa 50 000
3 Trần Quốc Khánh 12C Sinh 50 000
4 Nguyễn Thị Kim Thắm 12C Sinh 50 000
5 Đỗ Trọng Nghĩa 12C Hóa 50 000
6 Nguyễn Xuân Khải 12C Toán, Lý 100 000
7 Hoàng Đức Tuấn 12C 50 000
8 Trường Thị Mỹ Hạnh 12C Toán 50 000
9 Phạm Ngọc Sơn 12C Toán 50 000
10 Nguyễn Phương Anh(B) 12D Văn 50 000
11 Nguyễn Phương Anh(A) 12D Văn 50 000
12 Nguyễn Thùy Anh 12D Anh 50 000
13 Đàm Thị Bảo Ngọc 12D Anh 50 000
14 Mẫn Phan trà My 12D Sinh 50 000
15 Tống Thùy Trang 12E GDCD 50 000
16 Trần Hà Mi 12E GDCD 50 000
17 Lê Thị Huyền 12E Sử 50 000
18 Trịnh Thị Thảo 12G Địa 50 000
19 Chu Thị Hà 12I Địa 50 000
20 Trần Thị Hiền 12I Địa 50 000
21 Lê Duy Khánh 12I Sử 50 000

Tác giả bài viết: Admin