Thời khoá biểu HÈ 2018 (Từ 30.07.2018)

Thời khoá biểu HÈ 2018 (Từ 30.07.2018)
Thời khóa biểu ôn hè - 2018 - Thực hiện từ: 30/07/2018 - Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15' - Buổi chiều: Tiết 1 từ 13h45
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÔN TẬP HÈ 2018
         Trường THPT Đa Phúc thông báo: Nhà trường tổ chức ôn tập văn hóa trong hè cho học sinh lớp 11 và lớp 12 từ ngày 30/7/2018 đến ngày 11/8/2018 (Không tổ chức  ôn tập cho học sinh lớp 10).
Lớp 12: Học buổi sáng, tiết 01 từ 7h15'
Lớp 11: Học buổi chiều, tiết 01 từ 13h45'

 
THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP HÈ -  2018

Thực hiện từ: 30/07/2018
- Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15'
- Buổi chiều: Tiết 1 từ 13h45
 
 
>>> Xem toàn bộ

>>> Xem theo giáo viên

>>> Xem theo lớp

>>> Tải TKB về

Tác giả bài viết: NDT