TKB HK1 năm học 2018 -2019 - Lần 6

TKB HK1 năm học 2018 -2019 - Lần 6
Thời khóa biểu HK1 2018 -2019 (Lần 06) Thực hiện từ: 03/12/2018 - Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15' - Buổi chiều: Tiết 1 từ 12h45 - Chiều thứ 4 trái buổi thời gian học theo ca: Ca 1: Từ 13h15 đến 15h15 Ca 2: Từ 15h25 đến 17h25 (11M chiều thứ 4 học ca 2 tại lớp học)
THỜI KHÓA BIỂU HK1  2018 -2019 - (Lần 06)
 Thực hiện từ: 03/12/2018
- Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15'
- Buổi chiều: Tiết 1 từ 12h45
- Chiều thứ 4 trái buổi thời gian học theo ca:
  Ca 1: Từ 13h15 đến 15h15 
  Ca 2: Từ 15h25 đến 17h25
(11M chiều thứ 4 học ca 2 tại lớp học)


>>> Xem toàn bộ

>>> Xem theo giáo viên

>>> Xem theo lớp

>>> Tải TKB về

>>> Tải TKB Trợ giảng về

 

Tác giả bài viết: NDT