Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TO Cô Ngọ

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10C - TO_T 11E - TO HOP 10C - TO_T 12K - TO
2   10C - TO_T 12K - TO HOP 10C - TO_T 11E - TO
3   10C - TO_T 12K - TO   10C - TO_T 11E - TO
4 11E - TO          
5 12K - TO 11E - TO     12K - TO  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10C - TO    
2           10C - TO
3   11E - TO_T   12K - TO_T 11E - TO_T 10C - TO
4 10C - TO 11E - TO_T   12K - TO_T 11E - TO_T  
5 10C - CC 11E - TO_T   12K - TO_T 11E - TO_T 10C - SH

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net