Giới trẻ hiện nay, nhất là các bạn học sinh dễ bị mắc benh dau lung và bệnh thoai hoa cot song do ngồi học không đúng tư thế, chơi game hoặc ngồi vi tính quá nhiều!

Thư viện | Thống kê | RSS | Liên hệ
Trường THPT Đa Phúc gửi đến . (): Thầy, trò trường Đa Phúc thi đua dạy tốt, học tốt "Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11". (Lúc: 28.09.2017 11:54)                     

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 176
  • Khách viếng thăm: 174
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 37301
  • Tháng hiện tại: 1515848
  • Tổng lượt truy cập: 14294239

Truy cập nhanh

Tổ nhóm chuyên môn

Giáo dục điện tử

Kế hoạch thi KHKT cấp trường năm học 2019-2020

Đăng lúc: Thứ hai - 07/10/2019 05:56 - Người đăng bài viết: admincp
Căn cứ Công văn số 4228/BGDĐT-GDTrH ngày 18/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức cuộc thi khoa học, kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2019-2020; Căn cứ kế hoạch số: 4289/KH-SGD&ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội, về Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học thành phố Hà Nội năm học 2019 – 2020; Trường THPT Đa Phúc xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
1
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1
Số:    /KH-THPTĐP

       Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học
cấp trường năm học 2019 - 2020

 
            Căn cứ Công văn số 4228/BGDĐT-GDTrH ngày 18/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức cuộc thi khoa học, kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2019-2020;
Căn cứ kế hoạch số: 4289/KH-SGD&ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội, về Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học thành phố Hà Nội  năm học 2019 – 2020;
Trường THPT Đa Phúc xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;
2. Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;
3. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trung học;
4. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của công tác nghiên cứu KHKT của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.
2. Trên cơ sở quy chế và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT năm học 2019 - 2020, các lớp tổ chức triển khai công tác nghiên cứu KHKT cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế, đối tượng học sinh, chương trình, nội dung dạy học của cơ sở giáo dục. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cần quan tâm tổ chức một số hoạt động sau:
- Khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên hiện có, đặc biệt là giáo viên có năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu KHKT, giáo viên đã hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT; đưa nội dung hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh.
3. Phát triển Câu lạc bộ KHKT trong các cơ sở giáo dục trung học nhằm tạo môi trường cho học sinh nhiên cứu, chia sẻ về kiến thức, kỹ năng và các sản phẩm NCKH; giúp đỡ học sinh trong việc tiếp cận và vận dụng các phương pháp NCKH cũng như sản phẩm khoa học vào thực tiễn; rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho hoạt động NCKH, học tập và trong cuộc sống.
4. Phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các viện và trung tâm khoa học công nghệ; cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn các đề tài khoa học của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh nghiên cứu KHKT và tham gia cuộc thi KHKT.
6. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về cuộc thi, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cụm trường THPT thành lập hội đồng thẩm định khoa học và tổ chức cuộc thi KHKT cấp quận, huyện/cụm trường phù hợp với điều kiện thực tế chọn cử và tích cực chuẩn bị các dự án tham gia cuộc thi cấp Thành phố.
- Nộp hồ sơ cấp trường: ngày 15 tháng 10 năm 2019
 
III. ĐĂNG KÝ VÀ NỘP ĐỀ TÀI DỰ THI CẤP TRƯỜNG
            1. Các lớp có học sinh tham dự cuộc thi KHKT nộp hồ sơ cho nhà trường ngày 15/10/2019.
2. Hồ sơ dự thi:
2. Mỗi đề tài dự thi nộp Hồ sơ gồm:
-  05 bản báo cáo (không quá 15 trang A4 đánh máy) về quá trình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đến thời điểm hiện tại (tháng 10/2019), nêu hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài. Các thông tin về học sinh, giáo viên hướng dẫn chỉ được xuất hiện ở trang bìa, không được ghi trong bất cứ trang nào của báo cáo.
- 01 Quyết định cử giáo viên hướng dẫn đề tài.
- 01 bộ hồ sơ gồm các tờ khai (theo mẫu đính kèm)  hoặc được tải về tại mục “Công văn/khoa học kĩ thuật” trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn. Các phiếu phải được điền đầy đủ thông tin, ký tên, đóng dấu phù hợp với tiến độ nghiên cứu, gửi dưới dạng bản chụp theo định dạng PDF và nộp bản chính về email cntt.daphuc@gmail.com
Lưu ý:
- Thời điểm phê duyệt dự án của người bảo trợ; thời gian thực hiện kế hoạch nghiên cứu đã được phê duyệt; thời điểm phê duyệt của Hội đồng khoa học cơ sở hoặc của cuộc thi cấp cụm trường THPT trước và sau khi nghiên cứu, thí nghiệm; thời điểm phê duyệt của hội đồng thẩm định trước khi dự thi cấp Thành phố; các phiếu khác có liên quan theo yêu cầu đối với dự án dự thi. Hồ sơ không đầy đủ hoặc thiếu thông tin sẽ không được tham dự cuộc thi cấp Thành phố.
- Cụm trường sẽ tổ chức chấm các đề tài KHKT để chọn dự thi cấp thành phố trước 30/10/2018.
IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ QUY TRÌNH CHẤM THI
Căn cứ Công văn số 4228/BGDĐT-GDTrH ngày 18/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức cuộc thi khoa học, kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2019-2020 đánh giá dự án dự thi theo các tiêu chí dưới đây:
1. Dự án khoa học
- Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;
- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
- Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;
- Tính sáng tạo: 20 điểm;
- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.
2. Dự án kĩ thuật
- Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;
- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
- Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;
- Tính sáng tạo: 20 điểm;
- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.
3. Quy trình chấm thi
- Chấm thi theo từng lĩnh vực: Đánh giá thông qua hồ sơ dự án dự thi và phỏng vấn thí sinh tại các gian trưng bày.
- Chọn đội tuyển tham dự cuộc thi cấp Quốc gia: những dự án đạt giải cao ở vòng chấm lĩnh vực sẽ tham dự vòng chọn đội tuyển (thí sinh trình bày và trả lời phỏng vấn tại phòng làm việc của hội đồng chấm thi).
- Tại  phần chấm chọn giải lĩnh vực và chọn đội tuyển tham dự cuộc thi cấp Quốc gia, thí sinh trình bày dự án và trả lời câu hỏi của giám khảo bằng tiếng Việt.
- Đối với các dự án đạt giải nhất các lĩnh vực của cuộc thi cấp quốc gia, trong danh sách chọn cử tham dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế cần phải trình bày tóm tắt dự án và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh.
V. NHIỆM VỤ CÁC BỘ PHẬN THỰC HIỆN
1. Giáo viên chủ nhiệm lớp
- Phổ biến kế hoạch cho học sinh;  
- Động viên các em học sinh tham gia nghiên cứu KHKT (nhất là những học sinh đã tham gia trong những năm học trước);
- Tổng hợp danh sách học sinh trong lớp đăng ký dự thi nghiên cứu KHKT báo cáo nhà trường;
2. Văn phòng nhà trường
Tổng hợp báo cáo, thu nhận hồ sơ dự thi, cung cấp thông tin khi học sinh cần.
3. Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn
 Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện cuộc thi KHKT cấp trường.

 
 
HIỆU TRƯỞNG
                                                   
 
>>> Tải chi tiết Kế hoạch và các lĩnh vực cuộc thi.
Tác giả bài viết: Admin
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hệ thống QLHS trực tuyến trường THPT Đa Phúc

Tổ Xã hội

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn bộ môn Lịch Sử THPT Năm 2012-2013
Sau đay là một số hướng dẫn cụ thể về hoạt động chuyên môn trong năm học 2011-2012. Các Tổ, nhóm trưởng vận dụng có sáng tạo cho phù hợp với điều kiện của đơn...

Hỗ trợ trực tuyến

1
Quản trị

Name: Vũ Thìn
Phone: 0858765577
vuthin@hanoiedu.vn
Kỹ thuật

Name: Vương Xuân Thủy

bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông?

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc

sky a820l-- sky a830l

Bản quyền thuộc Trường THPT Đa Phúc
Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn - Hà Nội
Điện thoại: 0438843430 - 0912769056 - Email: c3daphuc@hanoiedu.vn