Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 2, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 05/01/2015

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12A 48 1 10A 43
2 12B 46 2 10B 43
3 12C 48 3 10C 43
4 12D 47 4 10D 43
5 12E 41 5 10E 42
6 12G 44 6 10G 42
7 12H 46 7 10H 42
8 12I 46 8 10I 42
9 12K 46 9 10K 42
10 12M 46 10 10M 42
11 12N 47 11 10N 42
12 12P 45 12 11I 44
13 11A 45 13 11K 44
14 11B 45 14 11M 45
15 11C 43 15 11N 41
16 11D 44 16 11P 45
17 11E 46 17 12A 48
18 11G 43 18 12B 46
19 11H 43 19 12C 48
20 10A 43 20 12D 47
21 10B 43 21 12E 41
22 10C 43 22 12G 44
23 10D 43 23 12H 46
24 10E 42 24 12I 46
25 10G 42 25 12K 46
26 10H 42 26 12M 46
27 10I 42 27 12N 47
28 10K 42 28 12P 45
29 10M 42 29 11A 45
30 10N 42 30 11B 45
31 11I 44 31 11C 43
32 11K 44 32 11D 44
33 11M 45 33 11E 46
34 11N 41 34 11G 43
35 11P 45 35 11H 43

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 9.0 on 02-01-2015

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net