Giới trẻ hiện nay, nhất là các bạn học sinh dễ bị mắc benh dau lung và bệnh thoai hoa cot song do ngồi học không đúng tư thế, chơi game hoặc ngồi vi tính quá nhiều!

Thư viện | Thống kê | RSS | Liên hệ
Trường THPT Đa Phúc gửi đến Thày cô và HS (): CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018 - HAPPY NEW YEAR 2018. (Lúc: 28.09.2017 10:54)                     

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 679
  • Tháng hiện tại: 29775
  • Tổng lượt truy cập: 9476403

Truy cập nhanh

Tổ nhóm chuyên môn

Quảng cáo học võ
Giáo dục điện tử
Quản lý học sinh SGD&ĐT

Đề + Đáp án thi thử THPT Quốc Gia lần 2 năm 2017.

Đăng lúc: Thứ tư - 10/05/2017 21:44 - Người đăng bài viết: admincp
Đáp án thi thử THPT Quốc Gia lần 2 năm 2017
ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017

-----------------------------------ĐÁP ÁN MÔN TOÁN---------------------------------------

Câu 132 209 357 485 570 628 743 896
1 D C A B A A A B
2 C A B A C B C B
3 C A D B D B A C
4 A C B C D A D C
5 C D B B A A C C
6 C A D A D C C D
7 A A D D C A A D
8 D B C D B D B D
9 A B A C D B B B
10 B A A B A D B B
11 A D B B A D D B
12 B A A B A B A C
13 D D A D B C C A
14 B B D B A D D A
15 B D B C B A C D
16 B B B A B C D A
17 C D A B C D C D
18 A B D A B C A A
19 D C A A, B, C C B B C
20 D D C C A C B B
21 C A C C B C B D
22 B B C A C D A C
23 B C C A C C D A
24 C C B C D A D A
25 D B C D A D D A
26 D A A A B D A D
27 A D C C B B B A
28 D C A D A C C C
29 A C D B C B A B
30 D A A C B A B D
31 C A B B C D B C
32 B C B C D A C C
33 A B C C D B A B
34 C A A D C C D A
35 A A B C C A A D
36 A B D C D C C D
37 C C A D A D D A
38 C D D A B D A B
39 D D B D D C C C
40 B C C D A C B D
41 D A D D C B D B
42 B D D A D A C A
43 C D A B B C B A
44 D B B D C B C D
45 B B C D D C D C
46 B B D D C A A B
47 D D C A A B B D
48 A C D A B A, B, C D B
49 C A C B D A B B
50 A C A A C B B C
------------------------------- ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH  --------------------------------

Đáp án mã đề: 163

      
01. A  02. B  03. D  04. D  05. D  06. C  07. C  08. C  09. A  10. B
11. D  12. D  13. A  14. B  15. C  16. C  17. B  18. C  19. D  20. C
21. B  22. A  23. C  24. B  25. C  26. B  27. B  28. B  29. B  30. B
31. B  32. C  33. D  34. D  35. D  36. A  37. D  38. C  39. B  40. C
41. D  42. A  43. D  44. B  45. A  46. C  47. D  48. C  49. A  50. A
 
Đáp án mã đề: 197
      
01. B  02. B  03. A  04. C  05. A  06. B  07. B  08. B  09. B  10. A
11. A  12. A  13. A  14. A  15. D  16. D  17. D  18. A  19. C  20. C
21. C  22. C  23. A  24. A  25. A  26. B  27. A  28. B  29. C  30. B
31. D  32. B  33. C  34. A  35. C  36. B  37. A  38. C  39. D  40. B
41. C  42. D  43. D  44. D  45. D  46. A  47. B  48. B  49. A  50. A
 
Đáp án mã đề: 231
      
01. B  02. A  03. B  04. D  05. C  06. C  07. D  08. D  09. D  10. A
11. C  12. A  13. C  14. C  15. A  16. A  17. B  18. D  19. B  20. D
21. D  22. D  23. C  24. C  25. D  26. D  27. C  28. D  29. A  30. A
31. B  32. A  33. C  34. C  35. D  36. C  37. B  38. C  39. A  40. A
41. C  42. D  43. D  44. D  45. B  46. D  47. C  48. B  49. B  50. A
 
Đáp án mã đề: 265
      
01. C  02. C  03. A  04. D  05. C  06. C  07. C  08. B  09. D  10. B
11. C  12. C  13. C  14. B  15. C  16. D  17. B  18. B  19. B  20. C
21. D  22. A  23. C  24. D  25. B  26. D  27. C  28. A  29. B  30. C
31. A  32. B  33. B  34. C  35. C  36. A  37. A  38. D  39. C  40. A
41. A  42. B  43. D  44. C  45. B  46. C  47. C  48. C  49. B  50. C
Đáp án mã đề: 299
      
