Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 14/05/2018

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Thìn TO Thầy Thìn Nam  
2 Cường TO Thầy Cường Nam  
3 Kế TO Thầy Kế Nam  
4 Sỹ_T TO Thầy Sỹ_T Nam  
5 Huế TO Cô Huế Nam  
6 Dũng TO Thầy Dũng Nam  
7 Hằng_T TO Cô Hằng_T Nam  
8 Đường TO Thầy Đường Nam  
9 Thương TO Thầy Thương Nam  
10 Ngọ TO Cô Ngọ Nam  
11 Len TO Cô Len Nữ  
12 Quang_T TO Thầy Quang Nam  
13 Hoa_T TO Cô Hoa Nữ  
14 TO-HẢI_T TO-HẢI_T Nam  
15 TO-THU_T TO-THU_T Nữ  
16 TO-KHƯƠNG_T TO-KHƯƠNG_T Nam  
17 Hiền TI Cô Hiền Nữ  
18 Phúc TI Thầy Phúc Nam  
19 Thịnh TI Thầy Thịnh Nam  
20 Hải TI Cô Hải Nam  
21 Doãn LY Thầy Doãn Nam  
22 Vụ LY Thầy Vụ Nam  
23 Sỹ_L LY Thầy Sỹ_L Nam  
24 LY Cô Hà Nam  
25 Thủy_L LY Thầy Thủy_L Nam  
26 Hạnh_L LY Cô Hạnh_L Nam  
27 LY_Tình LY_Tình Nam  
28 LY_Văn LY_Văn Nam  
29 Dũng_KT CN Dũng_KT Nam  
30 Nghị CN Thầy Nghị Nam  
31 V.Anh HO Cô V.Anh Nam  
32 Hạnh_H HO Cô Hạnh_H Nam  
33 Lương HO Cô Lương Nam  
34 Nguyệt HO Cô Nguyệt Nam  
35 Hảo HO Cô Hảo Nam  
36 Hường_H HO Cô Hường Nữ  
37 HO-Quang_H HO-Quang_H Nữ  
38 Tươi_H HO Cô Tươi Nam  
39 Hoàn SI Cô Hoàn Nam  
40 T.Giang_S SI Cô T.Giang_S Nam  
41 Tuyến_S SI Cô Tuyến_S Nam  
42 H.Giang SI Cô H.Giang Nam  
43 Hồng_S SI Cô Hồng Nam  
44 Nội CN Cô Nội Nữ  
45 Nhung VA Cô Nhung Nữ  
46 Thủy_V VA Cô Thủy_V Nam  
47 Tuyến_V VA Cô Tuyến_V Nam  
48 Hiếu VA Cô Hiếu Nam  
49 Đ.Hương VA Cô Đ.Hương Nam  
50 T.Hương VA Cô T.Hương Nam  
51 Nhuận VA Cô Nhuận Nam  
52 Hạnh_V VA Cô Hạnh_V Nữ  
53 Hồng_V VA Cô Hồng_V Nam  
54 C.Hương VA Cô C.Hương Nữ  
55 Sâm_V VA Sâm_V Nữ  
56 Khanh TA Cô Khanh Nam  
57 P.Lan TA Cô Lan Nữ  
58 A-My TA Cô A My Nam  
59 Oanh TA Cô Oanh Nam  
60 Huyền TA Cô Huyền Nam  
61 Hồng_A TA Cô Hồng_A Nam  
62 Sâm_A TA Cô Sâm_A Nam  
63 Mẫn TA Cô Mẫn Nam  
64 Thủy_A TA Cô Thủy_A Nữ  
65 Châm TA Cô Châm Nữ  
66 Nga_A TA Cô Nga_A Nam  
67 WST TA Teacher WST Nam  
68 Hùng TD Thầy Hùng Nam  
69 Lẫy TD Cô Lẫy Nam  
70 Linh_TD TD Thầy Linh_TD Nam  
71 L.Anh TD Cô Lan L.Anh Nữ  
72 Trưởng QP Thầy Trưởng Nam  
73 Mạnh QP Thầy Mạnh Nam  
74 Hằng_Đ DI Cô Hằng_Đ Nam  
75 Phương_Đ DI Cô Phương_Đ Nam  
76 Hường_Đ DI Cô Hường Nam  
77 Hiệp DI Cô Hiệp Nữ  
78 Yến SU Cô Yến Nam  
79 Linh_S SU Linh_S Nam  
80 Mùi SU Cô Mùi Nam  
81 Phượng GD Cô Phượng Nam  
82 Nga_CD GD Cô Nga_CD Nam  
83 Thìn_CD GD Cô Thìn_CD Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 11-05-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn