Giới trẻ hiện nay, nhất là các bạn học sinh dễ bị mắc benh dau lung và bệnh thoai hoa cot song do ngồi học không đúng tư thế, chơi game hoặc ngồi vi tính quá nhiều!

Thư viện | Thống kê | RSS | Liên hệ
Trường THPT Đa Phúc gửi đến . (): Chúc các thí sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT Đa Phúc thi tốt. (Lúc: 28.09.2017 10:54)                     

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 43
  • Khách viếng thăm: 4
  • Máy chủ tìm kiếm: 39
  • Hôm nay: 88
  • Tháng hiện tại: 1318616
  • Tổng lượt truy cập: 27548940

Truy cập nhanh

Tổ nhóm chuyên môn

Giáo dục điện tử

Kết quả thi thử TN THPT môn Ngữ văn năm 2020.

Đăng lúc: Thứ tư - 01/07/2020 18:26 - Người đăng bài viết: admincp
Kết quả thi TN THPT môn Ngữ văn (Thi ngày 28/6/2020).
TT SBD Lớp   Tổng điểm  ĐK thi ban Ghi chú
KHTN KHXH
1 120001 12A         6.75 x    
2 120002 12I         5.75 x    
3 120003 12N         3.75 x    
4 120004 12C         6.50 x    
5 120005 12C         7.00 x    
6 120006 12I         4.25 x    
7 120007 12A         6.50 x    
8 120008 12A         6.00 x    
9 120009 12P         5.25 x    
10 120010 12B         6.25 x    
11 120011 12M         6.75 x    
12 120012 12P         5.25 x    
13 120013 12B         6.50 x    
14 120014 12C         5.00 x    
15 120015 12N         3.00 x    
16 120016 12A         6.00 x    
17 120017 12B         3.00 x    
18 120018 12B         3.75 x    
19 120019 12N         4.75 x    
20 120020 12C         6.75 x    
21 120021 12C         5.75 x    
22 120022 12B         6.75 x    
23 120023 12C         6.25 x    
24 120024 12C         7.25 x    
25 120025 12G         7.00 x    
26 120026 12H         6.00 x    
27 120027 12B         3.75 x    
1 120028 12C         7.25 x    
2 120029 12A         6.25 x    
3 120030 12C         6.50 x    
4 120031 12H         4.50 x    
5 120032 12N         5.50 x    
6 120033 12G         7.00 x    
7 120034 12C         6.25 x    
8 120035 12A         6.25 x    
9 120036 12A         6.00 x    
10 120037 12N         4.75 x    
11 120038 12A         6.00 x    
12 120039 12B         4.50 x    
13 120040 12E         3.50 x    
14 120041 12N         5.50 x    
15 120042 12C         6.00 x    
16 120043 12M         5.50 x    
17 120044 12C         7.00 x    
18 120045 12M         6.75 x    
19 120046 12C         7.75 x    
20 120047 12B         6.00 x    
21 120048 12P         3.00 x    
22 120049 12G         4.50 x    
23 120050 12D   x   Vắng
24 120051 12A         6.50 x    
25 120052 12N         5.25 x    
26 120053 12P         6.75 x    
27 120054 12N         6.00 x    
1 120055 12M         5.00 x    
2 120056 12B         6.75 x    
3 120057 12N         7.00 x    
4 120058 12P         6.25 x    
5 120059 12C         6.00 x    
6 120060 12P         7.00 x    
7 120061 12N         5.50 x    
8 120062 12C         8.00 x    
9 120063 12G         6.25 x    
10 120064 12A         7.50 x    
11 120065 12C         6.25 x    
12 120066 12M         5.00 x    
13 120067 12M         5.50 x    
14 120068 12N         6.75 x    
15 120069 12A         5.25 x    
16 120070 12C         7.00 x    
17 120071 12N         5.25 x    
18 120072 12A         6.50 x    
19 120073 12N         6.00 x    
20 120074 12C         6.75 x    
21 120075 12N         5.75 x    
22 120076 12K         6.00 x    
23 120077 12C         6.00 x    
24 120078 12N         5.75 x    
25 120079 12B         5.75 x    
26 120080 12B         5.50 x    
27 120081 12M         4.00 x    
1 120082 12N         5.00 x    
2 120083 12C         6.00 x    
3 120084 12N         5.75 x    
