Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TA Cô Thủy_A

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11G - CC 12B - TA   12B - TA    
2   12I - TA   12B - TA    
3 11G - TA 12I - TA   11G - TA    
4 12I - TA 12B - TA   11G - TA   12I - TA
5 11G - TA         11G - SH

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10N - TA      
2 12I - ANHTB   10N - TA      
3 12I - ANHTB         HOP
4 12I - ANHTB 10N - TA 11G - ANHTB     HOP
5   10N - TA 11G - ANHTB      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net