Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: GD Cô Thìn_CD

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12P - GDCD     12C - GDCD  
2            
3   12H - GDCD     11A - GDCD  
4   12G - GDCD     11B - GDCD  
5   11C - GDCD        

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10Q - GDCD 10E - GDCD 10P - GDCD
2   HOP   11Q - GDCD 10N - GDCD  
3   HOP   11N - GDCD   10G - GDCD
4   HOP     11P - GDCD 10D - GDCD
5   HOP        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net