Giới trẻ hiện nay, nhất là các bạn học sinh dễ bị mắc benh dau lung và bệnh thoai hoa cot song do ngồi học không đúng tư thế, chơi game hoặc ngồi vi tính quá nhiều!

Thư viện | Thống kê | RSS | Liên hệ
Trường THPT Đa Phúc gửi đến . (): Thông báo: Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 của trường THPT Đa Phúc là 35 điểm. (Lúc: 28.09.2017 11:54)                     

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 77
  • Hôm nay: 2244
  • Tháng hiện tại: 39542
  • Tổng lượt truy cập: 10541994

Truy cập nhanh

Tổ nhóm chuyên môn

Quảng cáo học võ
Giáo dục điện tử
Quản lý học sinh SGD&ĐT

Đáp án Tiếng anh 12 kiểm tra giữa HK2 năm 20

Đăng lúc: Thứ bảy - 24/03/2018 05:14 - Người đăng bài viết: admincp
Đáp án kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2017-2018.
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC 2017-2018
 ĐÁP ÁN TIẾNG ANH 12 (CHƯƠNG TRÌNH CŨ)
 
 Đáp án mã đề: 147
       01. D; 02. C; 03. D; 04. D; 05. B; 06. B; 07. C; 08. C; 09. A; 10. A; 11. C; 12. C; 13. A; 14. A; 15. C;
       16. B; 17. D; 18. D; 19. B; 20. A; 21. B; 22. D; 23. D; 24. C; 25. C; 26. B; 27. C; 28. A; 29. C; 30. D;
       31. A; 32. D; 33. A; 34. D; 35. B; 36. B; 37. B; 38. C; 39. C; 40. A; 41. D; 42. A; 43. D; 44. B; 45. B;
       46. C; 47. D; 48. A; 49. A; 50. B;
 
 
Đáp án mã đề: 162
       01. A; 02. B; 03. A; 04. B; 05. B; 06. C; 07. A; 08. C; 09. C; 10. C; 11. D; 12. B; 13. C; 14. D; 15. B;
       16. D; 17. A; 18. D; 19. A; 20. D; 21. C; 22. C; 23. D; 24. D; 25. D; 26. A; 27. B; 28. C; 29. C; 30. B;
       31. A; 32. B; 33. D; 34. A; 35. C; 36. C; 37. D; 38. B; 39. B; 40. A; 41. B; 42. C; 43. A; 44. A; 45. D;
       46. B; 47. A; 48. D; 49. B; 50. C;
 
 
 Đáp án mã đề: 181
       01. A; 02. B; 03. B; 04. D; 05. A; 06. C; 07. B; 08. B; 09. B; 10. D; 11. A; 12. A; 13. D; 14. B; 15. D;
       16. C; 17. C; 18. B; 19. C; 20. A; 21. A; 22. D; 23. D; 24. D; 25. D; 26. A; 27. B; 28. D; 29. D; 30. B;
       31. A; 32. B; 33. A; 34. C; 35. D; 36. C; 37. B; 38. C; 39. C; 40. B; 41. C; 42. B; 43. A; 44. A; 45. D;
       46. A; 47. D; 48. C; 49. C; 50. C;
 
 
 Đáp án mã đề: 196
       01. A; 02. C; 03. D; 04. C; 05. D; 06. B; 07. D; 08. D; 09. C; 10. C; 11. C; 12. D; 13. A; 14. B; 15. B;
       16. C; 17. B; 18. A; 19. B; 20. A; 21. B; 22. C; 23. A; 24. C; 25. A; 26. C; 27. D; 28. D; 29. A; 30. C;
       31. B; 32. A; 33. D; 34. A; 35. B; 36. C; 37. B; 38. D; 39. A; 40. C; 41. D; 42. A; 43. B; 44. B; 45. A;
       46. C; 47. B; 48. D; 49. D; 50. B;
 
 
 Đáp án mã đề: 215
       01. C; 02. D; 03. B; 04. D; 05. C; 06. C; 07. D; 08. C; 09. A; 10. B; 11. B; 12. C; 13. C; 14. A; 15. A;
       16. B; 17. D; 18. C; 19. D; 20. B; 21. B; 22. D; 23. A; 24. C; 25. B; 26. B; 27. B; 28. B; 29. D; 30. A;
       31. D; 32. C; 33. B; 34. C; 35. B; 36. A; 37. D; 38. A; 39. A; 40. A; 41. C; 42. A; 43. C; 44. C; 45. A;
       46. D; 47. B; 48. D; 49. D; 50. C;
 
 
 Đáp án mã đề: 230
       01. A; 02. D; 03. B; 04. A; 05. B; 06. C; 07. A; 08. C; 09. A; 10. A; 11. C; 12. D; 13. D; 14. B; 15. D;
       16. D; 17. A; 18. D; 19. C; 20. C; 21. D; 22. A; 23. D; 24. C; 25. C; 26. B; 27. B; 28. B; 29. B; 30. C;
       31. D; 32. C; 33. B; 34. B; 35. C; 36. B; 37. D; 38. A; 39. A; 40. A; 41. D; 42. A; 43. A; 44. C; 45. C;
       46. B; 47. C; 48. B; 49. B; 50. D;
 
