Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TA Teacher WST

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3   11G - WST   11B - WST    
4   11E - WST   11C - WST    
5   11D - WST   11A - WST    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10B - WST 10D - WST 10I - WST 11P - WST 10H - WST  
2 11I - WST 11N - WST 11Q - WST 10K - WST 10A - WST  
3 11M - WST 10Q - WST 10E - WST 10G - WST 11H - WST  
4 10N - WST 10P - WST   10C - WST 10M - WST  
5         11K - WST  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net