Sổ liên lạc điện tử

Sổ liên lạc điện tử
Sổ liên lạc điện tử dành cho phụ huynh học sinh
Chú ý: (Đối với PHHS trường THPT Đa Phúc)

- Tài khoản đăng nhập và mật khẩu của PHHS do GVCN quản lý (Liên hệ với các thầy cô chủ nhiệm).
- Khi đăng nhập lần đầu xong PHHS nên đổi mật khẩu riêng cho mình.
Tác giả bài viết: Admin