Thời khoá biểu - HK2 2017 - 2018 - Lần 02

Thời khoá biểu - HK2 2017 - 2018 - Lần 02
Thời khóa biểu học kỳ 2 2017 - 2018 - Thực hiện từ: 02/01/2018 - Lần 2 - Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15' - Buổi chiều: Tiết 1 từ 12h45
 
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2  -  Lần 02
NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ: 02/01/2018

 
- Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15'
- Buổi chiều: Tiết 1 từ 12h45
 
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2

>>> Xem toàn bộ

>>> Xem theo giáo viên

>>> Xem theo lớp

>>> Tải TKB về


>>> TKB Trợ giảng
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Thịnh