Giới trẻ hiện nay, nhất là các bạn học sinh dễ bị mắc benh dau lung và bệnh thoai hoa cot song do ngồi học không đúng tư thế, chơi game hoặc ngồi vi tính quá nhiều!

Thư viện | Thống kê | RSS | Liên hệ
Trường THPT Đa Phúc gửi đến Thày cô và HS (): CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018 - HAPPY NEW YEAR 2018. (Lúc: 28.09.2017 10:54)                     

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 900
  • Tháng hiện tại: 23143
  • Tổng lượt truy cập: 9434608

Truy cập nhanh

Tổ nhóm chuyên môn

Quảng cáo học võ
Giáo dục điện tử
Quản lý học sinh SGD&ĐT

KH cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT năm học 2017-2018

Đăng lúc: Chủ nhật - 24/09/2017 10:08 - Người đăng bài viết: admincp
KH cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT năm học 2017-2018

KH cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT năm học 2017-2018

Triển khai cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học Năm học 2017-2018
1
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
CỤM TRƯỜNG THPT SÓC SƠN- MÊ LINH 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: …../KH-CSSML    Hà Nội, ngày… .tháng 9 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
 Triển khai cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học
Năm học 2017-2018
 
Thực hiện công văn số 6003/BGD ĐT-GDTrH ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh Trung học năm học 2017 - 2018;
Thực hiện công văn số 3486/ BGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 8 năm 2017 về việc triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh Trung học năm học 2017 – 2018;
            Cụm Sóc Sơn – Mê Linh xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu KHKT năm học 2017 - 2018, như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;
- Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;
- Khuyến khích các giáo viên trong nhà trường tích cự hỗ trợ hướng dẫn các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của học sinh;
- Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.
- Tăng cường trao đổi, giao lưu giữa học sinh và giáo viên các trường trong Cụm.
- Chọn được đội tuyển dự thi cấp Thành phố.
2. Yêu cầu:
a. Ý tưởng dự thi của học sinh:
- Là các ý tưởng ban đầu về phát minh, sáng chế, cái tiến kỹ thuật có tác động tích cực đến cuộc sống của cộng đồng hoặc ứng dụng vào việc giảng dạy và học tập ở nhà trường.
- Ý tưởng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của nhà trường. Dễ thực hiện, chi phí thấp.
b. Yêu cầu đối với các ý tưởng nghiên cứu khoa học, kỹ thuật:
- Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.
- Là các ý tưởng dựa trên nghiên cứu; quan sát thực trạng tại địa phương, trường học...; các ý tưởng cải tiến từ những sản phẩm, dự án thực tế.
- Các ý tưởng dự thi ở 20 lĩnh vực (có phụ lục kèm theo trong KH-SGD&ĐT Hà Nội)
- Những ý tưởng nghiên cứu có liên quan đến các mầm bệnh, hóa chất độc hại hoặc các chất ảnh hưởng đến môi trường không được tham gia Cuộc thi.
c. Yêu cầu về đối tượng dự thi:
- Tất cả học sinh THPT đều có quyền tham gia.
- Mỗi trường tham gia nhiều nhất 01 ý tưởng (đề tài)/01 lĩnh vực.
II.NỘI DUNG TỔ CHỨC CUỘC THI CẤP CỤM
2.1. Đối tượng dự thi: HS các trường THPT thuộc Cụm Sóc Sơn – Mê Linh.
2.2. Nội dung thi: Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài NCKH, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực quy định trong quy chế của cuộc thi theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ GD&ĐT.
2.3. Địa điểm: Tại trường THPT Tự Lập
2.4. Người hướng dẫn nghiên cứu: Mỗi dự án dự thi có ít nhất 1 người hướng dẫn nghiên cứu do HT nhà trường ra quyết định. Một người hướng dẫn được hướng dẫn tối đa 02 dự án NCKH của HS trong cùng một thời gian (có thể mời người hướng dẫn là giảng viên các trường Đại học, cao đẳng, TCCN).
2.5. Hồ sơ dự thi gồm:
          - Hồ sơ dự án đăng ký dự thi (theo mẫu công văn 2705/KH-SGD&ĐT-GDTrH ngày 17/8/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội) và các biểu mẫu (đăng tải trên Website của Cuộc thị tại địa chỉ http://giaoducphothong.edu.vn) bao gồm:
          + Phiếu học sinh (Phiếu 1A); Đề cương nghiên cứu
          + Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B)
          + Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1)
          + Kế hoạch nghiên cứu (Theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu 1A)
          + Báo cáo kết quả nghiên cứu.
          + Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (bắt buộc phải được trưng bày cùng với dự án)
          + Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có)
          + Phiếu đánh giá rủi ro (Phiếu 3)(nếu có)
          + Phiếu dự án tiếp tục (Phiếu 7)(nếu có)
          + Phiếu tham gia của con người (nếu có)
          + Phiếu cho phép thông tin cá nhân (nếu có)
          + Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống (Phiếu 5A),( Phiếu 5B)
(nếu có)
          + Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm (Phiếu 6A)(nếu có)
          + Phiếu sử dụng mô người và động vật (Phiếu 6B)(nếu có)
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI:

