TKB HK2 năm học 2018 -2019 - Lần 08

Thời khóa biểu HK1 2018 -2019 (Lần 08) Thực hiện từ 13/05/2019 - Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15' - Buổi chiều: Tiết 1 từ 13h00
Thời khóa biểu HK1 2018 -2019 (Lần 08)
13/05/2019
 
 Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15'
Buổi chiều: Tiết 1 từ 13h00
 
 

>>> Xem toàn bộ

>>> Xem theo giáo viên

>>> Xem theo lớp

>>> Tải TKB

>>> Tải TKB trợ giảng

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Thịnh