Tra cứu điểm thi THPT QUốc Gia 2017

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017
Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 
STT Tên thí sinh Lớp
1 NGUYỄN THỊ HOÀNG AN 12A
2 ĐINH XUÂN HOÀNG ANH 12A
3 MAI LAN ANH 12A
4 NGUYỄN HẢI ANH 12A
5 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 12A
6 NGUYỄN XUÂN ANH 12A
7 QUÁCH THỊ THÙY DUNG 12A
8 NGUYỄN MẠNH DŨNG 12A
9 NGUYỄN MẠNH DŨNG 12A
10 NGÔ TUẤN DUY 12A
11 PHÙNG THỊ HƯƠNG GIANG 12A
12 NGUYỄN QUANG HÀ 12A
13 CÙ THANH HẢI 12A
14 NGÔ THỊ NGỌC HÂN 12A
15 HÀ THU HIỀN 12A
16 NGUYỄN THỊ HOÀN 12A
17 ĐẶNG ĐỨC HOÀNG 12A
18 NGUYỄN VĂN HÙNG 12A
19 NGUYỄN VIỆT HÙNG 12A
20 TRẦN QUANG HUY 12A
21 NGUYỄN DUY HƯNG 12A
22 NGUYỄN THỊ LAN 12A
23 NGUYỄN THỊ MI LAN 12A
24 NGUYỄN THỊ TÂM LƯƠNG 12A
25 NGUYỄN THANH MINH 12A
26 LÊ KHÁNH NGÂN 12A
27 NGUYỄN LAN PHƯỢNG 12A
28 NGUYỄN BÌNH NGUYÊN QUÂN 12A
29 NGUYỄN THỊ SANG 12A
30 NGUYỄN THỊ THANH 12A
31 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 12A
32 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 12A
33 NGUYỄN VĂN THẢO 12A
34 NGHIÊM THỊ THẮM 12A
35 NGUYỄN THỊ THƠM 12A
36 NGUYỄN THỊ THU 12A
37 NGUYỄN HÒA THUẬN 12A
38 NGUYỄN THỊ THU THỦY 12A
39 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 12A
40 PHAN NGUYỄN HÀ TRANG 12A
41 PHẠM HOÀNG TUẤN 12A
42 NGUYỄN HUY TÙNG 12A
43 LÊ QUỐC VIỆT 12A
1 MAI QUANG ANH 12B
2 NGÔ VIỆT ANH 12B
3 NGUYỄN VI ANH 12B
4 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 12B
5 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 12B
6 TRẦN THANH BÌNH 12B
7 ĐẶNG ĐÌNH CƯỜNG 12B
8 TRẦN ĐỨC CƯỜNG 12B
9 NGUYỄN VĂN DŨNG 12B
10 VŨ MẠNH DŨNG 12B
11 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 12B
12 TRẦN THỊ THU HIỀN 12B
13 NGUYỄN MINH HOÀI 12B
14 TRẦN ĐỨC HOÀN 12B
15 LÊ THỊ KIM HUỆ 12B
16 ĐÀO LÊ HUY 12B
17 ĐỖ THỊ LOAN 12B
18 PHẠM NGỌC LONG 12B
19 KHỔNG MINH NAM 12B
20 NGUYỄN QUỐC NAM 12B
21 TRẦN THỊ NGÁT 12B
22 LƯƠNG HỒNG NHUNG 12B
23 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12B
24 PHẠM THÙY PHƯƠNG 12B
25 NGUYỄN TRẦN XUÂN QUANG 12B
26 HOA ĐĂNG SINH 12B
27 NGUYỄN HỒNG SƠN 12B
28 VƯƠNG TRẦN SƠN 12B
29 NGUYỄN VĂN THANH 12B
30 TĂNG HIỂN THĂNG 12B
31 NGUYỄN VĂN THẮNG 12B
32 LÊ THỦY TIÊN 12B
33 HÀ MẠNH TIẾN 12B
34 LÊ ĐỨC TOÀN 12B
35 NGUYỄN THỊ THU TRANG 12B
36 ĐẶNG TUYẾT TRINH 12B
37 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 12B
38 NGUYỄN THANH TÙNG 12B
39 NÔNG THANH TÙNG 12B
40 NGUYỄN THỊ KIM UYÊN 12B
41 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 12B
1 BÙI THỊ LAN ANH 12C
2 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH 12C
3 TRƯƠNG HOÀNG ANH 12C