Thời gian Nội dung Người thực hiện
Từ 11/09/2017
đến 30/9/2017
Triển khai cho học sinh đăng ký ý tưởng, tên đề tài.
Tổ chức thi cấp trường
Học sinh toàn trường trong Cụm.
Từ 9/10/2017
đến 12/10/2017
Thành lập, họp Ban giám khảo Cụm.
 
BTC
Ban GK
     
Từ 16/10/2017
đến 18/10/2017
Các ý tưởng đã được chọn được tiến hành nghiên cứu, triễn khai và viết báo cáo nộp về Cụm. GV hướng dẫn và học sinh có ý tưởng
Ngày19/10/2017 Tổ chức cuộc thi cấp Cụm.
Xét chọn đề tài xuất sắc xếp giải.
Ban tổ chức,  nhóm HS dự thi, GV hướng dẫn
Ngày 23/10/2017 Tuyên dương - Khen thưởng Ban chỉ đạo
Học sinhđạt giải, GV hướng dẫn
Ngày 27,28/ 10/2017 Hoàn thiện đề tài và tham gia dự thi cấp TP. GV hướng dẫn, học sinh có đề tài
     
 
(Thời gian trên có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế; kế hoạch của bộ và Sở sẽ có thông báo cụ thể.)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của công tác NCKH của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội, đăng tải kế hoạch lên Website của trường.
- Lập kế hoạch và triển khai đến toàn bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường.
- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có trách nhiệm tư vấn và hướng dẫn cho học sinh định hướng lựa chọn về lĩnh vực môn học của mình để giúp các em hình thành ý tưởng.
- Cho học sinh đăng ký các ý tưởng tham gia dự thi và phân công giáo viên hướng dẫn. Thành lập ban giám khảo của cuộc thi.
V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
- Cơ cấu giải thưởng:
18-20 điểm đạt giải nhất;
16-17,9 điểm đạt giải nhì;
14-15,9 điểm đạt giải ba;
12-13,9 điểm đạt giải KK.
- Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi cấp Thành phố sẽ được biểu dương, đặc cách trong xét thi đua khen thưởng trong năm học.

 
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- Các trường THPT trong Cụm
 (để p/h và th/h);
- Lưu: VT, CĐ, ĐTN, Tổ CM.
 
CỤM TRƯỞNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TỰ LẬP
(Đã ký)
 
 
 
 Trần Mạnh Hùng
 
 
 
Tác giả bài viết: Admin
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thông tin về thi, kiểm tra

Xếp giải HSG TP năm 2014-2015
Mặc dù không có giải Quốc gia như năm trước nhưng kết quả năm nay cũng rất cao. Có 15 học sinh đạt giải, trong đó có 3 giải Nhì, 7 giải Ba và 5 giải Khuyến...

Tổ Xã hội

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn bộ môn Lịch Sử THPT Năm 2012-2013
Sau đay là một số hướng dẫn cụ thể về hoạt động chuyên môn trong năm học 2011-2012. Các Tổ, nhóm trưởng vận dụng có sáng tạo cho phù hợp với điều kiện của đơn...

Hỗ trợ trực tuyến

1
Quản trị

Name: Vũ Thìn
Phone: 01258765577
vuthin@hanoiedu.vn
Kỹ thuật

Name: Vương Xuân Thủy

bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông?

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc

sky a820l-- sky a830l

Bản quyền thuộc Trường THPT Đa Phúc
Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn - Hà Nội
Điện thoại: 0438843430 - 0912769056 - Email: c3daphuc@hanoiedu.vn