01. D  02. A  03. D  04. D  05. D  06. C  07. D  08. C  09. A  10. B
11. D  12. B  13. D  14. C  15. A  16. A  17. B  18. A  19. C  20. A
21. B  22. B  23. D  24. B  25. C  26. D  27. B  28. B  29. C  30. B
31. C  32. C  33. A  34. C  35. B  36. B  37. C  38. C  39. C  40. B
41. D  42. B  43. A  44. A  45. A  46. C  47. C  48. A  49. B  50. D
 
 
Đáp án mã đề: 333
      
01. B  02. A  03. A  04. D  05. D  06. A  07. A  08. B  09. C  10. D
11. C  12. B  13. C  14. D  15. A  16. B  17. D  18. A  19. A  20. C
21. B  22. D  23. B  24. A  25. D  26. C  27. A  28. A  29. A  30. D
31. A  32. C  33. D  34. D  35. C  36. A  37. B  38. B  39. C  40. A
41. A  42. C  43. A  44. C  45. D  46. A  47. B  48. C  49. B  50. C
 
 
Đáp án mã đề: 367
      
01. A  02. A  03. B  04. C  05. A  06. B  07. A  08. A  09. A  10. A
11. C  12. B  13. B  14. D  15. C  16. B  17. B  18. A  19. C  20. D
21. C  22. B  23. C  24. A  25. B  26. C  27. C  28. A  29. C  30. D
31. B  32. D  33. B  34. C  35. D  36. C  37. A  38. D  39. B  40. C
41. A  42. A  43. D  44. D  45. C  46. B  47. C  48. A  49. C  50. D
 
Đáp án mã đề: 401
      
01. B  02. D  03. C  04. D  05. D  06. A  07. A  08. C  09. C  10. C
11. B  12. D  13. A  14. B  15. B  16. C  17. C  18. C  19. D  20. C
21. B  22. C  23. A  24. B  25. D  26. C  27. C  28. B  29. B  30. C
31. B  32. D  33. D  34. B  35. D  36. A  37. A  38. A  39. B  40. A
41. B  42. A  43. C  44. D  45. A  46. D  47. A  48. B  49. C  50. C
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Môn: Vật lí
CÂU MĐ 101 MĐ 204 MĐ 313 MĐ 422 MĐ 580 MĐ 696 MĐ 794 MĐ 889
1 C B A A B D C B
2 D A C D A B A D
3 A D C D C D D C
4 B B A B D B D C
5 B D D C C D D A
6 A D C D B C B B
7 D A C A D C D A
8 C D B D D B A D
9 B A A A D C D B
10 A D B A A B C C
11 A B D D A B C D
12 B D C A B B B A
13 D C D D A A B B
14 B B C B A A B A
15 A A D B B A D B
16 A C A B A A D B
17 D A A C D D D A
18 D C D B A D A C
19 B B B A C D C B
20 C B C C B D C C
21 A C B C A B A D
22 A C A B B A A D
23 D A D B B A A A
24 A B C A D C C A
25 B D D C A C C D
26 D C B A C B B D
27 B A D B C D C B
28 C C D B B C C B
29 A A B A C C C B
30 A C B D A C B D
31 D D C A A C D B
32 C A D C D A D C
33 B A C B A A A A
34 C A C A D A D A
35 A C D A A A B A
36 A B A B B A C A
37 A D B D A D C C
38 B D C B A D A B
39 B A C C B A B A
40 A D A C B D C C

Môn: Hóa học
 
Câu 132 209 357 485 570 628 743 896
1 B D A B C A C B
2 C D B D B A C D
3 A C B C B B B B
4 D A D D B D C C
5 C C A B C A A D
6 B D C D A A D C
7 D A C A D B C D
8 A A B B C C C A
9 D A B B D C C C
10 D A B C C C D A
11 B A B A A A C B
12 A C A A D D B C
13 B B B C C B C A
14 A B A A D A A A
15 B C D D A D B A
16 A A D D B B B D
17 D A D A B B A B
18 C B A C D D B C
19 B D D A D C B A
20 C C C D C C B B
21 C D B A C C D D
22 B D C A A D A B
23 C C D D A C D D
24 D D A C A D C B
25 A C D D D C B D
26 C B D A B D D A
27 B D C C D B A B
28 C B B C C A A D
29 D B A D B A B C
30 B D C B C D D C
31 B B C D A A D C
32 D C B B C C C B
33 A B D A B C B D
34 D B A B A B D A
35 A D A C B B A A
36 C A C B D D D C
37 A A A B B B A A
38 C B C D A A A B
39 A C D B D A D B
40 C D D C D D B D


ĐÁP ÁN MÔN SINH 
 
ĐÁP ÁN ĐỀ 135
1. A               2. C          3. D             4. B             5. B             6. D
7. A               8. D          9. A           10. C          11. C          12. A
13. C           14. D          15. A          16. B           17. C          18. B
19. A          20. B           21. D          22. C          23. B           24. C
25. B           26. C          27. D          28. B           29. B           30. D
31. B           32. C          33. C          34. A          35. D          36. A
37. A          38. D          39. A          40. D
 
ĐÁP ÁN ĐỀ 246
 
1. B             2. D            3. A            4. B              5. B           6. B  
7. C            8. B             9. C            10. A          11. C          12. B
13. A          14. C          15. A          16. C          17. C          18. C
19. B           20. A          21. A          22. C          23. D          24. C
25. A          26. A          27. A          28. C          29. A          30. D
31. D          32. B           33. D          34. D          35. B           36. B
37. D          38. D          39. D          40. D
 
ĐÁP ÁN ĐỀ 368
1. C            2. C            3. C            4. B             5. D            6. D  
7. B             8. D            9. B             10. B           11. C          12. D
13. A          14. A          15. B           16. C          17. C          18. D
19. B           20. C          21. B           22. B           23. B           24. C
25. A          26. B           27. C          28. A          29. A          30. C
31. D          32. D          33. D          34. D          35. A          36. A
37. A          38. D          39. A          40. A         
 
ĐÁP ÁN ĐỀ 489
1. D            2. D            3. B             4. B             5. C            6. B  
7. D            8. A            9. C            10. A          11. C          12. D
13. C          14. D          15. D          16. B           17. D          18. A
19. C          20. A          21. C          22. B           23. A          24. B
25. B           26. A          27. A          28. C          29. C          30. A
31. C          32. B           33. D          34. C          35. A          36. A
37. D          38. D          39. B           40. B          
 
ĐÁP ÁN ĐỀ 569
1. B             2. B             3. C            4. B             5. B             6. C  
7. C            8. A            9. A            10. A          11. B           12. C
13. D          14. A          15. A          16. C          17. D          18. A
19. C          20. D          21. C          22. D          23. C          24. C
25. A          26. C          27. A          28. B           29. D          30. A
31. D          32. A          33. B           34. D          35. D          36. D
37. D          38. B           39. B           40. B          
 
ĐÁP ÁN ĐỀ 628
1. C            2. A            3. D            4. D            5. A            6. A  
7. A            8. C            9. C            10. D          11. D          12. B
13. B           14. B           15. C          16. B           17. A          18. B
19. B           20. C          21. A          22. D          23. C          24. D
25. C          26. D          27. C          28. C          29. D          30. C
31. D          32. A          33. A          34. A          35. D          36. B
37. B           38. A          39. B           40. B                   
 
ĐÁP ÁN ĐỀ 735
1. C                 2. B                 3. B                 4. C                 5. D                 6. C    
7. A                 8. B                 9. C                 10. A               11. C               12. A  
13. A               14. C               15. D               16. C               17. D               18. B  
19. D               20. A               21. B               22. B               23. B               24. A  
25. A               26. D               27. D               28. A               29. B               30. B  
31. B               32. A               33. A               34. D               35. C               36. C  
37. D               38. D               39. C               40. D              
 
ĐÁP ÁN ĐỀ 821
1. C            2. B             3. C            4. B             5. D            6. B  
7. A            8. A            9. B             10. A          11. C          12. B
13. A          14. B           15. C          16. C          17. C          18. B
19. A          20. B           21. C          22. B           23. A          24. D
25. D          26. B           27. A          28. A          29. C          30. C
31. D          32. D          33. A          34. C          35. D          36. D
37. D          38. A          39. D          40. D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ KHỐI 12
KHOÁ NGÀY 5/5/2017
MÃ ĐỀ 135
1 D 11 B 21 A 31 C
2 D 12 D 22 B 32 B
3 C 13 A 23 B 33 B
4 D 14 A 24 B 34 A
5 A 15 D 25 A 35 D
6 D 16 D 26 C 36 D
7 C 17 B 27 A 37 B
8 C 18 A 28 C 38 A
9 C 19 B 29 D 39 A
10 C 20 C 30 B 40 C
 
