01:50 EDT Thứ bảy, 23/03/2019

Trang nhất » Tin Tức » Thông tin về giáo viên

Danh sách cán bộ, giáo viên đã công tác tại trường THPT Đa Phúc

Thứ ba - 16/04/2013 11:17
Danh sách cán bộ, giáo viên đã công tác tại trường THPT Đa Phúc

Danh sách cán bộ, giáo viên đã công tác tại trường THPT Đa Phúc

1. Danh sách 10 thầy cô giáo tham gia giảng dạy đầu tiên tại trường
 

TT Họ và tên Giảng dạy  bộ môn Địa chỉ  hiện nay
1.   Nguyễn Mai Giáo viên phụ trách trường.  
2.   Phạm Tiến Thuận Văn Hàng Than, Hà Nội
3.   Nguyễn Đạo  
4.   Nguyễn Thị Hải Sinh, Hóa Hà Nội
5.   Nguyễn Quốc Nhuế Trung văn  
6.   Trần Khánh Thể dục Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phú
7.   Thầy Đường Sử  
8.   Lê Huy  Thắng Toán  
9.   Cô Nhung Địa  
10.                Đoàn Ngọc Hải Chính Trị  
 
2. Danh sách các thầy cô giáo và CBCNV đã tham gia công tác tại trường
 
TT Họ Và Tên Môn Chức vụ Thời gian
1.             Lê Huy Thắng Toán    
2.             Trần Văn Khôi Toán Hiệu Phó  
3.             Trần Bình Toán Bí thư Chi Đoàn Giáo viên  
4.             Trương Duy Mạnh Toán    
5.             Nguyễn Thế Giao Toán    
6.             Nguyễn Thị Học Toán    
7.             Cô giáo Mộng Điệp Toán    
8.             Nguyễn Thành Toán    
9.             Nguyễn Minh Hải Toán    
10.        Thầy giáo Duyên Toán    
11.        Kim Xuân Huần Toán Bí thư Chi Đoàn  
12.        Phan Thị Loan Toán Hiệu Phó  
13.        Phan Xuân Minh Toán    
14.        Lê Xuân Lý Toán    
15.        Phan Thị Sang Toán    
16.        Nguyễn Thị Lan Anh Toán    
17.        Phí Thị Ngọc Hà Toán    
18.        Ngô Thị Quý Toán    
19.        Nguyễn Văn Hoạt Toán    
20.        Nguyễn Phương Tùng Toán    
21.        Đào Văn Thỏa Toán    
22.        Trần Văn Đông Toán    
23.        Nguyễn Văn Kim Toán Hiệu Trưởng  
24.        Sái Thị Trìu Toán    
25.        Nguyễn Thị Hợi Toán    
26.        Nguyễn Ngọc Sướng Toán Bí Thư Chi Bộ, Hiệu Phó  
27.        Bùi Tiến Dũng Toán Hiệu Trưởng  
28.        Nguyễn Đức Khánh Toán    
29.        Nguyễn Văn Phương Toán    
30.        Hà Thu Hiền Toán    
31.        Nguyễn Thị Diệu Anh Toán    
32.        Nguyễn Hồng Sơn Toán Hiệu Phó  
33.        Đàm Khắc Minh Toán    
34.        Hoàng Văn Hường Toán    
35.        Nguyễn Anh Hải Toán    
         
36.        Nguyễn Đạo Vật Lý    
37.        Nguyễn Khánh Trường Vật Lý    
38.        Lê Đình Thu Vật Lý    
39.        Thầy giáo Châu Vật Lý    
40.        Trần Anh Thư Vật Lý    
41.        Thầy giáo Thọ Vật Lý    
42.        Nguyễn Thị Kim Dung Vật Lý    
43.        Nguyễn Văn Phong Vật Lý    
44.        Lâm Túy Bích Vật Lý    
45.        Ngô Quang Phát Vật Lý    
46.        Nguyễn Văn Tấn Vật Lý    
47.        Đặng Quang Thệ Vật Lý Hiệu Trưởng, Bí Thư Chi Bộ  
48.        Nguyễn Văn Lâm Vật Lý    
49.        Phan Văn Sê Vật Lý    
50.        Cao Văn Vũ Vật Lý    
51.        Nguyễn Thị Tằng Vật Lý Hiệu Phó  
52.        Trịnh Xuân Bằng Vật Lý    
53.        Nguyễn Mạnh Cầu Vật Lý    
54.        Đào Thị Dung Vật Lý    
55.        Hoàng Văn Nhiên Vật Lý    
56.        Nguyễn Thế Hưng Vật Lý    
         
57.        Trịnh Hà Hoá    
58.        Nguyễn Mạnh Du Hoá    
59.        Nguyễn Thị Hồng Dung Hoá    
60.        Nguyễn Thị Oanh Hoá    
61.        Nguyễn Thị Tuyết Hồng Hoá    
62.        Nguyễn Liên Phương Hoá    
63.        Nguyễn Mai Tùng Hoá    
64.        Phùng Nam Kim Hoá    
65.        Lê Thế Toại Hoá    
66.        Nguyễn Thị Đông Hoá    
67.        Nguyễn Thị Ngọc Hoá Chủ Tịch Công Đoàn  
68.        Phạm Thanh Bình Hoá    
69.        Vũ Ngọc Bảo Hoá    
70.        Lê Thế Thịnh Hoá    
71.        Trương Thị Yến Hoá    
72.        Nguyễn Đang Dương Hoá    
73.               
74.        Nguyễn Thị Hải Sinh    
75.        Nguyễn Minh Tộ Sinh Hiệu Trưỏng  
76.        Đỗ Thị Vinh Sinh    
77.        Nguyễn Thị Tuyết Sinh    
78.        Võ Hoài Nhơn Sinh    
79.        Nguyễn Ngọc Hà Sinh    
80.        Nguyễn Thị Hạnh Sinh    
81.        Nguyễn Thị Cảo Sinh    
82.        Lưu Thị Quyết Sinh    
83.        Lê Quang Tùng Sinh    
84.        Lưu Đức Hùng Sinh    
85.        Nguyễn Văn Y Sinh    
86.        Nguyễn Tu Tập Sinh Hiệu Trưởng, Chủ Tịch CĐ  
87.        Nguyễn Văn Sơn Sinh    
         
88.        Nguyễn Văn Súy Kỹ Thuật    
89.        Nguyễn Thị Hồng Kỹ Thuật    
90.        Nguyễn Thị Xuyến Kỹ Thuật    
91.        Dương Thị Thái Kỹ Thuật Bí Thư Đoàn  
92.        Nguyễn Thị Nhài Kỹ Thuật    
93.        Ngô Văn Quyết Kỹ Thuật    
94.        Nguyễn Thị Khánh Vàng Kỹ Thuật    
         
95.        Phạm Tiến Thuận Văn    
96.        Thầy giáo Văn Văn    
97.        Phi Tuyết Hinh Văn    
98.        Lê Văn Phẩm Văn    
99.        Nguyễn Thị Đức Hạnh Văn Bí Thư Đoàn  
100.     Nguyễn Văn Rồng Văn    
101.     Đào Hồng Vân Văn    
102.     Đoàn Mai Thi Văn    
103.     Phạm Như Thanh Văn    
104.     Nguyễn Thị Hà Văn    
105.     Nguyễn Thị Cầm Văn    
106.     Nguyễn Thị Hiên Văn    
107.     Nguyễn Văn Duật Văn    
108.     Hoàng Văn Chiến Văn    
109.     Lê Tiến Đạt Văn    
110.     Chử Văn Hạnh Văn    
111.     Nguyễn Việt Hồng Văn    
112.     Dương Thị Nguyên Văn    
113.     Nguyễn Thị Lưu Văn    
114.     Nguyễn Thị Thanh Văn    
115.     Nguyễn Đức Long Văn    
116.     Nguyễn Tuyên Huấn Văn    
117.     Mai Thị Yến Văn    
118.     Nguyễn Thị Tuyến Văn    
119.     Đỗ Trọng Định Văn    
120.     Nguyễn Thị Mỹ Bảo Văn    
121.     Hoàng Thị Bình Văn    
122.     Nguyễn Duyên Tiên Văn Chủ Tịch Công Đoàn  
123.     Đỗ Thị Thanh Văn    
124.     Trần Thị Xuân Văn    
125.     Nguyễn Thị Nhàn Văn    
126.     Nguyễn Thị Thanh Huyền Văn    
127.     Lê Thị Hương Văn    
128.     Nguyễn Văn Tuyến Văn    
129.     Trần Thị Thanh Huế Văn    
130.     Chử Mai Hạnh Văn    
         
131.     Thầy giáo Đường Lịch Sử    
132.     Nguyễn Xuân Trường Lịch Sử    
133.     Nguyễn Thị Tuyết Loan Lịch Sử    
134.     Chử Mai Sinh Lịch Sử Bí Thư Đoàn  
135.     Lưu Thị Tuy Lịch Sử    
136.     Vũ Văn Ninh Lịch Sử    
137.     Ngô Văn Thùy Lịch Sử    
138.     Nguyễn Thị Vinh Lịch Sử    
139.     Nguyễn Thị Đại Lịch Sử    
140.     Nguyễn Thị Liên Lịch Sử    
141.     Đỗ Hồng Hưng Lịch Sử    
         
142.     Cô giáo Nhung Địa Lý    
143.     Nguyễn Văn Chấn Địa Lý    
144.     Thầy giáo Tiến Địa Lý    
145.     Ngô Vĩnh Dụng Địa Lý Hiệu Phó  
146.     Thầy giáo Kỳ Địa Lý    
147.     Nguyễn Yến Tri Địa Lý    
148.     Nguyễn Thị Cần Địa Lý    
149.     Nguyễn Đăng Hưng Địa Lý    
150.     Nguyễn Văn Minh Địa Lý    
151.     Nguyễn Văn Vừa Địa Lý    
152.     Phạm Nguyên Tú Địa Lý    
153.     Nguyễn Thị Mão Địa Lý    
154.     Cô giáo Dung Địa Lý    
155.     Nguyễn Thị Lan Phương Địa Lý    
156.     Nguyễn Thị Tuyến Địa Lý    
157.     Trần Thị Nhung Địa Lý    
         
