Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH 2017

Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH 2017
Hướng dẫn qui trình điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH 2017 (1. Đối với thí sinh không tăng thêm tổng số nguyện vọng, không điều chỉnh khu vực và đối tượng ưu tiên. 2. Đối với thí sinh có tăng thêm tổng số nguyện vọng, hoặc điều chỉnh khu vực và đối tượng ưu tiên)
Hướng dẫn qui trình điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH 2017
(1. Đối với thí sinh không tăng thêm tổng số nguyện vọng, không điều chỉnh khu vực và đối tượng ưu tiên.
2. Đối với thí sinh có tăng thêm tổng số nguyện vọng, hoặc điều chỉnh khu vực và đối tượng ưu tiên)
Bước 1: Xem hướng dẫn phân luồng thí sinh đối tượng 1 hoặc 2 ở liên kết sau:
Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển CĐ, ĐH 2017

Bước 2: 
2.1 Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đối tượng 1 (Trực tuyến)
Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh NV ĐKXT trực tuyến nếu:
- Tổng số NV ĐKXT sau khi điều chỉnh không lớn hơn số NV ĐKXT đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi.
- KHÔNG điều chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng.
Lưu ý:
- Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi.
- Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến ĐIỂM ĐKDT để xin cấp lại.
- Nếu thí sinh chưa khai số điện thoại hoặc đổi số điện thoại thì khi đăng nhập vào Hệ thống để điều chỉnh NV ĐKXT có thể khai báo lại.
- Thí sinh tăng số lượng NV ĐKXT so với đăng ký ban đầu hoặc có điều chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải điều chỉnh bằng phiếu và thực hiện tại ĐIỂM ĐKDT.
Tài liệu hướng dẫn

2.2 Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đối tượng 2 (Tại điểm đăng ký xét tuyển- Trường THPT) - Điều chỉnh bằng Phiếu
* Đối với thí sinh:
- Tiếp nhận Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT số 1, số 2 từ điểm ĐKDT.( Phiếu điều chỉnh chính thức phải có dấu đỏ của nhà trường)
- Điền đầy đủ thông tin và thống nhất giữa Phiếu số 1, Phiếu số 2 (nội dung hướng dẫn điền phiếu kèm theo phiếu). Phải điền đầy đủ, rõ ràng tất cả các NV ĐKXT.
- Đến ĐIỂM ĐKDT để nộp phiếu số 1 để cán bộ máy tính tại ĐIỂM ĐKDT cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. ĐIỂM ĐKDT xác nhận phiếu số 2 để thí sinh lưu (Nội dung Phiếu số 2 phải giống Phiếu số 1)
Lưu ý:
- Thí sinh khi đến ĐIỂM ĐKDT để điều chỉnh NV ĐKXT phải đem theo CMND và Phiếu đăng ký dự thi số 2 (để có cơ sở điền và kiểm tra Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT).
- Thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường ĐKXT (theo đề án tuyển sinh của trường trên Cổng thông tin tuyển sinh).
- Thí sinh có thể điều chỉnh ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng (nếu có).
- Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký lúc đăng ký dự thi và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.
    

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi thí sinh nộp Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT, ĐIỂM ĐKDT yêu cầu thí sinh ký xác nhận nội dung điều chỉnh để cập nhật thông tin chính xác của thí sinh vào cơ sở dữ liệu trên Hệ thống( Nhà trường in 2 phiếu từ phần mềm để học sinh ký xác nhận, học sinh giữ 1 phiếu và nhà trường giữ 1 phiếu). Khi ra về học sinh giữ 2 phiếu( 1 phiếu số 2 viết tay và một phiếu có chữ ký xác nhận của nhà trường)
Lưu ý:
Mỗi thí sinh chỉ được đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển duy nhất 1 lần, vì thế các em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Tra cứu thông tin các trường ĐH, CĐ(Mã ngành, mã tổ hợp...) thống nhất tại địa chỉ http://thituyensinh.vn
Lịch điều chỉnh NV ĐKXT
TT Nội dung Thời gian thực hiện
1 Thí sinh thực hiện điều chỉnh NV ĐKXT theo phương thức trực tuyến Từ 15/7
đến 17 giờ 00 ngày 21/7
2 - Thí sinh thực hiện điều chỉnh NV ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT.
- ĐIỂM ĐKDT hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh NV ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.
Từ 8 giờ 00 ngày 15/7
đến 17 giờ 00 ngày 23/7
3 Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh NV ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót giữa kết quả điều chỉnh NV trên hệ thống với thông tin trên Phiếu đề nghị đăng ký điều chỉnh NV (nếu có). Trước 17 giờ 00 ngày 25/7
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Thịnh