4 120085 12B         6.75 x    
5 120086 12A         6.75 x    
6 120087 12C         6.75 x    
7 120088 12B         5.00 x    
8 120089 12M         3.75 x    
9 120090 12B         6.00 x    
10 120091 12A         7.50 x    
11 120092 12B         6.00 x    
12 120093 12A         7.50 x    
13 120094 12I         5.75 x    
14 120095 12N         5.25 x    
15 120096 12C         4.25 x    
16 120097 12P         6.25 x    
17 120098 12N         4.75 x    
18 120099 12P         4.00 x    
19 120100 12C         7.00 x    
20 120101 12M         5.25 x    
21 120102 12A         7.25 x    
22 120103 12C         3.25 x    
23 120104 12B         4.25 x    
24 120105 12K         2.75 x    
25 120106 12C         5.75 x    
26 120107 12C         7.50 x    
27 120108 12A         7.75 x    
1 120109 12C         6.75 x    
2 120110 12N         5.00 x    
3 120111 12P         7.00 x    
4 120112 12H         6.00 x    
5 120113 12A         5.50 x    
6 120114 12N         5.00 x    
7 120115 12P         5.75 x    
8 120116 12C         7.25 x    
9 120117 12N         4.25 x    
10 120118 12B         4.75 x    
11 120119 12M         5.00 x    
12 120120 12M         4.25 x    
13 120121 12B         3.50 x    
14 120122 12A         7.00 x    
15 120123 12N         2.75 x    
16 120124 12M         4.25 x    
17 120125 12C            -   x   Vắng
18 120126 12C         5.75 x    
19 120127 12M         3.25 x    
20 120128 12B         6.00 x    
21 120129 12N         4.00 x    
22 120130 12A         5.50 x    
23 120131 12M         5.25 x    
24 120132 12A         5.50 x    
25 120133 12C         7.50 x    
26 120134 12N         6.00 x    
1 120135 12P         5.25 x    
2 120136 12A         6.75 x    
3 120137 12M         5.75 x    
4 120138 12B         7.00 x    
5 120139 12G         5.25 x    
6 120140 12A         7.00 x    
7 120141 12M         5.50 x    
8 120142 12C            -   x   Vắng
9 120143 12C         7.50 x    
10 120144 12N         6.25 x    
11 120145 12A         5.75 x    
12 120146 12G         7.75 x    
13 120147 12A         6.25 x    
14 120148 12N         6.25 x    
15 120149 12A         6.00 x    
16 120150 12K         7.25 x    
17 120151 12A         6.25 x    
18 120152 12P         6.50 x    
19 120153 12P         3.75 x    
20 120154 12B         7.25 x    
21 120155 12M         3.75 x    
22 120156 12N         5.75 x    
23 120157 12A         7.50 x    
24 120158 12P         6.25 x    
25 120159 12A         6.75 x    
26 120160 12A         6.75 x    
1 120161 12B         5.25 x    
2 120162 12C         7.25 x    
3 120163 12M         7.00 x    
4 120164 12B         8.00 x    
5 120165 12N         4.25 x    
6 120166 12B         6.00 x    
7 120167 12C         5.75 x    
8 120168 12A         6.00 x    
9 120169 12P         5.25 x    
10 120170 12N         4.00 x    
11 120171 12P         4.00 x    
12 120172 12P         5.00 x    
13 120173 12B         6.75 x    
14 120174 12H         7.75 x    
15 120175 12A         6.75 x    
16 120176 12M         5.00 x    
17 120177 12P         4.75 x    
18 120178 12B         6.75 x    
19 120179 12A         7.50 x    
20 120180 12P         5.50 x    
21 120181 12A         8.00 x    
22 120182 12G         6.00 x    
23 120183 12P         6.00 x    
24 120184 12C         5.75 x    
25 120185 12C         6.50 x    
26 120186 12N         4.25 x    
27 120287 12M        3.75 x    
1 120187 12C         7.00 x    
2 120188 12P         5.00 x    
3 120189 12C         6.00 x    
4 120190 12B         6.25 x    
5 120191 12N         5.00 x    
6 120192 12A         6.50 x    