158.     Nguyễn Quốc Nhuế Trung Văn    
159.     Nguyễn Bá Trường Trung Văn Bí Thư Chi Bộ  
160.     Ngô Sĩ Các Trung Văn    
161.     Nguyễn Xuân Bính Trung Văn    
162.     Nguyễn Viết Lân Trung Văn Bí Thư Đoàn  
163.     Ngô Văn Quyết Trung Văn    
         
164.     Nguyễn Thị Nguyệt Nga Văn    
165.     Nguyễn Minh Thuần Nga Văn    
166.     Nguyễn Thị Nhu Nga Văn    
167.     Ưng Thị Tố Chinh Nga Văn    
168.            
169.     Nguyễn Thuý Hiền Anh Văn    
170.     Trần Thị Chính Anh Văn    
171.     Lê Thị Thu Anh Văn    
172.     Trần Văn Khoát Anh Văn    
173.     Nguyễn Thị Cường Anh Văn    
174.     Vũ Tuệ Minh Anh Văn    
175.            
176.     Đoàn Ngọc Hải GDCD Hiệu Phó, Bí Thư Chi Bộ  
177.     Thầy giáo Thu GDCD    
178.     Thầy giáo Nghiên GDCD    
179.     Mai Văn Biền GDCD    
180.     Trương Kim Huy GDCD    
181.     Nguyễn Văn Trác GDCD Bí Thư Chi Bộ  
182.     Đào Ngọc Thuyên GDCD    
183.     Phạm Lũy GDCD Quyền Hiệu Trưởng  
184.     Nguyễn Văn Cát GDCD    
185.     Nguyễn Đăng Khoa GDCD    
186.     Ngô Thị Việt Đức GDCD    
187.     Phạm Thị Lan GDCD    
188.     Nguyễn Thị Hạnh GDCD    
189.     Trương Diệm GDCD Bí Thư Đoàn  
         
190.     Trần Khánh Thể Dục    
191.     Ngô Tiến Soạn Thể Dục    
192.     Thầy giáo Chơn Thể Dục    
193.     Nguyễn Văn Đạt Thể Dục    
194.     Nguyễn Thị Sinh Thể Dục    
195.     Huỳnh Văn Thân Thể Dục    
196.     Nguyễn Thị Lan Thể Dục    
197.     Nghiêm Thị Thành Thể Dục    
198.     Vương Thị Phương Thể Dục    
         
199.     Lê Quốc Tấn GDQP    
         
200.     Nguyễn Thanh Vân CBCNV Văn Phòng  
201.     Trần Văn Hiệu CBCNV Văn Phòng, Thư viện  
202.     Ngô Quý Cách CBCNV Văn Phòng  
203.     Nguyễn Thị Bích CBCNV Thí Nghiệm  
204.     Nguyễn Văn Mẫn CBCNV Bảo vệ  
205.     Nguyễn Thị Minh CBCNV Cấp Dưỡng  
206.     Nguyễn Thị Chắt CBCNV Kế Toán, bảo vệ  
207.     Nguyễn Thị Bình CBCNV Kế Toán, bảo vệ  
208.     Nguyễn Tri Thức CBCNV Bảo Vệ  
209.     Nguyễn Thành Long CBCNV Bảo Vệ  
210.     Nguyễn Thị Thìn CBCNV Cấp Dưỡng  
211.     Đỗ Thị Sâm CBCNV Thí Nghiệm  
212.     Nguyễn Thị Đường CBCNV Cấp Dưỡng  
213.     Triệu Thị Hưng CBCNV Cấp Dưỡng  
214.     Nguyễn Thị Giang CBCNV Cấp Dưỡng  
215.     Nguyễn Thị Bốn CBCNV Cấp Dưỡng  
216.     Nguyễn Thị Đông CBCNV Cấp Dưỡng  
217.     Chị Hưng CBCNV Cấp Dưỡng  
218.     Nguyễn Văn Vụ CBCNV Bảo Vệ  
219.     Nguyễn Mạnh Kính CBCNV Bảo Vệ  
220.     Ngô Minh Sơn CBCNV Bảo Vệ  
221.     Trần Thị Viễn CBCNV    
222.     Nguyễn Thị La CBCNV Văn Thư  
 

Tác giả bài viết: Vương Xuân Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin xem nhiều

  Thống kê truy cập

  Đang truy cậpĐang truy cập : 16


  Hôm nayHôm nay : 815

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17494

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 931033

  Vui một tí.

  Bạn về dự hội trường Đa Phúc vào tháng 11/2013 với mục đích gì?

  Thăm lại trường xưa.

  Gặp lại bạn cũ và thầy cô.

  Tri ân trường cũ và đóng góp vào ngày vui của trường.

  Tò mò xem có gì trong ngày hội trường.

  Lý do khác.