Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 21/01/2019

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Thìn TO Thầy Thìn Nam  
2 Cường TO Thầy Cường Nam  
3 Sỹ_T TO Thầy Sỹ_T Nam  
4 Huế TO Cô Huế Nam  
5 Dũng TO Thầy Dũng Nam  
6 Hằng_T TO Cô Hằng_T Nam  
7 Đường TO Thầy Đường Nam  
8 Thương TO Thầy Thương Nam  
9 Ngọ TO Cô Ngọ Nam  
10 Len TO Cô Len Nữ  
11 Quang_T TO Thầy Quang Nam  
12 Hoa_T TO Cô Hoa Nữ  
13 TO-HẢI_T TO-HẢI_T Nam  
14 TO-THU_T TO-THU_T Nữ  
15 TO-KHƯƠNG_T TO-KHƯƠNG_T Nam  
16 Hiền TI Cô Hiền Nữ  
17 Phúc TI Thầy Phúc Nam  
18 Thịnh TI Thầy Thịnh Nam  
19 Hải TI Cô Hải Nam  
20 Vụ LY Thầy Vụ Nam  
21 Sỹ_L LY Thầy Sỹ_L Nam  
22 LY Cô Hà Nam  
23 Thủy_L LY Thầy Thủy_L Nam  
24 Hạnh_L LY Cô Hạnh_L Nam  
25 LY_Ngọc LY_Ngọc Nam  
26 LY_Văn LY_Văn Nam  
27 Dũng_KT CN Dũng_KT Nam  
28 Nghị CN Thầy Nghị Nam  
29 V.Anh HO Cô V.Anh Nam  
30 Hạnh_H HO Cô Hạnh_H Nam  
31 Lương HO Cô Lương Nam  
32 Nguyệt HO Cô Nguyệt Nam  
33 Hảo HO Cô Hảo Nam  
34 Hường_H HO Cô Hường Nữ  
35 HO-Quang_H HO-Quang_H Nữ  
36 Tươi_H HO Cô Tươi Nam  
37 Hoàn SI Cô Hoàn Nam  
38 T.Giang_S SI Cô T.Giang_S Nam  
39 Tuyến_S SI Cô Tuyến_S Nam  
40 H.Giang SI Cô H.Giang Nam  
41 Hồng_S SI Cô Hồng Nam  
42 Nội CN Cô Nội Nữ  
43 Nhung VA Cô Nhung Nữ  
44 Thủy_V VA Cô Thủy_V Nam  
45 Tuyến_V VA Cô Tuyến_V Nam  
46 Hiếu VA Cô Hiếu Nam  
47 Đ.Hương VA Cô Đ.Hương Nam  
48 T.Hương VA Cô T.Hương Nam  
49 Nhuận VA Cô Nhuận Nam  
50 Hạnh_V VA Cô Hạnh_V Nữ  
51 Hồng_V VA Cô Hồng_V Nam  
52 C.Hương VA Cô C.Hương Nữ  
53 Sâm_V VA Sâm_V Nữ  
54 Khanh TA Cô Khanh Nam  
55 P.Lan TA Cô Lan Nữ  
56 A-My TA Cô A My Nam  
57 Oanh TA Cô Oanh Nam  
58 Huyền TA Cô Huyền Nam  
59 Hồng_A TA Cô Hồng_A Nam  
60 Sâm_A TA Cô Sâm_A Nam  
61 Mẫn TA Cô Mẫn Nam  
62 Thủy_A TA Cô Thủy_A Nữ  
63 Châm TA Cô Châm Nữ  
64 Nga_A TA Cô Nga_A Nam  
65 WST TA Teacher WST Nam  
66 Hùng TD Thầy Hùng Nam  
67 Lẫy TD Cô Lẫy Nam  
68 Linh_TD TD Thầy Linh_TD Nam  
69 L.Anh TD Cô Lan L.Anh Nữ  
70 Trưởng QP Thầy Trưởng Nam  
71 Mạnh QP Thầy Mạnh Nam  
72 Hằng_Đ DI Cô Hằng_Đ Nam  
73 Phương_Đ DI Cô Phương_Đ Nam  
74 Hường_Đ DI Cô Hường Nam  
75 Hiệp DI Cô Hiệp Nữ  
76 Yến SU Cô Yến Nam  
77 Linh_S SU Linh_S Nam  
78 Mùi SU Cô Mùi Nam  
79 Phượng GD Cô Phượng Nam  
80 Nga_CD GD Cô Nga_CD Nam  
81 Thìn_CD GD Cô Thìn_CD Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 18-01-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn