TKB HK1 năm học 2018 -2019 - Lần 03

TKB HK1 năm học 2018 -2019 - Lần 03
Thời khóa biểu HK1 2018 -2019 (Lần 03) Thực hiện từ: 25/09/2018 - Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15' - Buổi chiều: Tiết 1 từ 13h00 - Chiều thứ 4 trái buổi thời gian học theo ca: Ca 1: Từ 13h30 đến 15h30 Ca 2: Từ 15h40 đến 17h40 (11M chiều thứ 4 học ca 2 tại lớp học)
THỜI KHÓA BIỂU HK1  2018 -2019 - (Lần 03)
 
 Thực hiện từ: 25/09/2018
- Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15'
- Buổi chiều: Tiết 1 từ 13h00
- Chiều thứ 4 trái buổi thời gian học theo ca:
  Ca 1: Từ 13h30 đến 15h30
  Ca 2: Từ 15h40 đến 17h40
Lưu ý: (11M chiều thứ 4 học ca 2 tại phòng lớp học của mình)
>>> Xem toàn bộ

>>> Xem theo giáo viên

>>> Xem theo lớp

>>> Tải TKB về

>>> Tải TKB trợ giảng về

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Thịnh