 
MÃ ĐỀ 136
1 B 11 D 21 B 31 C
2 B 12 B 22 D 32 B
3 C 13 B 23 C 33 A
4 B 14 D 24 C 34 D
5 C 15 A 25 B 35 A
6 A 16 C 26 A 36 B
7 D 17 C 27 A 37 D
8 A 18 D 28 D 38 A
9 A 19 D 29 C 39 D
10 C 20 C 30 A 40 B
 
 
MÃ ĐỀ 689
1 C 11 A 21 C 31 D
2 C 12 B 22 A 32 C
3 C 13 B 23 B 33 D
4 C 14 A 24 B 34 C
5 D 15 A 25 D 35 B
6 C 16 D 26 A 36 B
7 B 17 B 27 C 37 B
8 A 18 C 28 D 38 D
9 D 19 B 29 D 39 A
10 A 20 D 30 C 40 A
 
  
MÃ ĐỀ 572
1 B 11 A 21 B 31 B
2 D 12 A 22 B 32 D
3 A 13 D 23 C 33 D
4 A 14 C 24 C 34 A
5 C 15 C 25 B 35 C
6 C 16 C 26 D 36 B
7 A 17 D 27 C 37 B
8 B 18 A 28 B 38 B
9 A 19 B 29 A 39 D
10 A 20 C 30 D 40 B
 
 
 MÃ ĐỀ 213
1 D 11 D 21 C 31 B
2 C 12 D 22 A 32 D
3 C 13 B 23 B 33 B
4 B 14 D 24 C 34 A
5 D 15 C 25 A 35 D
6 A 16 C 26 C 36 B
7 C 17 A 27 D 37 D
8 A 18 B 28 D 38 A
9 A 19 C 29 B 39 A
10 B 20 B 30 C 40 A
 
  
MÃ ĐỀ 357
1 C 11 B 21 D 31 B
2 A 12 C 22 A 32 D
3 B 13 A 23 D 33 C
4 C 14 C 24 B 34 B
5 C 15 D 25 D 35 A
6 A 16 D 26 A 36 A
7 D 17 D 27 D 37 A
8 C 18 B 28 C 38 B
9 B 19 D 29 C 39 A
10 A 20 C 30 B 40 B
 
 
 
MÃ ĐỀ 208
1 C 11 B 21 D 31 C
2 B 12 D 22 A 32 D
3 A 13 C 23 D 33 B
4 A 14 A 24 D 34 C
5 A 15 B 25 D 35 B
6 C 16 B 26 B 36 C
7 A 17 D 27 C 37 C
8 B 18 C 28 A 38 D
9 B 19 C 29 A 39 B
10 A 20 C 30 C 40 A
 
 
 
MÃ ĐỀ 482
1 A 11 A 21 B 31 A
2 D 12 C 22 D 32 A
3 B 13 C 23 D 33 D
4 C 14 C 24 D 34 B
5 C 15 B 25 A 35 D
6 D 16 A 26 A 36 C
7 C 17 B 27 A 37 C
8 C 18 B 28 C 38 A
9 D 19 A 29 D 39 B
10 B 20 B 30 D 40 B

-----------------------------------------------------------------------------------
ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 12
KHOÁ NGÀY 5/5/2017
MÃ ĐỀ 054
1 D 11 B 21 D 31 C
2 D 12 A 22 D 32 C
3 D 13 D 23 B 33 C
4 B 14 B 24 C 34 C
5 A 15 D 25 B 35 B
6 A 16 B 26 A 36 D
7 D 17 C 27 C 37 D
8 A 18 C 28 D 38 C
9 B 19 C 29 A 39 D
10 D 20 D 30 B 40 C
 
 
MÃ ĐỀ 061
1 C 11 A 21 D 31 C
2 A 12 C 22 C 32 B
3 D 13 D 23 B 33 C
4 C 14 A 24 C 34 A
5 C 15 D 25 C 35 C
6 B 16 A 26 D 36 D
7 B 17 B 27 B 37 A
8 B 18 C 28 C 38 C
9 A 19 D 29 D 39 C
10 B 20 B 30 B 40 B
 
 
MÃ ĐỀ 062
1 C 11 C 21 C 31 A
2 C 12 B 22 A 32 C
3 C 13 A 23 D 33 D
4 D 14 D 24 D 34 B
5 C 15 A 25 A 35 B
6 C 16 B 26 C 36 A
7 A 17 D 27 A 37 B
8 C 18 B 28 B 38 C
9 B 19 B 29 C 39 B
10 D 20 D 30 D 40 A
 
 
 
 
 