7 120193 12B         5.75 x    
8 120194 12G         3.50 x    
9 120195 12N         3.75 x    
10 120196 12M         5.50 x    
11 120197 12B         6.75 x    
12 120198 12N         5.25 x    
13 120199 12B         5.00 x    
14 120200 12C         7.00 x    
15 120201 12P         6.50 x    
16 120202 12N         3.75 x    
17 120203 12G         6.75 x    
18 120204 12N         7.00 x    
19 120205 12N         4.75 x    
20 120206 12P         6.50 x    
21 120207 12P         5.00 x    
22 120208 12G         5.75 x    
23 120209 12M         6.25 x    
24 120210 12C         5.25 x    
25 120211 12B         6.50 x    
26 120212 12B         5.75 x    
27 120301 12M         4.50 x    
1 120213 12A         6.25 x    
2 120214 12C         4.50 x    
3 120215 12A         5.25 x    
4 120216 12A         6.50 x    
5 120217 12M         6.25 x    
6 120218 12P         5.25 x    
7 120219 12N         4.50 x    
8 120220 12N         5.50 x    
9 120221 12B         5.50 x    
10 120222 12G         6.25 x    
11 120223 12P         6.25 x    
12 120224 12P         8.00 x    
13 120225 12M         6.50 x    
14 120226 12A         6.25 x    
15 120227 12C         5.00 x    
16 120228 12B            -   x   Vắng
17 120229 12B         6.25 x    
18 120230 12B         8.25 x    
19 120231 12A         8.00 x    
20 120232 12B         8.25 x    
21 120233 12B         6.75 x    
22 120234 12N         7.50 x    
23 120235 12C         7.00 x    
24 120236 12B         6.75 x    
25 120237 12C         8.25 x    
26 120238 12G         7.25 x    
27 120458 12M        7.00 x    
1 120239 12H         5.75   x  
2 120240 12D         7.75   x  
3 120241 12K         5.75   x  
4 120242 12K         4.25   x  
5 120243 12K         5.50   x  
6 120244 12K         7.00   x  
7 120245 12D         9.00   x  
8 120246 12I         7.25   x  
9 120247 12D         7.50   x  
10 120248 12H         6.00   x  
11 120249 12N         7.00   x  
12 120250 12I         6.25   x  
13 120251 12D         7.00   x  
14 120252 12E         8.00   x  
15 120253 12I         5.25   x  
16 120254 12D         8.25   x  
17 120255 12E         7.75   x  
18 120256 12K         7.00   x  
19 120257 12G         6.25   x  
20 120258 12G         6.75   x  
21 120259 12H         6.75   x  
22 120260 12G         7.25   x  
23 120261 12K         6.25   x  
24 120262 12H         7.25   x  
25 120263 12M         8.00   x  
26 120264 12H         7.00   x  
27 120265 12E         8.00   x  
28 120266 12K         7.25   x  
29 120267 12G         4.25   x  
1 120268 12G     x Vắng
2 120269 12H         4.75   x  
3 120270 12G         6.50   x  
4 120271 12K         5.75   x  
5 120272 12G         6.50   x  
6 120273 12D         7.75   x  
7 120274 12D         8.50   x  
8 120275 12H         7.75   x  
9 120276 12G         7.25   x  
10 120277 12D         7.75   x  
11 120278 12K         7.50   x  
12 120279 12I         7.00   x  
13 120280 12K         6.75   x  
14 120281 12M         6.75   x  
15 120282 12I         4.50   x  
16 120283 12H         4.50   x  
17 120284 12P         5.50   x  
18 120285 12G         7.00   x  
19 120286 12E         7.75   x  
20 120288 12I         5.00   x  
21 120289 12E         6.25   x  
22 120290 12K         6.00   x  
23 120291 12E         8.25   x  
24 120292 12H         6.25   x  
25 120293 12I         7.00   x  
26 120294 12E         8.00   x  
27 120295 12N         6.75   x  
28 120296 12I         6.50   x  
1 120297 12E         7.75   x  
2 120298 12I         7.00   x  
3 120299 12K         5.50   x  
4 120300 12D         7.25   x  
5 120302 12E         8.00   x  
6 120303 12H         7.25   x  
7 120304 12K         6.75   x  
8 120305 12H         7.75   x  
9 120306 12H         6.75   x  
10 120307 12G         6.50   x  
11 120308 12D         8.00   x  
12 120309 12G         5.75   x  
13 120310 12D     x Vắng
14 120311 12P         5.00   x  
15 120312 12G         5.00   x  
16 120313 12I         7.50   x  
17 120314 12I         6.75   x  
18 120315 12K         6.75   x  
19 120316 12K         5.50   x  
20 120317 12M         4.75   x  
21 120318 12K         7.00   x  
22 120319 12D         8.00   x  
23 120320 12G         6.50   x  
24 120321 12K         5.75   x  
25 120322 12H         6.00   x  
26 120323 12E         8.25   x  
27 120324 12I         7.00   x  
28 120325 12P         6.00   x  
1 120326 12I         6.50   x  
2 120327 12M         6.25   x  
3 120328 12E         8.50   x  
4 120329 12E         8.50   x  
5 120330 12H         6.50   x  
6 120331 12D         8.25   x  
7 120332 12D         8.25   x  
8 120333 12A         8.00   x  
9 120334 12P         5.75   x  
10 120335 12G         7.50   x  
11 120336 12P         7.25   x  
12 120337 12D         7.75   x  
13 120338 12E         7.75   x  
14 120339 12E         8.00   x  
15 120340 12E         8.25   x  
16 120341 12E         8.00   x  
17 120342 12G         5.75   x  
18 120343 12D         8.50   x  
19 120344 12E         7.75   x  
20 120345 12K         7.25   x  
21 120346 12H         7.50   x  
22 120347 12H         6.75   x  
23 120348 12P         6.50   x  
24 120349 12D         8.25   x  
25 120350 12M         5.50   x  
26 120351 12M         5.75   x  
27 120352 12H         6.25   x  
28 120353 12H         6.50   x  
29 120354 12D         8.50   x  
1 120355 12E         8.50   x  
2 120356 12E         8.50   x  
3 120357 12I         7.75   x  
4 120358 12E         8.00   x  
5 120359 12G         7.50   x  
6 120360 12P         4.00   x  
7 120361 12B         7.75   x  
8 120362 12I         8.00   x  
9 120363 12H         7.25   x  
10 120364 12I         5.00   x  
11 120365 12K         7.75   x  
12 120366 12I         7.25   x  
13 120367 12I         8.25   x  
14 120368 12D         8.50   x  
15 120369 12K         7.50   x  
16 120370 12G         7.50   x  
17 120371 12D         8.50   x  
18 120372 12I         7.50   x  
19 120373 12D         8.00   x  
20 120374 12E         8.50   x  
21 120375 12E         7.50   x  
22 120376 12D         8.25   x  
23 120377 12K         7.75   x  
24 120378 12E         8.25   x  
25 120379 12K         7.75   x  
26 120380 12K         6.25   x  
27 120381 12H         7.75   x  
28 120382 12D         8.00   x  
29 120383 12I         8.25   x  
1 120384 12I         8.25   x  
2 120385 12I         6.50   x  
3 120386 12D         8.75   x  
4 120387 12P         6.00   x  
5 120388 12M         7.00   x  
6 120389 12B         7.25   x  
7 120390 12M         7.50   x  
8 120391 12M     x Vắng
9 120392 12G         7.75   x  
10 120393 12H         7.25   x  
11 120394 12I         7.75   x  
12 120395 12M         6.75   x  
13 120396 12D         8.25   x  
14 120397 12H         7.75   x  
15 120398 12K         7.50   x  
16 120399 12G         8.00   x  
17 120400 12I         6.75   x  
18 120401 12I         6.50   x  
19 120402 12K         6.75   x  
20 120403 12G         7.50   x  
21 120404 12E         7.75   x  
22 120405 12K         7.75   x  
23 120406 12G         8.25   x  
24 120407 12G         7.50   x  
25 120408 12G         6.25   x  
26 120409 12D         8.25   x  
27 120410 12K         7.50   x  
28 120411 12H         7.00   x  
