Thời khoá biểu - Ôn thi - Khối 12 LẦN 02- 2018(Từ 11.06.2018)

Thời khoá biểu - Ôn thi - Khối 12 LẦN 02- 2018(Từ 11.06.2018)
Thời khóa biểu ôn hè khối 12 - 2018 - Thực hiện từ: 11/06/2018 - Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15' - Buổi chiều: Tiết 1 từ 13h Các lớp học chiều bắt đầu học từ tiết 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC ÔN KHỐI 12  -  2018 - LẦN 02
NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ: 11/06/2018

 
- Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15'
- Buổi chiều: Tiết 1 từ 13h
(Lớp 12 học buổi chiều bắt đầu học từ tiết 2)
 
THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP HÈ KHỐI 12- LẦN 02

>>> Xem toàn bộ

>>> Xem theo giáo viên

>>> Xem theo lớp

>>> Tải TKB về

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Thịnh