Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 2, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 18/05/2020

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12A 45 1 10A 48
2 12B 45 2 10B 46
3 12C 43 3 10C 48
4 12D 44 4 10D 47
5 12E 46 5 10E 41
6 12G 43 6 10G 44
7 12H 50 7 10H 46
8 12I 44 8 10I 46
9 12K 46 9 10K 44
10 12M 46 10 10M 45
11 12N 47 11 10N 41
12 12P 50 12 10P 50
13 11A 48 13 10Q 50
14 11B 46 14 11H 46
15 11C 48 15 11I 44
16 11D 47 16 11K 50
17 11E 41 17 11M 50
18 11G 44 18 11N 50
19 10A 50 19 11P 50
20 10B 50 20 11Q 50
21 10C 50 21 12A 50
22 10D 45 22 12B 50
23 10E 50 23 12C 50
24 10G 50 24 12D 45
25 10H 50 25 12E 50
26 10I 50 26 12G 50
27 10K 44 27 12H 50
28 10M 45 28 12I 50
29 10N 41 29 12K 46
30 10P 50 30 12M 46
31 10Q 50 31 12N 47
32 11H 46 32 12P 50
33 11I 44 33 11A 45
34 11K 50 34 11B 45
35 11M 50 35 11C 43
36 11N 50 36 11D 44
37 11P 50 37 11E 46
38 11Q 50 38 11G 43

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 15-05-2020

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn