TKB HK1 năm học 2018 -2019 - Lần 01

TKB HK1 năm học 2018 -2019 - Lần 01
Thời khóa biểu HK1 2018 -2019 (Lần 01) Thực hiện từ: 15/08/2018 - Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15' - Buổi chiều: Tiết 1 từ 13h00 - Chiều thứ 4 trái buổi thời gian học theo ca: Ca 1: Từ 13h30 đến 15h30 Ca 2: Từ 15h40 đến 17h40
THỜI KHÓA BIỂU HK1  2018 -2019 - (Lần 01)
 
 Thực hiện từ: 15/08/2018
- Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h15'
- Buổi chiều: Tiết 1 từ 13h00
- Chiều thứ 4 trái buổi thời gian học theo ca:
  Ca 1: Từ 13h30 đến 15h30
  Ca 2: Từ 15h40 đến 17h40
>>> Xem toàn bộ

>>> Xem theo giáo viên

>>> Xem theo lớp

>>> Tải TKB về
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Thịnh