Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TA Cô Châm

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       12A - TA 12A - TA  
2 10G - ANHTB 12A - TA   12A - TA 12K - TA  
3 10G - ANHTB 12K - TA   12K - TA    
4 10G - ANHTB 12K - TA        
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10G - TA 10P - TA 10G - TA    
2     10G - TA   12K - ANHTB  
3         12K - ANHTB HOP
4   10G - TA   10P - TA 12K - ANHTB HOP
5   10P - TA   10P - TA    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net