TKB HK2 năm học 2018 -2019 - Lần 02-Chính thức

TKB HK2 năm học 2018 -2019 - Lần 02-Chính thức
Thời khóa biểu HK1 2018 -2019 (Lần 02) - Chính thức Thực hiện từ 21/01/2019 - Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15' - Buổi chiều: Tiết 1 từ 12h45 - Chiều thứ 4 trái buổi thời gian học theo ca: Ca 1: Từ 13h15 đến 15h15 Ca 2: Từ 15h25 đến 17h25 (11M chiều thứ 4 học ca 2 tại lớp học)
THỜI KHÓA BIỂU HK1  2018 -2019 - (Lần 02) - Chính thức
 Thực hiện từ: 21/01/2019
 
- Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15'
- Buổi chiều: Tiết 1 từ 12h45
- Chiều thứ 4 trái buổi thời gian học theo ca:
  Ca 1: Từ 13h15 đến 15h15 
  Ca 2: Từ 15h25 đến 17h25
(11M chiều thứ 4 học ca 2 tại lớp học)


>>> Xem toàn bộ

>>> Xem theo giáo viên

>>> Xem theo lớp

>>> Tải TKB

>>> Tải TKB trợ giảng

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Thịnh