Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 2, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 18/05/2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Thìn TO Thầy Thìn Nam  
2 Cường TO Thầy Cường Nam  
3 Huế TO Cô Huế Nam  
4 Dũng TO Thầy Dũng Nam  
5 Hằng_T TO Cô Hằng_T Nam  
6 Đường TO Thầy Đường Nam  
7 Thương TO Thầy Thương Nam  
8 Ngọ TO Cô Ngọ Nam  
9 Len TO Cô Len Nữ  
10 Quang_T TO Thầy Quang Nam  
11 Hoa_T TO Cô Hoa Nữ  
12 HẢI_T TO-HẢI_T Nam  
13 THU_T TO-THU_T Nữ  
14 KHƯƠNG_T TO-KHƯƠNG_T Nam  
15 Hiền TI Cô Hiền Nữ  
16 Thịnh TI Thầy Thịnh Nam  
17 Hải TI Cô Hải Nam  
18 Vụ LY Thầy Vụ Nam  
19 Sỹ_L LY Thầy Sỹ_L Nam  
20 LY Cô Hà Nam  
21 Thủy_L LY Thầy Thủy_L Nam  
22 Hạnh_L LY Cô Hạnh_L Nam  
23 LY_Ngọc LY_Ngọc Nam  
24 LY_Văn LY_Văn Nam  
25 Dũng_KT CN Dũng_KT Nam  
26 Nghị CN Thầy Nghị Nam  
27 V.Anh HO Cô V.Anh Nam  
28 Hạnh_H HO Cô Hạnh_H Nam  
29 Lương HO Cô Lương Nam  
30 Nguyệt HO Cô Nguyệt Nam  
31 Hảo HO Cô Hảo Nam  
32 Hường_H HO Cô Hường Nữ  
33 Quang_H HO-Quang_H Nữ  
34 Tươi_H HO Cô Tươi Nam  
35 Hoàn SI Cô Hoàn Nam  
36 T.Giang_S SI Cô T.Giang_S Nam  
37 Tuyến_S SI Cô Tuyến_S Nam  
38 H.Giang SI Cô H.Giang Nam  
39 Hồng_S SI Cô Hồng Nam  
40 Nội CN Cô Nội Nữ  
41 Nhung VA Cô Nhung Nữ  
42 Thủy_V VA Cô Thủy_V Nam  
43 Tuyến_V VA Cô Tuyến_V Nam  
44 Hiếu VA Cô Hiếu Nam  
45 Đ.Hương VA Cô Đ.Hương Nam  
46 T.Hương VA Cô T.Hương Nam  
47 Hạnh_V VA Cô Hạnh_V Nữ  
48 Hồng_V VA Cô Hồng_V Nam  
49 C.Hương VA Cô C.Hương Nữ  
50 Sâm_V VA Sâm_V Nữ  
51 Hằng_V VA Cô Hằng_V Nữ  
52 Khanh TA Cô Khanh Nam  
53 P.Lan TA Cô Lan Nữ  
54 A-My TA Cô A My Nam  
55 Oanh TA Cô Oanh Nam  
56 Huyền TA Cô Huyền Nam  
57 Hồng_A TA Cô Hồng_A Nam  
58 Sâm_A TA Cô Sâm_A Nam  
59 Mẫn TA Cô Mẫn Nam  
60 Thủy_A TA Cô Thủy_A Nữ  
61 Châm TA Cô Châm Nữ  
62 Nga_A TA Cô Nga_A Nam  
63 WST TA Teacher WST Nam  
64 Hùng TD Thầy Hùng Nam  
65 Lẫy TD Cô Lẫy Nam  
66 Linh_TD TD Thầy Linh_TD Nam  
67 L.Anh TD Cô Lan L.Anh Nữ  
68 Trưởng QP Thầy Trưởng Nam  
69 Mạnh QP Thầy Mạnh Nam  
70 Hằng_Đ DI Cô Hằng_Đ Nam  
71 Phương_Đ DI Cô Phương_Đ Nam  
72 Hường_Đ DI Cô Hường Nam  
73 Hiệp DI Cô Hiệp Nữ  
74 Yến SU Cô Yến Nam  
75 Linh_S SU Linh_S Nam  
76 Mùi SU Cô Mùi Nam  
77 Phượng GD Cô Phượng Nam  
78 Nga_CD GD Cô Nga_CD Nam  
79 Thìn_CD GD Cô Thìn_CD Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 15-05-2020

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn