Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TA Cô Nga_A

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12G - CC     12G - TA    
2 10D - ANHTB   12P - TA 12G - TA 12G - TA  
3 10D - ANHTB   12P - TA   12P - TA  
4 10D - ANHTB       12P - TA  
5         12G - TA 12G - SH

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10Q - TA      
2 12G - ANHTB   10D - TA 10D - TA    
3 12G - ANHTB     10D - TA   HOP
4 12G - ANHTB     10Q - TA 10Q - TA HOP
5       10Q - TA 10D - TA  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net