TKB HK1 năm học 2018 -2019 - Lần 5

TKB HK1 năm học 2018 -2019 - Lần 5
Thời khóa biểu HK1 2018 -2019 (Lần 05) Thực hiện từ: 22/10/2018 - Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15' - Buổi chiều: Tiết 1 từ 12h45 - Chiều thứ 4 trái buổi thời gian học theo ca: Ca 1: Từ 13h15 đến 15h15 Ca 2: Từ 15h25 đến 17h25 (11M chiều thứ 4 học ca 2 tại lớp học) Phòng trái buổi khối chiều xem lại vào tối chủ nhật
THỜI KHÓA BIỂU HK1  2018 -2019 - (Lần 05)
 Thực hiện từ: 22/10/2018
- Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15'
- Buổi chiều: Tiết 1 từ 12h45(Học sớm 15' so với lịch cũ)
- Chiều thứ 4 trái buổi thời gian học theo ca:
  Ca 1: Từ 13h15 đến 15h15 (Học sớm 15' so với lịch cũ)
  Ca 2: Từ 15h25 đến 17h25
(11M chiều thứ 4 học ca 2 tại lớp học)
Phòng trái buổi khối chiều xem lại vào tối chủ nhật

>>> Xem toàn bộ

>>> Xem theo giáo viên

>>> Xem theo lớp

>>> Tải TKB về

>>> Tải TKB Trợ giảng về

 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Thịnh