 
 Đáp án mã đề: 249
       01. D; 02. C; 03. D; 04. C; 05. B; 06. C; 07. B; 08. D; 09. A; 10. A; 11. B; 12. C; 13. D; 14. A; 15. D;
       16. B; 17. C; 18. B; 19. B; 20. A; 21. C; 22. C; 23. D; 24. C; 25. D; 26. B; 27. A; 28. C; 29. D; 30. D;
       31. C; 32. C; 33. B; 34. A; 35. C; 36. B; 37. C; 38. A; 39. A; 40. D; 41. B; 42. A; 43. B; 44. A; 45. A;
       46. A; 47. B; 48. D; 49. D; 50. C;
 
 
 
 Đáp án mã đề: 264
       01. C; 02. A; 03. C; 04. A; 05. D; 06. B; 07. C; 08. A; 09. B; 10. C; 11. B; 12. A; 13. B; 14. B; 15. D;
       16. C; 17. C; 18. A; 19. C; 20. D; 21. B; 22. C; 23. D; 24. A; 25. B; 26. B; 27. D; 28. D; 29. D; 30. D;
       31. A; 32. C; 33. B; 34. B; 35. A; 36. D; 37. A; 38. A; 39. C; 40. A; 41. C; 42. B; 43. B; 44. C; 45. C;
       46. D; 47. B; 48. D; 49. A; 50. D;

 ĐÁP ÁN TIẾNG ANH 12 (CHƯƠNG TRÌNH MỚI 12D-E)
 
Code 210:
1.      A    11. C   21. C   31. D   41.  C
2.      B    12. B   22. A   32. C   42. A
3.      B    13. C   23. C   33. A   43. C
4.      D    14. B   24. C   34. A   44. D
5.      C    15. A   25. B   35. C   45. D
6.      A    16. C   26. C   36. C   46. B
7.      D    17. B   27. A   37. A   47. B
8.      B    18. B   28. A   38. A   48. D
9.      A    19. C   29. D   39. C   49. A
10.   D    20. A   30. B   40. D   50. C
 
 
Code 211:
1. C    11. C   21. D   31. A 41. C
2. B    12. A   22. B   32. C 42. B
3. D    13. D   23. C   33. C 43. A
4. A    14. C   24. C   34. D 44. A
5. B    15. A   25. B   35. B 45. D
6. D    16. B   26. D   36. C 46. B
7. A    17. D   27. B   37. A 47. B
8. C    18. B   28. B   38. C 48. B
9. B    19. D   29. C   39. D 49. C
10. A    20. B   30. A   40. A 50. C
 
 
Code 213:
1. C    11. C   21. C   31. A 41. C
2. B    12. A   22. B   32. D 42. A
3. D    13. D   23. C   33. C 43. B
4. A    14. D   24. D   34. C 44. C
5. B    15. B   25. A   35. A 45. B
6. D    16. B   26. B   36. A 46. B
7. A    17. C   27. B   37. C 47. B
8. C    18. C   28. C   38. B 48. B
9. B    19. B   29. B   39. D 49. B
10. A    20. A   30. C   40. C 50. A
 
 
Code 214:
1. C    11. B   21. B   31. C 41. A
2. A    12. A   22. D   32. A 42. C
3. B    13. C   23. B   33. B 43. D
4. D    14. A   24. B   34. A 44. B
5. A    15. A   25. D   35. C 45. D
6. D    16. B   26. B   36. B 46. B
7. B    17. C   27. A   37. D 47. D
8. B    18. B   28. A   38. D 48. C
9. C    19. D   29. D   39. A 49. D
10. D    20. D   30. A   40. C 50. A
 
 
 
Tác giả bài viết: Admin
Từ khóa:

Đáp án kiểm tra

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hệ thống QLHS trực tuyến trường THPT Đa Phúc

Tổ Xã hội

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn bộ môn Lịch Sử THPT Năm 2012-2013
Sau đay là một số hướng dẫn cụ thể về hoạt động chuyên môn trong năm học 2011-2012. Các Tổ, nhóm trưởng vận dụng có sáng tạo cho phù hợp với điều kiện của đơn...

Hỗ trợ trực tuyến

1
Quản trị

Name: Vũ Thìn
Phone: 01258765577
vuthin@hanoiedu.vn
Kỹ thuật

Name: Vương Xuân Thủy

bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông?

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc

sky a820l-- sky a830l

Bản quyền thuộc Trường THPT Đa Phúc
Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn - Hà Nội
Điện thoại: 0438843430 - 0912769056 - Email: c3daphuc@hanoiedu.vn