4 TRẦN NGỌC CÔNG 12C
5 PHAN XUÂN GIANG 12C
6 TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH 12C
7 LÂM THIÊN HIẾU 12C
8 NGUYỄN VIỆT HÙNG 12C
9 NGUYỄN XUÂN KHẢI 12C
10 NGUYỄN THỊ MINH KHÁNH 12C
11 TRẦN QUỐC KHÁNH 12C
12 LƯƠNG MINH KIÊN 12C
13 NGUYỄN TRUNG KIÊN 12C
14 ĐỖ THỊ THANH MAI 12C
15 NGUYỄN QUỲNH MAI 12C
16 NGUYỄN THANH MAI 12C
17 ĐỖ BÁ MINH 12C
18 ĐỖ TRỌNG NGHĨA 12C
19 TRỊNH TUẤN NGHĨA 12C
20 NGUYỄN BẢO NGỌC 12C
21 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 12C
22 ĐỖ THẢO NGUYÊN 12C
23 LÊ NGUYỄN HẠNH NGUYÊN 12C
24 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 12C
25 ĐỖ HỒNG PHONG 12C
26 NGUYỄN THU PHƯƠNG 12C
27 NGUYỄN ANH QUÂN 12C
28 NGUYỄN THU QUYÊN 12C
29 TRẦN VĂN SÂM 12C
30 PHẠM NGỌC SƠN 12C
31 TRỊNH NGỌC SƠN 12C
32 NGÔ THỊ THANH 12C
33 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 12C
34 NGUYỄN VIỆT THẢO 12C
35 NGUYỄN THỊ KIM THẮM 12C
36 NGUYỄN ANH TIẾN 12C
37 TRẦN ĐỨC TOÀN 12C
38 LÊ THỊ KIỀU TRINH 12C
39 ĐỖ ANH TUẤN 12C
40 HOÀNG ĐỨC TUẤN 12C
41 PHẠM THẢO VI 12C
1 ĐOÀN DƯƠNG KIỀU ANH 12D
2 NGUYỄN BẢO ANH 12D
3 NGUYỄN HÀ MINH ANH 12D
4 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12D
5 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12D
6 NGUYỄN THỊ BÌNH ANH 12D
7 NGUYỄN THỊ LAN ANH 12D
8 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12D
9 NGUYỄN THÙY ANH 12D
10 VŨ HÀ CHI 12D
11 ĐẶNG THỊ DUNG 12D
12 NGUYỄN KIM DŨNG 12D
13 NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG 12D
14 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 12D
15 NGUYỄN THỊ HÀ 12D
16 NGUYỄN THỊ HÀ 12D
17 NGUYỄN THÚY HẰNG 12D
18 ĐẶNG THU HIỀN 12D
19 NGUYỄN THỊ HIỀN 12D
20 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 12D
21 NGUYỄN THÚY HUYỀN 12D
22 TRẦN GIÁNG HƯƠNG 12D
23 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 12D
24 PHẠM LƯU HÀ LINH 12D
25 TÔ THÙY LINH 12D
26 HOÀNG THỊ KHÁNH LY 12D
27 DOÃN HÀ MY 12D
28 MẪN PHAN TRÀ MY 12D
29 ĐÀM THỊ BẢO NGỌC 12D
30 PHẠM HỒNG NGỌC 12D
31 LÊ YẾN NHI 12D
32 ĐỖ HÀ PHƯƠNG 12D
33 ĐẶNG THỊ QUỲNH 12D
34 LÊ THÚY QUỲNH 12D
35 NGUYỄN THỊ THANH 12D
36 NGUYỄN THỊ THÊM 12D
37 HỒ THỊ THU THỦY 12D
38 HÀ THỊ PHƯƠNG THÚY 12D
39 HOÀNG THỊ TRANG 12D
40 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 12D
41 TÔ HOÀNG MINH TRANG 12D
1 ĐÀM TÚ ANH 12E
2 NGUYỄN HÀ ANH 12E
3 PHẠM HÀ ANH 12E
4 PHẠM THỊ KIỀU ANH 12E
5 NGUYỄN PHƯƠNG CHÂM 12E
6 TRẦN TRƯỜNG GIANG 12E
7 NGUYỄN DƯƠNG HỒNG HẠNH 12E
8 NGUYỄN THỊ HẰNG 12E
9 ĐINH PHƯƠNG HIỀN 12E
10 NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN 12E
11 VŨ TRUNG HIẾU 12E
12 TRẦN THÚY HOA 12E
13 VƯƠNG THỊ MAI HOA 12E
14 NGHIÊM THỊ HUỆ 12E
15 LÊ THỊ HUYỀN 12E
16 NGUYỄN MINH HUYỀN 12E
17 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 12E
18 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 12E
19 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 12E
20 LÊ TRÚC LÂM 12E
21 TRẦN HÀ MI 12E
22 NGUYỄN TRẦN DIỆU MY 12E
23 TRẦN HẢI NAM 12E
24 NGUYỄN HỒNG NGÂN 12E
25 NGUYỄN TRANG NHUNG 12E
26 PHẠM HỒNG NHUNG 12E
27 ĐINH THỊ NHƯ PHƯƠNG 12E
28 PHAN THỊ THU PHƯƠNG 12E
29 ĐINH NGUYÊN SƠN 12E
30 HÀ THỊ HỒNG THANH 12E
31 NGUYỄN PHƯƠNG THANH 12E
32 CHU THỊ THU 12E
33 NGUYỄN VIÊN TRÀ 12E
34 ĐỖ PHƯƠNG TRANG 12E
35 TỐNG THÙY TRANG 12E
36 LÊ XUÂN TÙNG 12E
1 NGUYỄN THỊ MINH ANH 12G
2 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 12G
3 TRỊNH KIM CHI 12G
4 NGUYỄN THÀNH CÔNG 12G
5 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 12G
6 NGUYỄN TIẾN DƯƠNG 12G
7 PHẠM HƯƠNG GIANG 12G
8 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12G
9 NGUYỄN THỊ THANH HẢI 12G
10 TRẦN QUANG HIẾU 12G
11 NGUYỄN THỊ NGUYỆT HOA 12G
12 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 12G
13 ĐỖ THU HƯỜNG 12G
14 NGUYỄN HOÀNG LAN 12G
15 ĐỖ PHƯƠNG LINH 12G
16 TRẦN TRƯƠNG MỸ LINH 12G
17 TRẦN THỊ LƯU LY 12G
18 NGUYỄN THANH MAI 12G
19 VŨ THỊ NGỌC MAI 12G
20 VƯƠNG THỊ TRÀ MY 12G
21 LƯU QUỲNH NGA 12G
22 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 12G
23 NGUYỄN THỊ HUYỀN NGỌC 12G
24 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 12G
25 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 12G
26 VŨ CẨM TÚ OANH 12G
27 NGUYỄN HUYỀN PHÚC 12G
28 NGUYỄN THỊ ANH PHƯƠNG 12G
29 LƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH 12G
30 NGUYỄN THỊ LÂM THANH 12G
31 NGUYỄN THỊ THANH 12G
32 TRẦN THỊ THANH 12G
33 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO 12G
34 TRỊNH THỊ THẢO 12G
35 NGUYỄN THỊ THẮNG 12G
36 NGUYỄN THỊ ANH THU 12G
37 BÙI THỊ HUYỀN TRANG 12G
38 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 12G
39 NGUYỄN THỊ LINH TRANG 12G
40 VƯƠNG THỊ LAN TRINH 12G
41 NGUYỄN HẢI YẾN 12G
1 HOA THỊ THANH BAN 12H
2 BÙI THIÊN CA 12H
3 NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG 12H
4 LÊ KHƯƠNG DUY 12H
5 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 12H
6 NGUYỄN AN NGỌC ĐỨC 12H
7 TRẦN THỊ THU HẠNH 12H
8 TRẦN THỊ HẰNG 12H
9 NGÔ THỊ HIỆP 12H
10 NGUYỄN XUÂN HIẾU 12H
11 NGÔ THU HÒA 12H
12 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 12H
13 TRƯƠNG NGỌC HUYỀN 12H
14 TRƯƠNG THỊ KHÁNH HUYỀN 12H
15 ĐỖ THỊ HƯƠNG 12H
16 LÊ BÍCH HƯỜNG 12H
17 NGUYỄN QUANG KHẢI 12H
18 LÊ THỊ HƯƠNG LAN 12H
19 NGUYỄN THỊ LỤA 12H
20 TRẦN ĐỨC LƯƠNG 12H
21 TÔ HƯƠNG LY 12H