29 120412 12H         6.75   x  
1 120413 12D         7.75   x  
2 120414 12E         7.75   x  
3 120415 12I         6.75   x  
4 120416 12G         7.75   x  
5 120417 12I         6.00   x  
6 120418 12I         6.50   x  
7 120419 12K         6.25   x  
8 120420 12D         7.50   x  
9 120421 12D         6.75   x  
10 120422 12E         8.50   x  
11 120423 12G         5.50   x  
12 120424 12H         5.50   x  
13 120425 12D         8.50   x  
14 120426 12G         7.75   x  
15 120427 12D         8.50   x  
16 120428 12H         7.50   x  
17 120429 12M         4.50   x  
18 120430 12P         4.75   x  
19 120431 12D         8.25   x  
20 120432 12E         8.00   x  
21 120433 12I         8.25   x  
22 120434 12E         7.25   x  
23 120435 12D         8.50   x  
24 120436 12I         5.00   x  
25 120437 12M         4.75   x  
26 120438 12E         8.00   x  
27 120439 12D         7.50   x  
28 120440 12D         7.75   x  
1 120441 12K         5.25   x  
2 120442 12I         7.75   x  
3 120443 12M         7.00   x  
4 120444 12E         7.00   x  
5 120445 12K         6.00   x  
6 120446 12H         7.00   x  
7 120447 12D         8.25   x  
8 120448 12M         7.25   x  
9 120449 12P         6.50   x  
10 120450 12E         8.25   x  
11 120451 12E         8.00   x  
12 120452 12M         6.25   x  
13 120453 12K         6.00   x  
14 120454 12D         8.25   x  
15 120455 12D         8.25   x  
16 120456 12G         6.25   x  
17 120457 12H         5.25   x  
18 120459 12D         8.00   x  
19 120460 12I         6.50   x  
20 120461 12E         8.00   x  
21 120462 12H         5.50   x  
22 120463 12I         4.50   x  
23 120464 12D         8.00   x  
24 120465 12E         8.00   x  
25 120466 12B         7.25   x  
26 120467 12H         7.25   x  
27 120468 12E         8.25   x  
1 120469 12D         8.25   x  
2 120470 12D         7.75   x  
3 120471 12E         8.25   x  
4 120472 12H         7.00   x  
5 120473 12H         5.25   x  
6 120474 12I         3.00   x  
7 120475 12E         8.25   x  
8 120476 12E         6.75   x  
9 120477 12K         6.25   x  
10 120478 12I         7.25   x  
11 120479 12H         6.50   x  
12 120480 12E         6.50   x  
13 120481 12G         6.50   x  
14 120482 12I         7.00   x  
15 120483 12E         8.25   x  
16 120484 12K         6.75   x  
17 120485 12G         6.50   x  
18 120486 12H         7.50   x  
19 120487 12H         5.75   x  
20 120488 12E         7.75   x  
21 120489 12P         5.50   x  
22 120490 12D         7.50   x  
23 120491 12K         7.25   x  
24 120492 12K         5.75   x  
25 120493 12H         7.00   x  
26 120494 12E         8.25   x  
27 120495 12G         6.00   x  
28 120496 12H         6.00   x  
28 120497 TD   x   Thí sinh tự do

Tác giả bài viết: Admin
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hệ thống QLHS trực tuyến trường THPT Đa Phúc

Tổ Xã hội

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn bộ môn Lịch Sử THPT Năm 2012-2013
Sau đay là một số hướng dẫn cụ thể về hoạt động chuyên môn trong năm học 2011-2012. Các Tổ, nhóm trưởng vận dụng có sáng tạo cho phù hợp với điều kiện của đơn...

Hỗ trợ trực tuyến

1
Quản trị

Name: Vũ Thìn
Phone: 0858765577
vuthin@hanoiedu.vn
Kỹ thuật

Name: Vương Xuân Thủy

bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông?

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc

sky a820l-- sky a830l

Bản quyền thuộc Trường THPT Đa Phúc
Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn - Hà Nội
Điện thoại: 0438843430 - 0912769056 - Email: c3daphuc@hanoiedu.vn