Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TO Thầy Thương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11Q - TO_T HOP 11P - TO_T  
2 10I - TO_T   11Q - TO_T HOP 11P - TO_T  
3 10I - TO_T   11Q - TO_T   11P - TO_T  
4 10I - TO_T          
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10I - TO 10I - TO 11P - TO
2     11P - TO 11P - TO 10I - TO 11P - TO
3     11P - TO     11Q - TO
4   11Q - TO   10I - TO   11Q - TO
5   11Q - TO   11Q - TO    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net