22 NGUYỄN THỊ NGÂN 12H
23 TRƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT 12H
24 ĐÀO THỊ OANH 12H
25 TRẦN THỊ PHƯƠNG 12H
26 TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG 12H
27 NGUYỄN MINH QUANG 12H
28 ĐẶNG THỊ THÚY QUỲNH 12H
29 ĐÀO TIẾN SƠN 12H
30 TRẦN VĂN SƠN 12H
31 NGUYỄN HỒNG THẮM 12H
32 ĐỖ QUANG THẮNG 12H
33 NGÔ DUY TIẾN 12H
34 NGUYỄN VĂN TIẾN 12H
35 NGUYỄN THANH TỊNH 12H
36 VŨ ĐỨC TOÀN 12H
37 BÙI HUYỀN TRANG 12H
38 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 12H
39 NGUYỄN THỊ TRANG 12H
40 NGUYỄN NAM TRƯỜNG 12H
41 PHẠM THANH TÙNG 12H
1 NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH 12I
2 NGUYỄN VĂN ÁNH 12I
3 NGUYỄN THỊ BÀI 12I
4 NGUYỄN THANH BÌNH 12I
5 NGUYỄN BÁ ĐẠT 12I
6 ĐOÀN VĂN ĐỨC 12I
7 CHU THỊ HÀ 12I
8 NGÔ THU HÀ 12I
9 ĐÀO THỊ HẰNG 12I
10 TRẦN THANH HẰNG 12I
11 TRẦN THỊ HIỀN 12I
12 NGUYỄN MINH HIẾU 12I
13 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 12I
14 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 12I
15 NGUYỄN THÚY HUYỀN 12I
16 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 12I
17 NGUYỄN ĐĂNG HƯNG 12I
18 DƯƠNG THU HƯƠNG 12I
19 LÊ DUY KHÁNH 12I
20 NGUYỄN SƠN LÂM 12I
21 LÊ THỊ NGỌC LINH 12I
22 NGUYỄN THỊ ANH LINH 12I
23 PHAN THỊ THANH LUÂN 12I
24 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 12I
25 TRẦN THỊ NHUNG 12I
26 NGUYỄN THỊ NỮ 12I
27 NGUYỄN THỊ QUỲNH 12I
28 NGUYỄN THỊ SINH 12I
29 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12I
30 NGUYỄN VIỆT THẮNG 12I
31 VƯƠNG NGỌC THỌ 12I
32 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 12I
33 NGUYỄN THỊ THU 12I
34 TRẦN THỊ THUỶ 12I
35 VŨ THỊ THANH THỦY 12I
36 HOÀNG DIỆU THÚY 12I
37 NGUYỄN THUỲ TIÊN 12I
38 PHẠM THỊ THU TRANG 12I
39 NGUYỄN TUẤN TÚ 12I
40 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 12I
41 PHẠM THỊ HẢI YẾN 12I
1 NGUYỄN TUẤN ANH 12K
2 LÊ NGỌC ÁNH 12K
3 NGUYỄN HỮU CHIẾN 12K
4 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 12K
5 NGUYỄN TIẾN DŨNG 12K
6 NGUYỄN VĂN ĐOẠT 12K
7 NGUYỄN THỊ THU HÀ 12K
8 NGUYỄN THỊ MAI HẠNH 12K
9 ĐỖ THỊ HIỀN 12K
10 ĐỖ PHÚ HIẾU 12K
11 NGUYỄN MINH HIẾU 12K
12 NGUYỄN THỊ HOÀI 12K
13 NGÔ VĂN HOÀN 12K
14 NGUYỄN THỊ HOÀN 12K
15 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 12K
16 LÊ VIỆT HƯNG 12K
17 NGUYỄN VĂN HƯỞNG 12K
18 NGUYỄN VĂN LÂM 12K
19 LÊ THỊ DIỆU LINH 12K
20 TẠ THỊ HIỀN LƯƠNG 12K
21 NGUYỄN HOA LÝ 12K
22 LÊ THỊ NGỌC MAI 12K
23 HOÀNG ANH MINH 12K
24 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 12K
25 NGÔ THỊ HOÀI NINH 12K
26 LÊ ĐÌNH PHAN 12K
27 TRẦN LÊ PHONG 12K
28 NGUYỄN THỨC ANH QUÂN 12K
29 ĐÀO NGỌC QUÝ 12K
30 TRẦN VĂN SÁNG 12K
