Lịch thi chung giữa học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi chung giữa học kỳ 1 năm học 2018-2019 Toán + Tiếng Anh
            Lịch thi chung giữa học kỳ 1 năm học 2018-2019

Buổi Tiết Thứ 7 Thứ 2 Thứ 7 Thứ 2
13/10/2018 15/10/2018 27/10/2018 05/11/2018
Sáng 1       TOÁN 11
5 ANH 12   TOÁN 12  
Chiều 1        
5 ANH 11 ANH 10   TOÁN 10

Chú ý: - Học sinh đến trước thời giam làm bài 10 phút để làm thủ tục thi.
  - Các em mang theo bút chì để tô đáp án TN (trong phiếu trả lời TN).