MÃ ĐỀ 063
1 D 11 A 21 D 31 C
2 C 12 D 22 B 32 C
3 B 13 A 23 C 33 C
4 B 14 B 24 B 34 D
5 B 15 C 25 C 35 A
6 A 16 B 26 D 36 C
7 D 17 D 27 B 37 C
8 A 18 C 28 C 38 A
9 A 19 C 29 B 39 D
10 B 20 C 30 A 40 C
 
 
 
MÃ ĐỀ 065
1 B 11 A 21 C 31 D
2 A 12 A 22 D 32 C
3 C 13 B 23 D 33 D
4 B 14 D 24 C 34 A
5 B 15 C 25 C 35 B
6 B 16 C 26 A 36 C
7 D 17 B 27 C 37 D
8 A 18 A 28 D 38 B
9 C 19 C 29 A 39 C
10 D 20 B 30 C 40 C
 
 
 
MÃ ĐỀ 056
1 A 11 B 21 D 31 B
2 A 12 A 22 D 32 A
3 D 13 D 23 A 33 B
4 C 14 D 24 B 34 D
5 C 15 D 25 B 35 D
6 A 16 D 26 B 36 D
7 A 17 B 27 B 37 B
8 B 18 C 28 D 38 C
9 C 19 D 29 B 39 B
10 C 20 A 30 A 40 D
 
 
 
 
 
MÃ ĐỀ 059
1 B 11 C 21 C 31 B
2 C 12 D 22 D 32 B
3 D 13 B 23 B 33 D
4 A 14 A 24 A 34 B
5 D 15 D 25 D 35 A
6 C 16 D 26 C 36 D
7 B 17 D 27 B 37 A
8 A 18 D 28 A 38 D
9 D 19 A 29 A 39 C
10 B 20 A 30 A 40 B
 
 
 
MÃ ĐỀ 051
1 C 11 D 21 B 31 C
2 D 12 B 22 C 32 D
3 C 13 D 23 C 33 A
4 A 14 D 24 D 34 D
5 D 15 C 25 B 35 C
6 A 16 A 26 B 36 B
7 D 17 D 27 A 37 A
8 D 18 A 28 B 38 C
9 C 19 B 29 C 39 C
10 C 20 D 30 D 40 D
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐÁP ÁN MÔN GDCD

Câu 132 209 357 485 570 628 743 896
1 A A C D B D B D
2 D D D B A A A D
3 D D B B D D B C
4 A C A D B B D C
5 C B C B A C B B
6 B D B B C C D C
7 D D B D C C A A
8 C A A C D B C C
9 A C B A C A D D
10 B C B A C B D C
11 D C D B D C B B
12 C A B C C D A C
13 A A A A B B C B
14 A B B D A C A D
15 B B D C A C C B
16 B D D D B D A B
17 C C D A D A D C
18 B A C A C A C B
19 A B D A D B C A
20 D C B C A B D B
21 A B C C B C C A
22 D A C B C D C A
23 D D D C B C C D
24 B A A D B A B A
25 A B B D C A A D
26 C C C B A B D B
27 D A D B D D A C
28 C B A C C C D A
29 B B A A D C B A
30 C A D B B B B A
31 A C A C A D D D
32 D D C C A B A C
33 D B B D A A C D
34 A D C D D A A A
35 C C C B D A D D
36 C B A A A D B B
37 B D A A C D A A
38 C C C C B A B B
39 B D A D B B C C
40 B A D A D D B D

Tác giả bài viết: Admin
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thông tin về thi, kiểm tra

Xếp giải HSG TP năm 2014-2015
Mặc dù không có giải Quốc gia như năm trước nhưng kết quả năm nay cũng rất cao. Có 15 học sinh đạt giải, trong đó có 3 giải Nhì, 7 giải Ba và 5 giải Khuyến...

Tổ Xã hội

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn bộ môn Lịch Sử THPT Năm 2012-2013
Sau đay là một số hướng dẫn cụ thể về hoạt động chuyên môn trong năm học 2011-2012. Các Tổ, nhóm trưởng vận dụng có sáng tạo cho phù hợp với điều kiện của đơn...

Hỗ trợ trực tuyến

1
Quản trị

Name: Vũ Thìn
Phone: 01258765577
vuthin@hanoiedu.vn
Kỹ thuật

Name: Vương Xuân Thủy

bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông?

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc

sky a820l-- sky a830l

Bản quyền thuộc Trường THPT Đa Phúc
Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn - Hà Nội
Điện thoại: 0438843430 - 0912769056 - Email: c3daphuc@hanoiedu.vn