31 LƯƠNG CÔNG SƠN 12K
32 NGUYỄN THANH TÂM 12K
33 HOÀNG THỊ THÁI 12K
34 NGUYỄN THỊ THU 12K
35 ĐỖ VĂN TIẾN 12K
36 LÊ THỊ KIỀU TRANG 12K
37 NGUYỄN ANH TÚ 12K
38 HOÀNG NGỌC TUẤN 12K
39 NGUYỄN MINH TUẤN 12K
40 CAO HỮU TUYÊN 12K
41 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 12K
1 DƯƠNG THANH AN 12M
2 NGUYỄN TÂN AN 12M
3 VƯƠNG ĐÌNH AN 12M
4 NGUYỄN NGỌC ANH 12M
5 NGUYỄN THỊ KIM ANH 12M
6 NGUYỄN NGỌC ÁNH 12M
7 TRẦN KHÁNH CHI 12M
8 TRẦN LAN CHI 12M
9 NGUYỄN THÀNH CÔNG 12M
10 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 12M
11 NGUYỄN TẤN DŨNG 12M
12 NGUYỄN VĂN DŨNG 12M
13 VŨ KHÁNH DUY 12M
14 NGUYỄN XUÂN ĐIỆP 12M
15 NGUYỄN THỊ HIỀN 12M
16 NGUYỄN MINH HIỆP 12M
17 CAO TRUNG HIẾU 12M
18 NGUYỄN QUANG HUY 12M
19 NGUYỄN THỊ HUYỀN 12M
20 NGUYỄN TUẤN KIÊN 12M
21 DƯƠNG THỊ HƯƠNG LAN 12M
22 NGÔ THỊ THÚY LAN 12M
23 NGUYỄN THỊ LAN 12M
24 NGUYỄN HỮU LÂM 12M
25 NGUYỄN VĂN LÂM 12M
26 NGÔ THỊ THANH LINH 12M
27 NGUYỄN TIẾN MẠNH 12M
28 BÙI VĂN NAM 12M
29 TỐNG GIANG NAM 12M
30 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 12M
31 HOÀNG VĂN QUÝ 12M
32 NGUYỄN XUÂN THẮNG 12M
33 HOÀNG VĂN THUẬN 12M
34 LÊ THỊ THÚY 12M
35 NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH 12M
36 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 12M
37 NGUYỄN TRỌNG TUẤN 12M
38 NGUYỄN XUÂN TÙNG 12M
39 NGUYỄN CÁT TƯỜNG 12M
40 NGUYỄN TUẤN VŨ 12M
41 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 12M
1 TRẦN ĐỨC ANH 12N
2 NGUYỄN CHÍ CAO 12N
3 TRẦN THỊ CHANG 12N
4 NGUYỄN VĂN CHUNG 12N
5 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 12N
6 NGUYỄN VĂN DŨNG 12N
7 NGUYỄN XUÂN ĐẢNG 12N
8 NGUYỄN BÁ ĐẠT 12N
9 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12N
10 NGUYỄN HẢI HÀ 12N
11 NGUYỄN THỊ XUÂN HẠ 12N
12 DƯƠNG ANH HÀO 12N
13 NGÔ QUANG HÀO 12N
14 NGUYỄN ĐỨC HÀO 12N
15 DƯƠNG THỊ THU HẰNG 12N
16 NGUYỄN THỊ HẬU 12N
17 ĐỖ MINH HIẾU 12N
18 LÊ THỊ HOA 12N
19 NGUYỄN THỊ HOAN 12N
20 TRẦN THỊ HUYỀN 12N
21 NGUYỄN THỊ VIỆT HƯNG 12N
22 PHẠM KHẮC KIÊN 12N
23 NGUYỄN TÙNG LÂM 12N
24 NGUYỄN THU LINH 12N
25 TRẦN TIẾN MẠNH 12N
26 HOÀNG TAM MÃO 12N
27 NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN 12N
28 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12N
29 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 12N
30 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 12N
31 TRẦN THỊ PHƯỢNG 12N
32 NGUYỄN DUY QUÍ 12N
33 NGUYỄN HỮU QUYẾT 12N
34 NGUYỄN THỊ THÁI 12N
35 NGUYỄN THU THỦY 12N
36 NGUYỄN THỊ NGỌC THƯƠNG 12N
37 NGUYỄN THỦY TIÊN 12N
38 ĐỖ THỊ KHÁNH TRANG 12N
39 LÊ QUANG TUẤN 12N
40 NGUYỄN ĐAN TUẤN 12N
41 NGUYỄN XUÂN TÙNG 12N

Tác giả bài viết: xuanthuydp