TKB HK2 năm học 2019 -2020 - Lần 04-Chính thức

TKB HK2 năm học 2019 -2020 - Lần 04-Chính thức
Thời khóa biểu HK2 2019 -2020 (Lần 04) - Chính thức Thực hiện từ: 18/05/2020 - Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15' - Buổi chiều: Tiết 1 từ 13h00 Lưu ý: Học trái buổi chiều thứ 4 và thứ 6 chia 2 ca đối với môn toán học theo ca Ca 1 [13h35-15h35]; Ca 2 [15h45-17h45] Các môn trái buổi khác học theo thời gian tiết bình thường(2 tiết/môn)
THỜI KHÓA BIỂU HK2  2019 - 2020 - (Lần 04) - Chính thức
 Thực hiện từ: 18/05/2020
 
- Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15'
- Buổi chiều: Tiết 1 từ 13h00 
Lưu ý: Riêng học trái buổi chiều thứ 4 và thứ 6 chia 2 ca đối với môn toán học theo ca
Ca 1 [13h35-15h35]; Ca 2 [15h45-17h45]
Các môn trái buổi khác học theo thời gian tiết bình thường(2 tiết/môn)
 
>>> Xem toàn bộ

>>> Xem theo giáo viên

>>> Xem theo lớp

>>> Tải TKB

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Thịnh